Show simple item record

Manufacturing technology of the distance washer

dc.contributor.advisorCísařová, Michaelacs
dc.contributor.authorDvořák, Jiřícs
dc.date.accessioned2019-04-03T22:04:59Z
dc.date.available2019-04-03T22:04:59Z
dc.date.created2011cs
dc.identifier.citationDVOŘÁK, J. Technologie výroby vymezovací podložky [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2011.cs
dc.identifier.other33845cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/8148
dc.description.abstractDiplomová práce, vytvořená v rámci magisterského studia programu M2I-K Strojní inženýrství, oboru M-STM - Strojírenská technologie a průmyslový management, řeší problém přechodu na samovýrobu dříve nakupovaných vymezovacích podložek. Vymezovací podložky byly nakupovány ve čtyřech typech obdobného tvaru, každý typ pak v šesti různých tloušťkách. Z těchto dvaceti čtyř kombinací byl vybrán pro zpracování v Diplomové práci jeden reprezentativní typ, na kterém bude ověřena možnost samovýroby a hlavně ekonomické odůvodnění přechodu z nákupu na výrobu. Vymezovací podložka je plochá součást, jejíž polotovar je válcovaný plech. Druhy technologií uvažovaných pro výrobu podložek korespondují s technickým zázemím a vybaveností výrobní haly společnosti, pro kterou je celý projekt plánovaný. Tato společnost může zajistit svými vlastními technickými možnostmi dělení laserem, stříhání na děrovacím lise, stříhání na tabulových nůžkách a stříhání ve střižném nástroji. Pro ucelení přehledu možností budou také brány v potaz technologie kooperované, jimiž jsou řezání vodním paprskem, plasmou, kyslíko-acetylenovým plamenem a obrábění na CNC obráběcím centru. Veškeré varianty výroby budou ekonomicky hodnoceny a výstupem práce tedy bude určení ekonomicky nejpřijatelnější varianty výroby, případně zdůvodněný návrat k nákupu od stávajícího dodavatele.cs
dc.description.abstractThis master’s thesis has been elaborated as a part of master’s studies of engineering technology M2I-K, major in M-STM – Engineering technology and industrial management and deals with the problem of a transition to a self-production of previously purchased distance washers. Distance washers were purchased in six different types of similar shape, each type in four different thicknesses. One of these types was chosen as a representative for this master’s thesis. We shall explore the possibilities of self-production with the emphasis on economical validation of the transition. The distance washer is a flat part, the intermediate being sheet metal. Technologies considered for manufacturing the washers correspond to the technical facilities and equipment available at the production hall of the company this project is planned for. The company possesses technology for CO2 laser cutting, cutting by CNC punching machine and cutting in the punching tool. To provide a complex overview we shall also enquire into cooperated technologies such as water jet and plasma cutting, oxy-acetyleny cutting and CNC working. All options are evaluated with regard to the production expenses and lead to a most economically plausible method of manufacturing or, if need be, give reasons for going back to purchasing the part from the current supplier.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectDělení laseremcs
dc.subjectdělení vodním paprskemcs
dc.subjectdělení kyslíko-acetylenovým plamenemcs
dc.subjectdělení plasmoucs
dc.subjectstříhání na CNC děrovacím lisecs
dc.subjectstříhání ve střižném nástrojics
dc.subjectCNC obráběnícs
dc.subjectporovnání nákladů.cs
dc.subjectTechnologyen
dc.subjectCO2 laser cuttingen
dc.subjectWater jet cuttingen
dc.subjectPlasma cuttingen
dc.subjectCutting by CNC punching machineen
dc.subjectCutting in the punching toolen
dc.subjectOxy-acetylene cuttingen
dc.subjectCNC workingen
dc.subjectExpense comparison.en
dc.titleTechnologie výroby vymezovací podložkycs
dc.title.alternativeManufacturing technology of the distance washeren
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2011-06-24cs
dcterms.modified2011-07-20-10:45:33cs
thesis.disciplineStrojírenská technologie a průmyslový managementcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologiecs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid33845en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 23:58:07en
sync.item.modts2020.03.31 17:56:08en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereePodaný, Kamilcs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Miroslav Píška, CSc. (předseda) prof. Ing. Ivan Baránek, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Ľubomír Javorek, CSc. (člen) doc. PhDr. Martina Rašticová, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Luňáček, Ph.D., MBA (člen) Ing. Vladimír Maixner, MBA (člen)cs
but.defenceDiplomat seznámil komisi s obsahem a výsledky své diplomové práce a zodpověděl otázky vedoucího, oponenta a dalších členů komise. V průběhu obhajoby byly zodpovězeny následující doplňující otázky: Otázka 1:Uvádíte, že zhruba za 9 let bylo za podložky vyfakturováno 1000000 Kč; navržená změna za 10 let uspoří 120800Kč. Jak jste dospěl ke snížení nákladů oproti stávajícímu stavu nákupu dílů od dodavatele o 87%. Otázka 2:Jak by vypadalo variantní řešení a kalkulace při výrobě ve střižném nástroji na lisu z pásu plechu. Oproti svitku byste ušetřil za odvíjecí a další zařízení. Otázka 3:Je možná výroba sdruženým nástrojem? Otázka 4:Tabulka nákladů jednotlivých technologii, co zahrnují fixní a variabilní náklady. Otázka 5:Je možná unifikace podložek a jejich nákup? Otázka 6:Má vaše technologie nějaké omezení v tloušťce materiálu součásti?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojní inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record