• Tepelná čerpadla v otopných soustavách budov 

  Vláčil, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá tepelnými čerpadly a jejich použití v moderních otopných soustavách budov. V první části je teorie popisující princip fungování tepelných čerpadel, jejich druhy a základní komponenty. Dále ...
 • Detekce dopravních značek pomocí metod strojového učení 

  Zakarovský, Matúš
  Táto práca skúma metódy rozpoznávania dopravných značiek. Implementovaný prístup využíval strojové učenie založené na konvolučných neurónových sieťach. V rámci tejto práce bola zistená závislosť úspešnosti neurónovej siete ...
 • Analýza vlastností MEMS mikrofonů 

  Halata, Roman
  Tato bakalářská práce se zabývá typy a vlastnostmi aktuálně využívaných MEMS mikrofonů. U digitálních mikrofonů je dále přiblížen způsob vzniku, přenos a vyhodnocování jejich výstupních dat. Práce obsahuje návrh a realizaci ...
 • Zkušební trať pro plynové ventily 

  Šefránek, Adam
  Tématem práce je návrh na inovaci zařízení pro testování plynových ventilů. Obsah je rozdělen do celkem čtyř částí. První část obsahuje rozbor konstrukce, parametrů a využití původního zařízení. Ve druhé části jsou stanoveny ...
 • Výroba energie využívající obnovitelné zdroje 

  Vrbka, Martin
  Tato bakálářská práce se zaměřuje na výrobu elektrické energie za pomoci obnovytelných zdrojů. Existuje nespočet faktorů vztahůjících se k obnovitelné energii. Nicméně na tyto aspekty je většinou pohlíženo spíše individuálně, ...
 • Experimentální mechanicko-elektrický bicí hudební nástroj 

  Šípek, Petr
  Cílem bakalářské práce je navrhnout a realizovat experimentální mechanicko-elektrický bicí hudební nástroj, konkrétně hybridní bicí nástroj, s použitím různých typů rezonančních materiálů a oscilátorů. Součástí nástroje ...
 • Integrace nástrojů pro skenování zranitelností 

  Štangler, Jan
  Bakalářská práce je zaměřena na oblast penetračního testování, v níž má nabídnout komplexní nástroj pro automatizované skenování zranitelností vybranými nástroji. Popsány jsou základní techniky penetračních testů, webové ...
 • Detekce komorových extrasystol v dlouhodobých signálech EKG 

  Šagát, Martin
  Práce se zabývá problematikou komorových extrasystol a způsoby jejich automatické detekce. Teoreticky popisuje základní fyziologické činnosti srdce a princip jejich měření. Detailněji rozebírá vznik a projevy komorových ...
 • Metody zpracování sekvenačních dat technologie Oxford Nanopore pro účely metagenomiky 

  Barilíková, Lujza
  Revolučná technológia sekvenovania od spoločnosti Oxford Nanopore Technologies – MinION, predstavuje veľkú nádej v oblasti metagenomiky. Nízka cena, produkovanie dlhých čítaní a prenosnosť, vďaka malým rozmerom, predstavuje ...
 • Geografický informační systém v oboru finančních služeb 

  Spurný, Jan
  Práce pojednává o návrhu a vytvoření Geografického informačního systému pro firmu Partners Financial Service a .s.. Aplikace bude klíčový nástroj společnosti pro řízení a vytváření reportů. Práce obsahuje návrh a realizaci ...
 • Srovnání vlastností tenkých vrstev titanu, niklu a stříbra, využívaných v polovodičové technologii 

  Dorotík, David
  Bakalářské práce byla spojená s poznáním všeobecné problematiky nanášení tenkých vrstev metodami napařování a naprašování. Přípravou substrátu a jeho čištění před deponováním tenkých vrstev. Práce byla zaměřena na vlastnosti ...
 • Systém pro navázání záření impulsního laseru do optického vlákna 

  Dell, Roman
  Tato bakalářská práce se zabývá využitím laditelného pulzního laseru pro navazování do optického vlákna. Nejprve práce vysvětluje princip činnosti laseru, jeho základní technické součásti, vlastnosti laserového záření a ...
 • Inovace laboratorních modelů "Parkoviště" 

  Pindel, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zabývá laboratorními modely parkoviště, používanými ve výuce studentů kurzu BPGA, jejich inovací, realizací univerzálního připojení na kterékoliv PLC SIMATIC S7-1500 v laboratoři a naprogramováním ...
 • Auto Rate Fallback (ARF) algoritmus pro bezdrátové spojení standardu 802.11g. 

  Zarković, Luka
  Táto bakalářská práce se zabývá problematikou adaptačních protokolů a jejich implementaci. V této bakalářské práci je proveden popis fyzické a MAC vrstvy standardu 802.11g a teoretický rozbor adaptačních protokolů ARF a ...
 • Rozpoznání tváří v reálných podmínkách pomocí technik hlubokého učení 

  Horňáková, Veronika
  Táto bakalárska práca sa zaoberá rozpoznávaním ľudských tvárí, pomocou techník hlbokého učenia. Rozpoznávanie tvárí sa používa pre dve hlavné úlohy a to overenie a identifikácia. V práci sú opísané techniky hlbokého učenia ...
 • Měření a zpracování difuzních dat pomocí magnetické rezonance 

  Vankó, Bence
  Táto bakalárska práca sa zaoberá DTI vyšetrením. Difúzny tenzorový model zobrazovania pomocou magnetickej rezonancie je moderná diagnostická metóda využívaná hlavne pre zobrazenie priestorového vzťahu určitej neurónovej ...
 • Diferenční a pseudodiferenční filtrační obvody 

  Hrbek, Tomáš
  Bakalářská práce se zabývá analogovými kmitočtovými filtry, pracující v diferenčním a~pseudodiferenčním režimu. Je zaměřena zejména na aktivní filtry druhého řádu, které využívají moderních aktivních prvků. U konkrétních ...
 • Návrh chytrého senzoru s komunikačním rozhraním založeném na technologii LoRaWAN 

  Šigut, Štěpán
  Rostoucí kapacita baterií, vyšší integrace polovodičů a klesání ceny za výpočetní výkon podporují populární myšlenku internetu věcí. Poslední roky lze pozorovat rychle rostoucí trend v počtu připojených zařízení do internetu. ...
 • Potlačení rušení v signálu EKG s využitím empirického rozkladu 

  Hemzalová, Zuzana
  Tato práce je zaměřena na potlačení rušení signálu pomocí metody empirického rozkladu EMD. Navrhovaná metoda je schopna odstranit síťový šum s minimálním zkreslením.
 • Analýza intrakardiálního elektrogramu srdečních arytmií ve spektrální oblasti 

  Karlíková, Adéla
  Nejdůležitějším aspektem úspěšné ablace a zrušení arytmie je nalezení místa, odkud se arytmie šíří. Místo počáteční aktivace lze nalézt konvenčními nebo komplexními technikami. Tato práce popisuje novou konvenční metodu, ...