Recent Submissions

 • Návrh elektroinstalace polyfunkčního domu 

  Sladký, Tomáš
  Bakalářská práce se zabývá problematikou projektování silových a datových instalací v polyfunkčním objektu. Tento objekt je složen ze dvou částí a to z kancelářských prostor umístěných v prvním nadzemním podlaží a ze čtyř ...
 • Ovládací jednotka s modulem (Espressif) ESP32 

  Smička, Daniel
  Tato bakalářská práce se zabývá koncepcí, návrhem a realizací ovládací jednotky s modulem Espressiff ESP32. Nejprve se věnuje teoretickému návrhu blokového schématu komunikace a blokového schématu zapojení. Později se ...
 • Měření vlhkosti 

  Hřib, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá měřením vlhkosti ve stavebních materiálech, se zaměřením na kapacitní a mikrovlnnou metodu. Cílem práce bylo zjistit, jestli by tyto metody byly možná použít při zjišťování rozložení vlhkosti ...
 • Program pro porovnávání křivek metodou IELF 

  Podjukl, Zdeněk
  Tato práce se zabývá realizací programu v prostředí MATLAB pro výpočet míry shody dvou křivek metodou IELF (Integrated Error Against Logarithmic Frequency). Tato metoda se používá pro porovnávání dvou křivek. Většinou se ...
 • Rozbor a hodnocení technických systémů pohonů výkonových jističů 

  Hurbanič, Jakub
  Táto práca bola vytvorená ako prehľad a rozbor pohonov kompaktných ističov. Je tu uvedené zoznámenie sa s pohonmi pre kompaktné ističe z hľadiska ich využitia, možnosťou diaľkového ovládania a použitia v budúcnosti v zmysle ...
 • Parametry v tepelném výpočtu elektrotepelných zařízení 

  Mikmek, Vladislav
  Tato bakalářská práce se zabývá tepelným výpočtem odporové kelímkové pece s důrazem na vliv volených parametrů. Je popsán celý postup tepelného výpočtu. U konkrétního výpočtu uvedeného v této práci je předpokládána znalost ...
 • Auto Rate Fallback (ARF) algoritmus pro bezdrátové spojení standardu 802.11g. 

  Zarković, Luka
  Táto bakalářská práce se zabývá problematikou adaptačních protokolů a jejich implementaci. V této bakalářské práci je proveden popis fyzické a MAC vrstvy standardu 802.11g a teoretický rozbor adaptačních protokolů ARF a ...
 • Analýza a srovnání spekter u různých modelů klavírů 

  Peloušek, Tomáš
  Práce se zaměřuje na problematiku analýzy časově proměnného spektra klavíru. V úvodu pojednává o postupném vývoji klavíru se zaměřením na konstrukci a zvukovou barvu a podrobně rozebírá vliv jednotlivých částí nástroje na ...
 • Sledování objektů ve videu 

  Boszorád, Matej
  Táto bakalárska práca sa zaoberá problematikou sledovania viacerých objektov vo videu, so zameraním na neučiace algoritmy. Prvá kapitola predstavuje teoretickú časť práce, v ktorej sú popísané jednotlivé sledovacie metódy. ...
 • Měnič pro napájení elektronických zařízení z palubní sítě automobilu 

  Kudláček, Pavel
  Práce se zabývá teoretickým návrhem a konstrukcí měniče v topologii push-pull pro použití v automobilu. V práci je popsán výpočet impulsního transformátoru, výstupní tlumivky, tepelné a napěťové dimenzování použitých ...
 • Vyhodnocení numerických reprezentací pro detekci překryvů 

  Pleskačová, Barbora
  Bakalářská práce je zaměřena na vyhodnocení numerických reprezentaci pro detekci překryvů. Úvodní část se věnuje popisu struktury deoxyribonukleové kyseliny. Dále jsou popsány sekvenační metody a techniky pro sestavení ...
 • Zařízení pro nastavení polohy držáku kartáčů 

  Škoda, Josef
  Bakalářská práce je zaměřena na problematiku životnosti stejnosměrných motorů. Po teoretickém rozboru byly navrhnuty úpravy, které pomůžou nastavit správnou polohu kartáčů a tím i vylepší komutaci i celkové vlastnosti ...
 • Snímač pohybu sportovního náčiní ve sportovním tréninku 

  Hunkařová, Nikol
  Tato bakalářská práce se zabývá snímáním akcelerometrických a gyroskopických dat při florbalové střele s využitím platformy Arduino a programového jazyka Matlab. V literární rešerši je zahrnuta teorie florbalové střely, ...
 • Kryptoměny 

  Šindelářová, Anna
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na téma Kryptoměny. Práce se zabývá vznikem a vývojem kryptoměn, jejich využitím a popisem jejich základních principů fungování. Více podrobně jsou v této práci popsány 3 vybrané kryptoměny ...
 • Polohový snímač pro dynamickou vertikalizaci 

  Hláčiková, Michaela
  Dynamický vertikalizátor je prístroj určený na rehabilitáciu pacientov so zdravotným postihnutím dolných končatín. Rehabilitácia s využitím dynamického vertikalizátora prebieha prostredníctvom hrania počítačových hier, ...
 • Zabezpečení mobilních zařízení s operačním systémem Android ve firemní sféře 

  Pecl, David
  Práce se zabývá problematikou bezpečnosti operačního systému Android. Nejdříve popisuje základní architekturu systému a bezpečnostní mechanizmy, které můžeme v tomto systému najít. Ve druhé části se věnuje popisu hrozeb a ...
 • Inovace přípravků pro výuku předmětu BDTS 

  Hynek, David
  Práce popisuje návrh vylepšení laboratorních úloh, které se budou používat v předmětu Diagnostika a testování elektronických systémů. Tento předmět se zabývá diagnostikou a testováním elektronických obvodů. Největší důraz ...
 • Řízení nouzového osvětlení systémem Foxtrot 

  Hanák, Petr
  Tato práce se zabývá řízením nouzového osvětlení, normami a požadavky na jejich provoz a instalaci. Z norem jsou sepsány především požadavky na provoz a bezpečnost nouzového osvětlení, dále konstrukci, instalaci a kontrolování. ...
 • Energetické výnosy z jednoho hektaru půdy v Jihomoravském kraji 

  Plášek, Tomáš
  Tato práce se zabývá problematikou provozu fotovoltaických elektráren a výroby elektrické energie z biopaliv. Porovnává energetické výnosy různých ekologických biopaliv s výnosy energie ze solárních panelů. Hodnotí spotřebu ...
 • Veřejné softwarové licence 

  Mazánek, Pavel
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou veřejných softwarových licencí, jejich užití, jejich vlastností v podobě specifických licenčních smluvních ujednání (licenčních aspektů), vzájemné kompatibility a následovně ...

View more