Show simple item record

Innovation of the Motivation System of Companies

dc.contributor.advisorPutnová, Annacs
dc.contributor.authorProcházková, Kristýnacs
dc.date.accessioned2018-10-21T16:08:34Z
dc.date.available2018-10-21T16:08:34Z
dc.date.created2018cs
dc.identifier.citationPROCHÁZKOVÁ, K. Inovace motivačního systému společností [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2018.cs
dc.identifier.other112035cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/81519
dc.description.abstractDiplomová práce se zaměřuje na inovaci motivačního systému ve vybraných společnostech. V práci je analyzován současný motivační systém a pomocí strukturovaného rozhovoru jsou zjištěny nedostatky v motivování zaměstnanců. Na základě provedeného empirického výzkumu jsou zpracovaný konkrétní návrhy vedoucí ke zvýšení motivace zaměstnanců.cs
dc.description.abstractThe diploma thesis focuses on the innovation of the motivation system in selected companies. The thesis analyzes the current motivation system and through the structured interview, weaknesses in employee motivation are identified. On the basis of the empirical research carried out, concrete proposals are developed to increase the motivation of the employees.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectMotivacecs
dc.subjectmotivační teoriecs
dc.subjecthodnocenícs
dc.subjectodměňovánícs
dc.subjectzaměstnanecké benefitycs
dc.subjectstrukturovaný rozhovorcs
dc.subjectMotivationen
dc.subjectmotivational theoryen
dc.subjectevaluationen
dc.subjectremunerationen
dc.subjectemployee benefitsen
dc.subjectstructured interviewen
dc.titleInovace motivačního systému společnostícs
dc.title.alternativeInnovation of the Motivation System of Companiesen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2018-06-08cs
dcterms.modified2018-06-15-10:38:29cs
thesis.disciplineŘízení a ekonomika podnikucs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementucs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid112035en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 19:14:10en
sync.item.modts2020.03.31 14:24:26en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeIng.Simona Marešovács
dc.description.markCcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. RNDr. Anna Putnová, Ph.D., MBA (předseda) Ing. Eduard Palíšek, Ph.D., MBA (místopředseda) doc. Ing. Vít Chlebovský, Ph.D. (člen) Ing. Vladimír Bartošek, Ph.D. (člen) Ing. Roman Ptáček, Ph.D. (člen)cs
but.defenceotázky oponenta - zodpovězeno v plném rozsahu doc. Putnová - Navrhujete změnu mzdového systému, ale současně jste zjistila, že zaměstnanci jsou relativně spokojeni. Mohla byste vysvětlit tento rospor? - zodpovězeno v plném rozsahu doc. Putnová -Představila jste nám monopolního výrobce. Neobáváte se úniku know-how při případném odchodu zaměstnanců, kteří by tím pádem monopol zrušili? - zodpovězeno v plném rozsahu Ing. Palíšek - V cíli práce jste si vytkla, že přinesete inovační prvky do procesu motivace. Které z těch prvků, které jste zmínila, jsou inovační? - zodpovězeno v plném rozsahu Ing. Palíšek - Zjistila jste, že zaměstnanci jsou spokojeni se mzdou. Ale trochu mě mrzí, že jste si nepoložila otázku proč. V tom je velký potenciál. Můžete se k tomu vyjádřit? - zodpovězeno částečně Ing. Palíšek - Přestože jste si analyzovala strukturu zaměstnanců, nakonec jste všechny sesypala do jednoho pytle a naordinovala jim stejné benefity. Myslíte si, že jsou nějaké rozdíly ve struktuře zaměstnanců, co se týče toho benefitního mixu? - zodpovězeno částečně Ing. Palíšek - Bylo by vhodné provést i nějaké ekonomické zhodnocení návrhů. Kdybyste mohla do práce něco dopnit, jak byste posoudila, jestli ty investice, které tam vložíte, mají smysl nebo nemají, jsou návratné nebo nejsou? - zodpovězeno částečně Ing. Ptáček - Mluvíte tady o penzijním pojištění, co tím konkrétně myslíte? - zodpovězeno v plném rozsahucs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programEkonomika a managementcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record