Show simple item record

Customer Satisfaction Analysis and Suggested Measures for its Improvement in the Selected Company

dc.contributor.advisorChlebovský, Vítcs
dc.contributor.authorČapková, Zuzanacs
dc.date.accessioned2018-10-21T16:07:57Z
dc.date.available2018-10-21T16:07:57Z
dc.date.created2018cs
dc.identifier.citationČAPKOVÁ, Z. Analýza spokojenosti zákazníků a návrhy na zlepšení její úrovně ve zvolené společnosti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2018.cs
dc.identifier.other110667cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/81523
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá analýzou spokojenosti zákazníků a návrhy na zlepšení její úrovně ve společnosti IPI s.r.o.. Teoretická část je zaměřena na výklad pojmů, které souvisí s danou problematikou. Dále jsou analyzovány výsledky dotazníkového šetření, popsány příslušné analýzy společnosti a v závěru práce jsou stanovena doporučení a návrhy, které povedou ke zvýšení spokojenosti zákazníků ve vybrané společnosti.cs
dc.description.abstractThe thesis deals with the analysis of customer satisfaction and suggestions for improvement of its level in IPI s.r.o.. The theoretical part is focused on the interpretation of concepts that are related to the given issues. Further the results of the questionnaire survey are analyzied, the relevant analyzes of the company are described and at the end of the thesis there are recommendations and suggestions that will lead to increasing the satisfaction of the customers in the selected company.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectmarketingcs
dc.subjectzákazníkcs
dc.subjectspokojenostcs
dc.subjectanalýza spokojenosti zákazníkůcs
dc.subjectzvýšení spokojenosti zákazníkůcs
dc.subjectdotazníkcs
dc.subjectmarketingový výzkumcs
dc.subjectmarketingen
dc.subjectcustomeren
dc.subjectsatisfactionen
dc.subjectcustomer satisfaction analysisen
dc.subjectincrease of customer satisfactionen
dc.subjectquestionnaireen
dc.subjectmarketing researchen
dc.titleAnalýza spokojenosti zákazníků a návrhy na zlepšení její úrovně ve zvolené společnostics
dc.title.alternativeCustomer Satisfaction Analysis and Suggested Measures for its Improvement in the Selected Companyen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2018-06-08cs
dcterms.modified2018-09-19-10:37:23cs
thesis.disciplineŘízení a ekonomika podnikucs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementucs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid110667en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 19:14:13en
sync.item.modts2020.03.31 13:21:17en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeOstrá, Kristýnacs
dc.description.markEcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Vojtěch Koráb, Dr., MBA (předseda) Ing. Martin Mahel, Ph.D. (místopředseda) doc. RNDr. Anna Putnová, Ph.D., MBA (člen) Ing. Zdeňka Videcká, Ph.D. (člen) Ing. et Ing. Pavel Juřica, Ph.D. (člen)cs
but.defenceOtázka vedoucí – odpovězeno Otázka oponent – částečně odpovězeno Ing. Schüller - Jakým způsobem získává firma zákazníky? Jakým způsobem funguje v terénu? odpovězeno Ing. Mahel - Jaký vliv a význam má na výzkum otázka ohledně pohlaví respondentů? Je dostačující rozsah respondentů? Jak byl proveden výběr? částečně odpovězeno Ing. Karas - Co si slibujete od vedení účetníctví na dva měsíce zdarma? Máte to promyšleno z hlediska finanční stránky? částečně odpovězenocs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programEkonomika a managementcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record