Show simple item record

Hybrid systems based on alkali activated materials and Portland cement

dc.contributor.advisorKalina, Lukášcs
dc.contributor.authorBradová, Ladacs
dc.date.accessioned2019-04-04T05:29:23Z
dc.date.available2019-04-04T05:29:23Z
dc.date.created2018cs
dc.identifier.citationBRADOVÁ, L. Hybridní systémy na bázi alkalicky aktivovaných materiálů a portladského cementu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2018.cs
dc.identifier.other108013cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/81456
dc.description.abstractNejnadějnější cestou pro zlepšení udržitelnosti cementu je výroba směsných portlandských cementů obsahující materiál s latentně hydraulickými vlastnostmi. Vysokopecní struska je jedním z nejvýznamnějších celosvětových zdrojů těchto latentně hydraulických vlastností, hojně využívaná ve směsných cementech, která přispívá ke snižování dopadu cementářského průmyslu na životní prostředí. Nahrazením portlandského slínku za tento materiál je spojeno s nežádoucími účinky - snížení počátečních pevností. Za účelem překonat tyto nevýhody se práce zabývá vývojem hybridního cementu, který vzniká z alkalické aktivace vysokopecní strusky odpadními produkty z výroby vodního skla. Takto aktivovaný nový typ směsného cementu byl navržen tak, aby splňoval mechanické, fyzikální a chemické požadavky dané ČSN EN 197-1 a byl klasifikován do skupiny vysokopecní cement s označením CEM III/C. Účinek alkalické aktivace způsobil nárůst především počátečních pevností (2 dny) oproti referenčnímu vzorku. Z hlediska výroby betonu bylo zajímavé dvojnásobné oddálení doby tuhnutí vůči referenci. Navíc je tento netradiční hybridní cement ekologický a ekonomický.cs
dc.description.abstractThe most promising route to improve the sustainability of cement is to produce the blended Portland cements with supplementary cementitious materials. Blast furnace slag (BFS) is one of the significant pozzolan source used worldwide in blended cements contributing to lowering of the environmental impact of cement industry. On the other hand, the replacement of the Portland clinker is connected with the undesirable effects such as reduction of early strength development. In order to overcome this disadvantage, the study deals with the development of hybrid cements in which the utilization of solid waste alkaline activator quickly awakens the pozzolanic properties of BFS. The new types of blended alkali activated cements were designed to meet the European standard EN 197 1 and classified to the Blastfurnace CEM III/C cements in accordance with the mechanical, physical, chemical and durability requirements. The effect of alkali activation caused an increase in early (2 days) compressive strength development in comparison with reference sample. The setting time was delayed two times which is also interesting from the point of view of concrete production. Moreover, this non traditional hybrid alkali activated Portland cement provides considerable ecologically and economically potential.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemickács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectvysokopecní struskacs
dc.subjectportlandský cementcs
dc.subjectodpadní produkty z výroby vodního sklacs
dc.subjectalkalický aktivované materiálycs
dc.subjectblast furnace slagen
dc.subjectPortland cementen
dc.subjectwaterglass wasteen
dc.subjectalkaline activated materialsen
dc.titleHybridní systémy na bázi alkalicky aktivovaných materiálů a portladského cementucs
dc.title.alternativeHybrid systems based on alkali activated materials and Portland cementen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2018-06-11cs
dcterms.modified2018-06-12-07:56:36cs
thesis.disciplineChemie, technologie a vlastnosti materiálůcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie materiálůcs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid108013en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 04:02:13en
sync.item.modts2020.03.31 03:23:16en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta chemickács
dc.contributor.refereeKoplík, Jancs
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. Ing. František Šoukal, Ph.D. (předseda) prof. Ing. Jaromír Havlica, DrSc. (člen) prof. Ing. Ladislav Omelka, DrSc. (člen) prof. Ing. Petr Ptáček, Ph.D. (člen) prof. Ing. Tomáš Svěrák, CSc. (člen) doc. Ing. Lucy Vojtová, Ph.D. (člen) doc. Ing. Marián Lehocký, Ph.D. (člen) RNDr. Ladislav Pospíšil, CSc. (člen)cs
but.defenceStudentka prezentovala podstatné výsledky své bakalářské práce. Přednes byl velice přehledný a výstižný. Množství a kvalita prezentovaných výsledků byla nadprůměrná. Oponent přítomný nebyl. Jeho otázka byla uspokojivě zodpovězena a diskutována. Další otázky z komise nebyly.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programChemie a chemické technologiecs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record