Now showing items 156-175 of 419

 • Laboratorní dohledový systém 

  Bošeľa, Jaroslav
  Táto bakalárska práca sa zaoberá riešením dohľadového monitorovacieho systému pre školské laboratórium. Popisuje laboratórne prvky, ich účel a stav pred aplikovaním konfigurácie, zároveň obsahuje porovnanie komerčných ...
 • Laboratorní přípravek řízený PC pro demonstraci funkce usměrňovačů 

  Opioł, Zbigniew
  tato práce se zabývá vytvořením kompaktního a říditelného z PC přípravku na demonstraci funkce usměrňovačů.
 • Laboratorní přípravek řízený PC pro demonstraci funkce usměrňovačů 

  Opioł, Zbigniew
  tato práce se zabývá vytvořením kompaktního a říditelného z PC přípravku na demonstraci funkce usměrňovačů.
 • Laboratorní úloha: Měření s osciloskopem 

  Malý, Ondřej
  Bakalářská práce se zabývá návrhem generátoru signálů pro laboratorní úlohu předmětu HELE. K návrhu bylo použito generátoru ICL 8038, který umožnuje generovat tři druhy signálů – sinus, obdélník a trojúhelník. Ve zvoleném ...
 • Laboratorní úlohy pro mikrokontroléry HCS 08 

  Bilík, Jan
  Cílem bakalářské práce je seznámení se sériovými sběrnicemi I2C, SPI a 1-Wire a jejich implementace při realizaci komunikace mezi mikrokontrolérem NXP MC9S08LH64, teplotním čidlem, kalendářovým obvodem a posuvným registrem. ...
 • Laboratorní úlohy pro návrh reproduktorové soustavy 

  Vydarený, Ján
  Táto práca sa zaoberá vytvorením podkladov pre laboratórne úlohy návrhu reproduktorovej sústavy. V teoretickej časti sú vysvetlené TS parametre a vzorce pre ich výpočet, rôzne typy ozvučníc a výhybky. Práca sa zaoberá ...
 • Laboratorní vývojové desky pro výukové aplikace 

  Ostřížek, Tomáš
  Tato práce se zabývá postupem návrhu vývojové desky s obvodem FPGA pro potřeby výuky digitálních obvodů jako náhrady zastaralé Spartan-3 Starter Kit Board. Teoretická část popisuje základní princip funkce hradlových polí ...
 • Lithium - iontový akumulátor: Záporné elektrodové materiály založené na grafitu 

  Vencelides, Lukáš
  Bakalářská práce se zabývá problematikou lithium-iontových akumulátorů. V práci je popsána historie vývoje lithium-iontových akumulátorů, aktuální komerčně dostupné a vyvíjené typy. Práce se detailně věnuje popisu ...
 • Lithium-iontový článek: Úprava přírodního grafitu metodou lithiace 

  Bílek, Lukáš
  Tato bakalářská práce se věnuje problematice lithium-iontových akumulátorů. Práce se zaměřuje na zápornou elektrodu lithium-iontového akumulátoru tvořenou přírodním grafitem. V teoretické části se práce zabývá charakteristickými ...
 • Lokalizace webových stránek v rámci procesu překladu 

  Srp, Jakub
  Tato práce je primárně zaměřena na proces webové lokalizace v rámci překladu. V práci je definován samotný význam lokalizace, její historie, zařazení v rámci studií překladu, rozdíl mezi lokalizací a kulturní adaptací. V ...
 • Management sítě s prvky Mikrotik 

  Zavadil, Pavel
  Cílem této práce je popis nástrojů hodnocení stavu sítě, dále popis síťových komponent Litevské firmy Mikrotik a ukázka scénářů výpadku sítě s její následnou rekonfigurací pro zachování komunikace.
 • Management sítě s prvky Mikrotik 

  Zavadil, Pavel
  Cílem této práce je popis nástrojů hodnocení stavu sítě, dále popis síťových komponent Litevské firmy Mikrotik a ukázka scénářů výpadku sítě s její následnou rekonfigurací pro zachování komunikace.
 • Manipulátor pro měření aktivních vzorků 

  Míček, Vojtěch
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem manipulátoru pro měření aktivních vzorků pro laboratoř ionizujícího záření na Ústavu elektroenergetiky VUT v Brně. Cílem je vytvořit snadno vyrobitelný, ovladatelný, naprosto spolehlivý, ...
 • Matematický model vytápění užitím tepelného čerpadla 

  Dobeš, Radim
  V této bakalářské práci se zabýváme návrhem matematického modelu vytápění s využitím tepelného čerpadla a vypočtením základních provozních výstupů. Dále programujeme vhodné uživatelské prostředí a vyhodnocujeme již vytvořený ...
 • Meteorologická stanice 

  Rimeg, Martin
  Táto práca sa zaoberá vývojom meteorologickej stanice pre meranie teploty, atmosférického tlaku, vlhkosti a intenzity osvetlenia. Hlavným prvkom zariadenia je modul ESP 8266, ktorý zaznamenáva namerané hodnoty a zasiela ...
 • Metodika testování bezpečnosti a výkonnosti firewallů 

  Sasko, Dominik
  Cieľom tejto bakalárskej práce je analyzovať bezpečnosť a výkon firewallov a navrhnúť metodiku ich testovania. Teoretická časť sa venuje vysvetleniu firewallov a ich rozdeleniu a opisu funkcií firewallov novej generácie. ...
 • Metodika testování PLC komunikací v Smart Metering systémech 

  Rusz, Martin
  Cílem této práce je získat základní znalosti o technologii PLC a provedení sady měření, zaměřující se na hlavní parametry této technologie a také provést sadu krátkodobých měření PLC komunikace ve Smart Metering systémech ...
 • Metody měření podkožního tuku 

  Marek, Vojtěch
  Tato práce se zabývá porovnáním metod měření podkožního tuku. Stručně popisuje tělesnou stavbu, zabývá se rešerší nejvýznamnějších metod měření podkožního tuku. Popisuje použité přístroje, které byly použity při měření. ...
 • Metody post-kvantové kryptografie 

  Popelová, Lucie
  V posledních desítkách let dochází k radikálnímu technologickému vývoji, který se mimo jiné orientuje i na kvantové počítače. V případě budoucího využití Shorova algoritmu na kvantových počítačích je pravděpodobné, že ...
 • Metody zpracování sekvenačních dat technologie Oxford Nanopore pro účely metagenomiky 

  Barilíková, Lujza
  Revolučná technológia sekvenovania od spoločnosti Oxford Nanopore Technologies – MinION, predstavuje veľkú nádej v oblasti metagenomiky. Nízka cena, produkovanie dlhých čítaní a prenosnosť, vďaka malým rozmerom, predstavuje ...