Show simple item record

The Current Form of Evaluation and its Impact on Fluctuation of Employees in the Chosen Company

dc.contributor.advisorKonečný, Štěpáncs
dc.contributor.authorLukačovičová, Veronikacs
dc.date.accessioned2019-05-17T02:13:47Z
dc.date.available2019-05-17T02:13:47Z
dc.date.created2018cs
dc.identifier.citationLUKAČOVIČOVÁ, V. Súčasná forma hodnotenia a její vplyv na fluktuaci zamestnancov vo vybranom podniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2018.cs
dc.identifier.other109817cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/81470
dc.description.abstractDiplomová práca je zameraná na vnímanie hodnotenia vybraného vzorku respondentov. Hlavným cieľom je popísať, analyzovať a spracovať daný systém hodnotenia, ktorý je dôležitým motivačným prvkom vo vybranom podniku v oblasti elektrotechniky. Teoretická časť je venovaná definovaniu pojmu hodnotenia a procesu hodnotenia. Praktická časť je zameraná na charakteristiku vybraného podniku, systém hodnotenia v danom podniku a výsledky analyzovania súčasného stavu hodnotenia zamestnancov. V závere diplomovej práce sú uvedené návrhy, ktoré pomôžu ke zníženie fluktuace v podniku.cs
dc.description.abstractThe diploma thesis titled is focused on the perception of evaluation in a selected sample of respondents. The main objective is to describe, analyze and process the evaluation system, which is also an important motivational element, in the chosen company in the field of electrical engineering. The theoretical part is devoted to the definition of the term evaluation and of evaluation process. The practical part is focused on the characteristics of the chosen company, it´s evaluation system and the results of the analysis dealing with the current state of evaluation of the employees. The final part of thesis describes suggested approaches which will help to decrease fluctuations in the company.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectzamestnancics
dc.subjecthodnoteniecs
dc.subjectkritériá hodnoteniacs
dc.subjectproces hodnoteniacs
dc.subjectemployeesen
dc.subjectevaluationen
dc.subjectevaluation criteriaen
dc.subjectevaluation processen
dc.titleSúčasná forma hodnotenia a její vplyv na fluktuaci zamestnancov vo vybranom podnikucs
dc.title.alternativeThe Current Form of Evaluation and its Impact on Fluctuation of Employees in the Chosen Companyen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2018-06-07cs
dcterms.modified2018-06-15-10:38:26cs
thesis.disciplineŘízení a ekonomika podnikucs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementucs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid109817en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.04.01 09:09:26en
sync.item.modts2020.04.01 02:45:47en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeKiradžievová,, Soňacs
dc.description.markDcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Miloš Koch, CSc. (předseda) Ing. Jiří Michele (místopředseda) doc. Ing. Eva Lajtkepová, Ph.D. (člen) Ing. Jana Hornungová, Ph.D. (člen) Ing. Petr Novák, Ph.D. (člen)cs
but.defenceOtázky oponenta práce: odpovězeno Ing. Michele: Co všechno dalšího může způsobit odliv zaměsatnanců? - odpovězenocs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programEkonomika a managementcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record