Show simple item record

Analysis of vessel pulsation in retinal video sequences

dc.contributor.advisorOdstrčilík, Jancs
dc.contributor.authorValentová, Vanessacs
dc.date.accessioned2018-10-21T20:47:12Z
dc.date.available2018-10-21T20:47:12Z
dc.date.created2018cs
dc.identifier.citationVALENTOVÁ, V. Analýza cévní pulzace v retinálních video sekvencích [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2018.cs
dc.identifier.other110578cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/81549
dc.description.abstractGlaukóm je treťou najčastejšou príčinou slepoty na svete. Existuje niekoľko typov glaukómu, čo sťažuje včasnú diagnózu tohoto ochorenia. Jednou z možných metód včasnej diagnostiky môže byť analýza pulzácie retinálnych ciev. Použité dáta v tejto práci boli získané prostredníctvom experimentálneho zariadenia nazývaného video oftalmoskop. Bolo navrhnutých niekoľko metód segmentácie optického disku. Zo segmentovaných častí bola nahraná pulzačná krivka. Boli navrhnuté dva typy analýzy pulznej krivky: Analýza celej pulznej krivky a Analýza priemerného pulzu. Obe metódy boli testované s rôznymi referenčnými signálmi.cs
dc.description.abstractGlaucoma is the third most common cause of blindness in the world. There are several types of glaucomma, which makes early diagnosis of this illness harder. One posibble way for early diagnosis could be analysis of a retinal vessel pulsation. Data in this work were captured by experimental device called video ophtalmoscope. Several methods for optic disc segmentation were designed. From segmented parts, pulsation curve was recorded. Analysis of the pulsation curve was provided in two ways: Analysis of the whole pulsation curve and Averaged pulse analysis. Both methods were tested with diferent reference signals.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectpulzáciacs
dc.subjectvideo oftalmoskopcs
dc.subjectglaukómcs
dc.subjectanalýzacs
dc.subjectoptický diskcs
dc.subjectparametercs
dc.subjectpulsationen
dc.subjectvideo ophtalmoscopeen
dc.subjectglaucomaen
dc.subjectanalysisen
dc.subjectoptic discen
dc.subjectparameteren
dc.titleAnalýza cévní pulzace v retinálních video sekvencíchcs
dc.title.alternativeAnalysis of vessel pulsation in retinal video sequencesen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2018-06-12cs
dcterms.modified2018-06-12-16:23:11cs
thesis.disciplineBiomedicínské a ekologické inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav biomedicínského inženýrstvícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid110578en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 18:50:39en
sync.item.modts2020.03.31 14:24:34en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeKolář, Radimcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Radim Kolář, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Daniel Schwarz, Ph.D. (místopředseda) Ing. Josef Halámek, CSc. (člen) Ing. Martin Vítek, Ph.D. (člen) Ing. Marina Ronzhina, Ph.D. (člen) MUDr. Šárka Sekorová (člen)cs
but.defenceStudentka prezentovala výsledky své práce a komise byla seznámena s posudky. Ing. Halámek se zeptal na množství dat použitých v práci. Korelační koeficient a 'p' hodnota, její věrohodnost. Doc. Kolář se zeptal, jestli by bylo možné udělat analýzu na navržených parametrech Studentka obhájila diplomovou práci a odpověděla na otázky členů komise a oponenta.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programElektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record