Now showing items 243-262 of 419

 • Ochrana baterie pro robot KAMBot 

  Duz, Aleksei
  Tato práce se zabývá návrhem a realizaci PCB jednotky, která bude zajišťovat ochranu Li-Ion baterie pro robota KAMbot. Cílem práce je navrhnout, oživit a naprogramovat PCB desku, která se bude připojovat k 4-článkové Li-Ion ...
 • Ochrana citlivých dat obsažených v obraze 

  Mezina, Anzhelika
  Tato bakalářská práce je zaměřena na využití hlubokého učení v bezpečnostním problému úniku citlivých informací ve formě obrazových dat. Pokusem o vyřešení tohoto problému bylo použití Single Shot Multibox Detectoru (SSD) ...
 • Odhad kvality signálů EKG 

  Pospíšil, Jan
  Tato bakalářská práce se bude zabývat problematikou odhadu kvality signálů EKG, která je klíčovým parametrem pro stanovení diagnózy. Teoretická část se zabývá základními poznatky ohledně fyziologie srdce, elektrokardiografie ...
 • Odhad kvality signálů EKG 

  Pospíšil, Jan
  Tato bakalářská práce se bude zabývat problematikou odhadu kvality signálů EKG, která je klíčovým parametrem pro stanovení diagnózy. Teoretická část se zabývá základními poznatky ohledně fyziologie srdce, elektrokardiografie ...
 • OPC UA klient pro laboratorní model "Třídička beden" 

  Magáth, Marek
  Táto bakalárska práca sa zaoberá komunikačným protokolom OPC, konkrétne najnovšou špecifikáciou OPC UA (Unified Architecture), vytvorením OPC UA klient aplikácie pomocou OPC UA .NET knižníc, ktoré ponúka zadarmo OPC ...
 • Optické komunikační rozhraní pro LaserGame 

  Vykydal, Jan
  Tato práce se zabývá návrhem komunikačního rozhraní v infračerveném pásmu elektromagnetických vln, které bude použitelné pro laser game.
 • Optické přepínání a sdružování provozů 

  Foldyna, Petr
  Bakalářská práce se zabývá problematikou optimalizace využití vlnových délek v optic- kých sítích. V první části jsou teoreticky popsány optické sítě a jejich problematika, přepínání v optických sítích a sdružování provozů. ...
 • Optické softwarově definované sítě 

  Janoušek, Adam
  Bakalářská práce „Optické SDN“ se zabývá rozborem technologie Softwarově definovaných sítí na optickém přepínači. Konkrétně je zaměřena na dálkové manuální přepínání a automatické přepínání na základě změny okolního ...
 • Optimalizace technologie a detekce defektů keramických struktur 

  Chyťa, Filip
  Tato práce se zabývá problematikou defektů v keramických strukturách a pouz-drech, jejich detekcí a následnou optimalizací výrobního procesu, aby došlo k eliminaci těchto vad. První kapitola shrnuje keramické materiály v ...
 • Optimalizace technologie pro vytváření keramických pouzder 

  Pavlas, Ondřej
  Předkládaná bakalářská práce „Optimalizace technologie pro vytváření keramických pouzder“ se zabývá problematikou technologie pouzder z korundové keramiky pro mikroelektronické aplikace. Práce představuje experimentální ...
 • Optimalizace tranzitu dat v síti 

  Řezáč, Michal
  Bakalářská práce je rozdělena do dvou částí. První část se zabývá popisem nezbytných teoretických celků spolu s analýzou sítě ISP a dalšími vstupními informacemi. Tyto poznatky jsou dále využity v druhé části bakalářské ...
 • Optovláknový senzor na bázi Michelsonova interferometru 

  Kopáč, Ondřej
  Bakalářská práce se zabývá popisem a simulací Michelsonova nebalancovaného interferometru a popisem optovláknových senzorů. Simulace je realizována v matematickém prostředí MatLab. V práci jsou taktéž popsány základní ...
 • Ostrovní energetické systémy – možnosti uplatnění v současných podmínkách 

  Vrtal, Matěj
  Tato práce pojednává o ostrovních energetických systémech, obnovitelných zdrojích elektrické energie a jejich možnostech využití v současných podmínkách. Seznamuje čtenáře s legislativou týkající se výstavby ostrovních ...
 • Oteplení odbočných skříní přípojnicového systému v závislosti na jejich povrchové úpravě 

  Forejtník, Jan
  Tato práce je věnována vlivu povrchové úpravy na oteplení krytu přípojnicového systému BD2 vyráběného společností Siemens v Mohelnici. Pomocí experimentálních metod zkoumá odvod tepla radiací a přirozenou konvekcí. ...
 • Ovladač laserového skeneru SICK LMS111 pro Raspberry Pi 2 

  Lahoda, Vlastimil
  Práce se věnuje návrhu a realizaci ovladače laserového skeneru pro minipočítač Raspberry Pi 2. V první části seznamuje čtenáře se základními informacemi o laserovém skeneru SICK LMS111-10100 a Raspberry Pi 2. Dále se věnuje ...
 • Ovládací jednotka s modulem (Espressif) ESP32 

  Smička, Daniel
  Tato bakalářská práce se zabývá koncepcí, návrhem a realizací ovládací jednotky s modulem Espressiff ESP32. Nejprve se věnuje teoretickému návrhu blokového schématu komunikace a blokového schématu zapojení. Později se ...
 • Parametry v tepelném výpočtu elektrotepelných zařízení 

  Mikmek, Vladislav
  Tato bakalářská práce se zabývá tepelným výpočtem odporové kelímkové pece s důrazem na vliv volených parametrů. Je popsán celý postup tepelného výpočtu. U konkrétního výpočtu uvedeného v této práci je předpokládána znalost ...
 • Parciální model čistírny odpadních vod 

  Novák, Petr
  Práce se zabývá čistírnami odpadních vod (ČOV). Pro energetickou soběstačnost ČOV je nutné studovat provozní zázemí, zařízení a jejich možnou provozní predikci pro energetické rozložení v čase a přizpůsobení se případnému ...
 • Permanentní skleněný strop? Pozice žen v oblasti ICT 

  Sobina, Anastasiia
  Cílem této bakalářské práce je prozkoumat postavení žen v sektoru informačních a komunikačních technologií (dále jen ICT). Práce analyzuje nízké zastoupení žen v profesích ICT a v ICT firmách. Dále se zabývá hypotézou o ...
 • Počítačová grafika: Malba 

  Bobyleva, Ekaterina
  Cílem této bakalářské práce je vymezit koncept digitální malby, její požadavky na technické a programové vybavení počítače, a následně popsat různé nástroje a techniky, kterých digitální malba využívá. První kapitola se ...