Now showing items 286-305 of 419

 • Radarová čidla pro měření rychlosti 

  Doležal, Tomáš
  Hlavním předmětem, kterým se tato bakalářská práce zabývá, je výběr vhodného mikrovlnného čidla pro měření rychlosti automobilů v běžném provozu, při pokrytí více jízdních pruhů vozovky, vhodnou metodou. Dále je z komerčně ...
 • Realizace hlasového hlasového asistenta Google Home 

  Matula, Vladimír
  Cieľom bakalárskej práce bolo priblížiť problematiku inteligentných zariadení, s nimi spojených technológií a implementácia hlasového asistenta Google Assistant v zariadení Raspberry Pi 3. Ďalej je v práci popísaný vývoj ...
 • Redukce pohybových artefaktů v datech BOLD fMRI s využitím eliminace vlivu pohybem postižených skanů 

  Svatoň, Jan
  Tato bakalářská práce ze zprvu zabývá elementárními principy magnetické rezonance a zdrojů šumu a artefaktů v datech. Dále práce podrobněji pojednává o pohybovém artefaktu a navrhuje dvě vhodné metody pro lokalizaci a ...
 • Reference v intrakraniálním EEG: implementace a analýza 

  Uher, Daniel
  Představa záznamu mozkové aktivity bez zkreslujících artefaktů koluje ve vědeckých kruzích již několik desítek let. Parazitní jevy a nežádoucí složky dokáží výrazně komplikovat analýzu pacientského ...
 • Relační a NoSQL databáze pro sběr dat z IoT zařízení 

  Tomiczek, Roman
  Bakalářská práce se zabývá analýzou relační a NoSQL (Not only SQL) databází pro sběr velkého množství dat z IoT (Internet of Things) zařízení. Teoretická část obsahuje seznámení se s relační a NoSQL databází. U relační ...
 • Restaurace signálu po průchodu limiterem s použitím psychoakustického modelu 

  Kramář, Denis
  Tato bakalářská práce se zabývá využitím řídkých reprezentací signálu za účelem restaurace audiosignálu poškozeného clippingem. Nejprve je zde probrána teorie týkající se limiteru a samotné limitace signálu. Poté jsou zde ...
 • Rezonanční spínaný zdroj pro automobilový audiozesilovač. 

  Šmarda, Vladislav
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a realizací spínaného rezonančního zdroje pro automobilový audiozesilovač. Hlavním předmětem teoretické části je matematický popis použité topologie ZVCS push-pull a formulování ...
 • RGB MATRIX LED systém 

  Sikora, Roman
  Tato bakalářská práce se zabývá vývojem řídícího software pro modul zadní RGB LED svítilny umožňující navrhovat a zobrazovat libovolná barevná schémata. Součástí práce je kompletní tvorba software pro platformou Raspberry ...
 • Robot sportovec 

  Slovák, Tomáš
  Cílem této bakalářké práce je navrhnout a vyrobit dvounohého kráčivého robota za pomocí 3D tisku, který je bateriově napájen a bezdrátově ovládán.
 • Robotická zbraňová věž pro hlídání perimetru - detekce cíle 

  Kaplenko, Mykola
  Základem efektivní činnosti libovolného autonomního zařízení jsou řídící algoritmy. Proto daná bakalářská práce je věnovaná problému řízení jednoho z nejperspektivnějších druhů zbraně – automatické zbraňové věže. V rámcích ...
 • Rozbor a hodnocení technických systémů pohonů výkonových jističů 

  Hurbanič, Jakub
  Táto práca bola vytvorená ako prehľad a rozbor pohonov kompaktných ističov. Je tu uvedené zoznámenie sa s pohonmi pre kompaktné ističe z hľadiska ich využitia, možnosťou diaľkového ovládania a použitia v budúcnosti v zmysle ...
 • Rozbor parametrů indukčního trojfázového motoru s kroužkovou kotvou 

  Porubský, Ondrej
  Táto bakalárska práca v prvej časti popisuje všeobecný princíp činnosti asynchrónneho motoru. Druhá časť sa zaoberá renováciu historického motoru s vinutým rotorom ďalej popisuje jednotlivé merania potrebné k výpočtom, ...
 • Rozpoznání tváří v reálných podmínkách pomocí technik hlubokého učení 

  Horňáková, Veronika
  Táto bakalárska práca sa zaoberá rozpoznávaním ľudských tvárí, pomocou techník hlbokého učenia. Rozpoznávanie tvárí sa používa pre dve hlavné úlohy a to overenie a identifikácia. V práci sú opísané techniky hlbokého učenia ...
 • Rozšiřující deska umožňující bezdrátovou komunikaci pomocí platformy Arduino 

  Gromeš, Jan
  Cílem práce je návrh a realizace hardware a software rozšiřující desky kompatibilní s platformou Arduino (tzv. „shield”). Hlavní funkcí této rozšiřující desky je bezdrátová komunikace pomocí různých technologií, např. WiFi, ...
 • Řídicí embedded moduly pro rozhraní COM Express 

  Malinka, Rostislav
  Tato práce se zabývá návrhem řídícího embedded modulu pro rozhraní COM Express. To zahrnuje vytvoření blokového schématu modulu a následný návrh implementace rozhraní do FPGA. Práce také obsahuje předběžný návrh odvodu ...
 • Řídicí systém proudového transformátoru 

  Petráček, Dominik
  Cílem této bakalářské práce je vytvořit obslužný program a vizualizaci pro řízení proudového transformátoru ve zdroji 400 kVA. První část je věnována základní problematice transformátorů. Ve druhé části seznamuje s ...
 • Řízení a monitoring energetického managementu rodinného domu s OZE a akumulací 

  Kupka, Ondřej
  Bakalářská práce se zabývá moderními prostředky pro efektivní řízení energetických zdrojů v rodinném domě. Shrnuje možnosti využití obnovitelných zdrojů energie, akumulačních sytému elektrické energie a řídicí systémy ...
 • Řízení a navádění kolového robota pomocí počítačového vidění 

  Granát, Michal
  Teória riadenia je aplikovaná takmer všade okolo nás, počnúc reguláciou teploty v našich domoch cez modelovanie správania sa trhu až po riadenie vesmírnych lodí. Dôvod, prečo je tomu tak je, je jej výkonnosť a krása, obe ...
 • Řízení CNC frézky 

  Hájek, Luděk
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem konstrukce a řízení 3-osé hobby CNC frézky pomocí LinuxCNC. Všechny osy jsou poháněny krokovými motory Microcon SX 24-2341, které jsou napájeny drivery Leadshine M542. LinuxCNC je ...
 • Řízení decentralizovaných zdrojů energie a akumulace energie 

  Maksimovich, Valeriia
  Žijeme ve století, ve kterém jen těžko dovedeme představit život bez elektrické energie. Vznikajicí malé elektrárny, které vyrábějí elektřinu z obnovitelných zdrojů energie vyvolali potřebu v přisnějším řizení, inteligentním ...