Now showing items 314-333 of 419

 • Samolepicí antény pro komunikaci po lidském těle 

  Punar, Jan
  Tato bakalářská práce je zaměřena na planární antény pro komunikaci po lidském těle (on body). Práce vychází z konceptu samolepicí antény, který byl publikován v [1]. Práce obsahuje výsledky simulací navržené antény a ...
 • Sběr dat s bezdrátovým přenosem informací 

  Hrbáček, Zdeněk
  Cílem této práce je navrhnout a realizovat zařízení pro bezdrátový sběr dat a jejich následné zpracování v nadřazeném systému.
 • Sběr MaR dat 

  Rathouzský, Matouš
  Tato bakalářská práce nastiňuje představu o pojmu inteligentní budova a s ní související sběr MaR dat. V první části je popsán komunikační protokol BACnet a sbíraná data z inteligentních budov. Dále je popsán software ...
 • Segmentace fibrotické srdeční tkáně v MRI datech 

  Sokol, Norbert
  Zobrazovanie pomocou kardiovaskulárnej magnetickej rezonancie s neskorým sýtením gadolíniom sa dá využiť pre zobrazenie preablačnej fibrózy alebo postablačnej jazvy myokardu. Môže to významne pomôcť lekárom pri diagnostike ...
 • Segmentace fibrotické srdeční tkáně v MRI datech 

  Sokol, Norbert
  Zobrazovanie pomocou kardiovaskulárnej magnetickej rezonancie s neskorým sýtením gadolíniom sa dá využiť pre zobrazenie preablačnej fibrózy alebo postablačnej jazvy myokardu. Môže to významne pomôcť pacientom trpiacich ...
 • Segmentace míšního kanálu a meziobratlových plotének v MRI datech 

  Koban, Martin
  Práca sa venuje vývoju metódy pre segmentáciu spinálneho kanálu a intervertebrálnych diskov v objemových MRI dátach. Cieľom je čo najvyšší stupeň automatizácie postupu a presnosť umožňujúca spoľahlivé kvantitatívne hodnotenie ...
 • Segmentace ultrazvukových sekvencí 

  Schwarzerová, Jana
  Tato bakalářská práce se zabývá základním popisem ultrasonografie, principem kontrastního zobrazení a aplikací segmentačních metod v ultrasonografické problematice. Z uvedených segmentačních metod byly některé metody vybrány ...
 • Simulace modelu pomocí nástroje SIMIT 

  Váňa, Dominik
  Tato bakalářská práce je zaměřena na simulaci technologického procesu. Teoretická část textu pojednává o simulačních nástrojích dostupných na trhu. Pozornost je věnována nástroji SIMIT, který je velmi komplexním řešením ...
 • Simulace ultrazvukových sekvencí při kontrastním zobrazování 

  Staňková, Jana
  Tato bakalářská práce pojednává o principu kontrastních zobrazovacích technik u ultrazvukového zobrazení. Nejprve jsou zde popsány pro pochopení základní principy a vlastnosti ultrazvukového vlnění. Dále je práce zaměřena ...
 • Simulace ultrazvukových sekvencí při kontrastním zobrazování 

  Staňková, Jana
  Tato bakalářská práce pojednává o principu kontrastních zobrazovacích technik u ul-trazvukového zobrazení. Nejprve jsou zde v první části popsány pro pochopení základní prin-cipy a vlastnosti ultrazvukového vlnění. Dále ...
 • Simulátor napěťového výstupu +-10 V s mikrokontrolérem 

  Horváth, Michal
  Táto práca sa venuje návrhu napäťového simulátora s mikrokontrolérom. Práca predstavuje niektoré dostupné priemyselné riešenia. Následne sa práca venuje návrhu vlastného zariadenia. Návrh hardwarovej časti zahŕňa návrh ...
 • Simulátor napěťového výstupu 0-10V s mikrokontrolérem 

  Mačišák, Martin
  Táto práca sa zaoberá návrhom simulátoru napäťového výstupu 0-10V s mikrokontrolérom. Súčasťou práce je teoretický návrh koncepcie celého systému, návrh takéhoto systému a návrh zdroja napájania celého zariadenia. Následne ...
 • Simulátor parkovacího domu 

  Váško, Ondřej
  Cílem této práce byl návrh funkčního simulátoru parkovacího domu. Tento úkol jsem vyřešil postupně, plněním jednotlivých bodů zadání. Jako první jsem zpracoval literární rešerši na téma automatizace parkovacích domů. Tato ...
 • Simulátory laboratorních modelů "kuličky" a "kmeny" v prostředí Control Web 

  Chalupa, Petr
  Obsahem této bakalářské práce je vytvoření dvojice simulátorů laboratorních modelů. Konkrétně se jedná o modely Třídičky kmenů a Dávkovače kuliček v prostředí Control Web 5. Simulátory budou použity při výuce programování ...
 • Simulátory laboratorních modelů kuličky a kmeny v prostředí Control Web 

  Chalupa, Petr
  Cílem této bakalářské práce je vytvoření programů schopných simulovat a vizualizovat dění na laboratorních modelech třídičky kmenů a dávkování kuliček, na kterých probíhá výuka programovatelných automatů. V první části ...
 • Slave modul využívající komunikační protokol EtherCAT 

  Hadámek, Jakub
  Cílem práce je vytvořit slave modul využívající průmyslovou sběrnici EtherCAT. Práce je zaměřena na seznámení se s protokolem a jeho následnou implementaci do mikrokontroléru XMC4800 od firmy Infineon. Výsledkem je funkční ...
 • Sledování objektů ve videu 

  Boszorád, Matej
  Táto bakalárska práca sa zaoberá problematikou sledovania viacerých objektov vo videu, so zameraním na neučiace algoritmy. Prvá kapitola predstavuje teoretickú časť práce, v ktorej sú popísané jednotlivé sledovacie metódy. ...
 • Sluchátkový zesilovač s nízkou výstupní impedancí 

  Zavřel, Petr
  Práce se zabývá návrhem sluchátkového zesilovače s nízkou výstupní impedancí v celém slyšitelném spektru. Řeší zpracování symetrického i nesymetrického signálu přiváděného na vstup s implementovanou ochranou proti poškození ...
 • Snímač pohybu sportovního náčiní ve sportovním tréninku 

  Hunkařová, Nikol
  Tato bakalářská práce se zabývá snímáním akcelerometrických a gyroskopických dat při florbalové střele s využitím platformy Arduino a programového jazyka Matlab. V literární rešerši je zahrnuta teorie florbalové střely, ...
 • Snímač teploty a senzor koncentrace nebezpečných plynů pro karavany 

  Indrák, Dominik
  Práce se zabývá navržením, vyrobením a naprogramováním zařízení (vybrání vhodných komponent, navržení a vyrobení desky plošných spojů, napsání obslužného firmawaru pro MCU), které bude sloužit pro měření nebezpečných plynů ...