Now showing items 166-185 of 419

 • Management sítě s prvky Mikrotik 

  Zavadil, Pavel
  Cílem této práce je popis nástrojů hodnocení stavu sítě, dále popis síťových komponent Litevské firmy Mikrotik a ukázka scénářů výpadku sítě s její následnou rekonfigurací pro zachování komunikace.
 • Management sítě s prvky Mikrotik 

  Zavadil, Pavel
  Cílem této práce je popis nástrojů hodnocení stavu sítě, dále popis síťových komponent Litevské firmy Mikrotik a ukázka scénářů výpadku sítě s její následnou rekonfigurací pro zachování komunikace.
 • Manipulátor pro měření aktivních vzorků 

  Míček, Vojtěch
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem manipulátoru pro měření aktivních vzorků pro laboratoř ionizujícího záření na Ústavu elektroenergetiky VUT v Brně. Cílem je vytvořit snadno vyrobitelný, ovladatelný, naprosto spolehlivý, ...
 • Matematický model vytápění užitím tepelného čerpadla 

  Dobeš, Radim
  V této bakalářské práci se zabýváme návrhem matematického modelu vytápění s využitím tepelného čerpadla a vypočtením základních provozních výstupů. Dále programujeme vhodné uživatelské prostředí a vyhodnocujeme již vytvořený ...
 • Meteorologická stanice 

  Rimeg, Martin
  Táto práca sa zaoberá vývojom meteorologickej stanice pre meranie teploty, atmosférického tlaku, vlhkosti a intenzity osvetlenia. Hlavným prvkom zariadenia je modul ESP 8266, ktorý zaznamenáva namerané hodnoty a zasiela ...
 • Metodika testování bezpečnosti a výkonnosti firewallů 

  Sasko, Dominik
  Cieľom tejto bakalárskej práce je analyzovať bezpečnosť a výkon firewallov a navrhnúť metodiku ich testovania. Teoretická časť sa venuje vysvetleniu firewallov a ich rozdeleniu a opisu funkcií firewallov novej generácie. ...
 • Metodika testování PLC komunikací v Smart Metering systémech 

  Rusz, Martin
  Cílem této práce je získat základní znalosti o technologii PLC a provedení sady měření, zaměřující se na hlavní parametry této technologie a také provést sadu krátkodobých měření PLC komunikace ve Smart Metering systémech ...
 • Metody měření podkožního tuku 

  Marek, Vojtěch
  Tato práce se zabývá porovnáním metod měření podkožního tuku. Stručně popisuje tělesnou stavbu, zabývá se rešerší nejvýznamnějších metod měření podkožního tuku. Popisuje použité přístroje, které byly použity při měření. ...
 • Metody post-kvantové kryptografie 

  Popelová, Lucie
  V posledních desítkách let dochází k radikálnímu technologickému vývoji, který se mimo jiné orientuje i na kvantové počítače. V případě budoucího využití Shorova algoritmu na kvantových počítačích je pravděpodobné, že ...
 • Metody zpracování sekvenačních dat technologie Oxford Nanopore pro účely metagenomiky 

  Barilíková, Lujza
  Revolučná technológia sekvenovania od spoločnosti Oxford Nanopore Technologies – MinION, predstavuje veľkú nádej v oblasti metagenomiky. Nízka cena, produkovanie dlhých čítaní a prenosnosť, vďaka malým rozmerom, predstavuje ...
 • Měnič pro napájení elektronických zařízení z palubní sítě automobilu 

  Kudláček, Pavel
  Práce se zabývá teoretickým návrhem a konstrukcí měniče v topologii push-pull pro použití v automobilu. V práci je popsán výpočet impulsního transformátoru, výstupní tlumivky, tepelné a napěťové dimenzování použitých ...
 • Měření a modelování synchronních reluktančních motorů 

  Gábriš, Richard
  Táto bakalárska práca v úvode popisuje princíp fungovania a využitie synchrónnych reluktančných motorov. Jadro práce je rozdelené na dve časti. V prvej je popísané merania na vzorkách motorov a vyhodnotenie merania. Obsahom ...
 • Měření a zpracování difuzních dat pomocí magnetické rezonance 

  Vankó, Bence
  Táto bakalárska práca sa zaoberá DTI vyšetrením. Difúzny tenzorový model zobrazovania pomocou magnetickej rezonancie je moderná diagnostická metóda využívaná hlavne pre zobrazenie priestorového vzťahu určitej neurónovej ...
 • Měření experimentální sítě PlanetLab 

  Andrašov, Ivan
  Táto práca sa zaoberá meraním prenosových parametrov staníc v experimentálnej sieti PlanetLab. V teoretickej časti práce je popísaná experimentálna sieť PlanetLab, základná terminológia v tejto sieti, ciele siete a niektoré ...
 • Měření parametrů trojvinuťového transformátoru 

  Kováč, Frederik
  Bakalárska práca sa venuje meraniu symetrických zložkových impedancií u trojvinuťového transformátora. Práca je rozdelená na teoretickú a praktickú časť. V teoretickej časti je popísaný princíp fungovania transformátora, ...
 • Měření pevnosti pájeného spoje 

  Konečný, Aleš
  Solder joint, strength, measurement, SMD, THT
 • Měření průtoku kapalin 

  Schoř, Zdeněk
  Tato bakalářská práce se zabývá měřením průtoku kapalin. První část tvoří teoretický rozbor s přehledem nejdůležitějších parametrů snímačů průtoku, hlavních parazitních vlivů a metod pro kalibraci snímačů průtoku. Druhou ...
 • Měření průtoku tekutin 

  Pátek, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem tepelného snímače průtoku. V teoretické části jsou stručně popsány druhy průtoků, obecné vztahy mechaniky tekutin a různé metody měření průtoku. Druhá, praktická část této bakalářské ...
 • Měření průtoku tekutin pomocí normalizovaných clon 

  Krátká, Lucie
  Cílem práce je přiblížení měření průtoku tekutin za pomocí snímačů diferenčního tlaku vložených do zcela zaplněného potrubí kruhového průřezu v průmyslovém odvětví. V úvodu se bakalářská práce zabývá vysvětlením principu ...
 • Měření teploty snímačem PT100 pro letecké aplikace 

  Závorka, Radek
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem systému pro měření teploty, který bude vhodný pro letecké aplikace. Při návrhu je kladen důraz na plnění leteckých norem, především ochranu proti napěťovým jehlovým impulzům a ...