Now showing items 205-224 of 419

 • Nanostrukturované senzory pro detekci organických látek 

  Šťávová, Karolína
  Tato bakalářská práce se zabývá přípravou citlivých vrstev složených z pole zlatých nanotyčinek a jejich modifikacemi. Nejdříve je vyrobena nanoporézní maska z vrstvy hliníku pomocí metody anodické oxidace. Následně je ...
 • Napájecí a ochranné obvody pro 6-kanálový zesilovač 

  Kryška, Vojtěch
  Tato bakalá ská práce se zab vá návrhem ochrann ch obvod pro 6-ti kanálov audio zesilova . Vytvo ené obvody zajiö ují filtraci sí ového nap tí, potla ení proudové öpi ky po zapnutí, zpod né p ipojení reproduktor pro ...
 • Napájecí zdroj pro galvanickou úpravu kovových povrchů 

  Botek, Lukáš
  Tato práce pojednává o realizaci spínaného zdroje, určeného ke stejnosměrnému napájení galvanické lázně pro anodickou oxidaci titanu. Zabývá se návrhem a realizací jeho jednotlivých částí. Dále obsahuje shrnutí základních ...
 • Nástroj pro subjektivní hodnocení kvality restaurace audiosignálů 

  Černý, Viktor
  Bakalářská práce se zabývá teorií znehodnocení a rekonstrukce audio signálů, objektivními testy a subjektivními metodami pro vyhodnocení kvality rekonstruovaných signálů. Nejprve je popsáno několik druhů poškození audio ...
 • Nástroje řízení kvality 

  Zachová, Zuzana
  Tato bakalářská práce se zabývá metodami, a především nástroji řízení kvality. Skládá se ze čtyř částí. V první části práce je stručně přiblížena historie přístupů k řízení kvality. Ve druhé části je zpracován formou rešerše ...
 • Návrh a implementace šifry Twofish na síťové kartě FPGA 

  Cíbik, Peter
  Táto bakalárska práca sa venuje implementácii blokovej šifry Twofish na platformu FPGA v jazyku VHDL. Úvod práce sa zaoberá teoretickými základmi šifrovania a blokových módov symetrických šifier, platformy FPGA a následne ...
 • Návrh a konstrukce dvojitého laboratorního napájecího zdroje 

  Klein, Miroslav
  Tato semestrální práce se zabývá návrhem dvojitého regulovatelného laboratorního zdroje stejnosměrného napětí s možností nastavitelné proudové limitace. Zdroj umožňuje práci ve dvou režimech. V prvním režimu lze regulovat ...
 • Návrh a konstrukce hlubokotónové ozvučovací jednotky - subwooferu 

  Holínský, Jan
  Obsahem práce je přiblížení problematiky návrhu a konstrukce hlubokotónových ozvučovacích jednotek – subwooferů a jejich použití. Práce rozebírá jednotlivé typy ozvučnic, možnosti zapojení měničů s ohledem na změny parametrů ...
 • Návrh a realizace bezdrátového dálkového ovládání laditelného laseru 

  Vrtělková, Hana
  Práce se zabývá návrhem a realizací bezdrátové komunikace mezi laboratorním laserem a uživatelským ovládacím zařízením skrz bezdrátové sériové rozhraní RS232. Práce zohledňuje možnost využití komunikační technologie Bluetooth ...
 • Návrh a realizace laboratorní úlohy na téma "Standard ISA-S88" 

  Husák, Michal
  Bakalářská práce má za úkol objasnit řízení dávkových procesů s využitím standardu ANSI/ISA-S88. Implementuje standard do školní vzorové úlohy, která se stane součástí laboratorní výuky v předmětu Automatizace procesů ...
 • Návrh a realizace laboratorního příspravku pro ověření vlastností AFDD 

  Kaser, Jakub
  Tato bakalářská práce pojednává o problematice obloukových ochran AFFD, jakožto důležitý ochranářský prvek do rozvaděčů proti elektrickému oblouku. Nejprve se dozvíme něco málo z historie těchto ochran a postupně se seznámíme ...
 • Návrh a realizace moderní webové prezentace 

  Dvořáček, Michal
  Bakalářská práce se zabývá návrhem a realizací moderní webové prezentace pro vědeckou skupinu VUT. V návrhu se práce věnuje analýze dostupných webových prezentací se zaměření na řešení jejich reklamy a využitých technických ...
 • Návrh a realizace moderních webových stránek 

  Zámečník, Ondřej
  Tato bakalářská práce je zaměřena na návrh a vyhotovení internetové prezentace pro laboratorní skupinu OptoLab. Stávající podoba stránek je kompletně rekonstruována s využitím moderních technologií, s ohledem na pravidla ...
 • Návrh a vývoj elektrostatického odlučovače 

  Kvasnička, Karel
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem elektrostatického odlučovače a seznámení s problematikou odlučování na těchto odlučovačích. Cílem této práce je sestrojení funkčního modelu elektrostatického odlučovače. Bude popsán ...
 • Návrh a vývoj programovatelného notch filtru pro audiotechniku 

  Dohnal, Jaroslav
  Tato bakalářská práce se zaobírá problematikou měření harmonického zkreslení v audiotechnice s využitím notch a tracking notch filtrů. První kapitola popisuje harmonické zkreslení a způsoby jeho měření. Druhá kapitola ...
 • Návrh audio zesilovače 2.1 ve třídě D 

  Holínský, Jan
  Obsahem práce je nastudování principů jednotlivých typů nízkofrekvenčních zesilovačů. Jsou zde popsány principy funkce zesilovačů v různých třídách s ohledem na jejich zkreslení a účinnost. Zesilovač typu D je podrobně ...
 • Návrh bipolárního jádra integrovaného teplotního senzoru 

  Fránek, Jakub
  Cílem této práce je popsat možné způsoby realizace teplotního senzoru na křemíkovém čipu v běžných CMOS výrobních technologiích a představit konkrétní implementaci analogového jádra teplotního senzoru využívajícího bipolární ...
 • Návrh chytrého senzoru s komunikačním rozhraním založeném na technologii LoRaWAN 

  Šigut, Štěpán
  Rostoucí kapacita baterií, vyšší integrace polovodičů a klesání ceny za výpočetní výkon podporují populární myšlenku internetu věcí. Poslední roky lze pozorovat rychle rostoucí trend v počtu připojených zařízení do internetu. ...
 • Návrh elektroinstalace polyfunkčního domu 

  Sladký, Tomáš
  Bakalářská práce se zabývá problematikou projektování silových a datových instalací v polyfunkčním objektu. Tento objekt je složen ze dvou částí a to z kancelářských prostor umístěných v prvním nadzemním podlaží a ze čtyř ...
 • Návrh IoT zařízení pro bezdrátovou technologii NB-IoT 

  Ježek, Jiří
  Bakalářská práce se zabývá návrhem IoT senzoru komunikující pomocí moderní technologie NB-IoT. V teoretické části bakalářské práce jsou popsány vlastnosti vybraných LPWAN sítí (nízkopříkonové rozsáhlé síťe) určených ...