Now showing items 351-370 of 419

 • Technologické inovační ekosystémy a příručka začínajícího podnikatele 

  Albrecht, Robert
  Cílem této bakalářské práce je analyza ekosystémů, které jsou nejen domovem úspěšnych firem, ale také podporují vznik a růst startupovych firem. Tato práce rovněž zahrnuje manuál obsahující užitečné informace pro nezkušené ...
 • Technologie DOCSIS v přístupových sítích 

  Pirohanič, Lukáš
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a realizací datové komunikace mezi centrální jednotkou a kabelovým modemem. V praktické části je vybráno přenosové médium a další zařízení, které se přidávají do cesty kvůli rozdělení ...
 • Tepelná čerpadla v otopných soustavách budov 

  Vláčil, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá tepelnými čerpadly a jejich použití v moderních otopných soustavách budov. V první části je teorie popisující princip fungování tepelných čerpadel, jejich druhy a základní komponenty. Dále ...
 • Tepelný model kabiny automobilu pro HIL simulaci 

  Chromiak, Michael
  Teplota vzduchu vnútri kabíny automobilu ovplyvňuje vodiča, ako aj celú posádku. Najmä u vodiča automobilu je potrebná maximálna tepelná pohoda, nakoľko je jedným z faktorov, ktoré môžu ovplyvniť jeho pozornosť. Pred začatím ...
 • Tepelný výpočet motoru s permanentními magnety a klecí nakrátko 

  Homolová, Romana
  Tato práce se v první části zabývá pojednáním o synchronním motoru s permanentními magnety a rozběhovou klecí nakrátko umožňující přímý rozběh ze sítě. Jsou zde uvedeny možné konstrukce tohoto motoru, používané magnety a ...
 • Teplotní analýza malého asynchronního motoru 

  Holcman, Marek
  Tato práce se zabývá teplotní analýzou malého asynchronního motoru s výkonem 600 W. Ztráty motoru byly určeny nejprve pomocí programu RMxprt, a poté laboratorním měřením. Teploty v motoru jsou vypočítány metodou tepelných ...
 • Teplotní senzor využívající modul (Espressif) ESP32 

  Roško, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zabývá konstrukcí bateriově napájeného teplotního senzoru s Wi-Fi modulem ESP32 s možností připojení libovolného průmyslového čidla fungujícího na analogovém přenosu. Při konstrukci modulu byl ...
 • Teslova turbína jako zdroj energie 

  Šedina, Martin
  Bakalářská práce se zabývá rozdělením a popisem dnes využívaných typů turbín, dále se práce zabývá teorií o bezlopatkové Teslově turbíně. V teoretické části se v práci probírají vodní kola, vodní turbíny s jejich rozdělením ...
 • THD analyzátor 

  Ha, Tuan
  Tato práce se zabývá návrhem THD analyzátoru pro audio kmitočty. Na úvod jsou popsány metody výpočtu THD a způsob realizace THD analyzátoru. Pro návrh THD analyzátoru je zvolena vhodná platforma schopná zpracovávat audio ...
 • Tiskové hlavy pro 3D tisk hydrogelů s nízkou viskozitou 

  Havlíček, Václav
  V této bakalářské práci se věnuji 3D biotisku v tkáňovém inženýrství a rozebírám používané materiály a technologie, které lze pro 3D biotisk využít. V práci je také obsažena diskuze vybavení pro 3D biotisk a současné výzvy ...
 • Topologie pro přístupové sítě nové generace 

  Kovář, Adam
  Tato práce popisuje základní požadavky, samotnou instalaci a následně i simulaci optické přístupové sítě navržené na vybrané lokalitě. Tento návrh zobrazuje ideální rozvržení sítě pro tuto lokalitu, a i s orientačním na ...
 • Transfekce somatických buněk pomocí magnetických nanočástic a jejich post-transfekční lokalizace 

  Pošustová, Veronika
  Tato bakalářská práce je zaměřena na experiment založený na magnetických nanočástic SPIO pro transfekci 3T3 buněk. Povrch nanočástic byl modifikován pomocí PEI a Chitosanu za účelem optimalizace této metody. Transfekční ...
 • Tvorba e-learningové aplikace pro kurz Angličtina pro IT 

  Hotový, Tomáš
  Cílem této bakalářské práce bylo vytvořit program, který bude sloužit jako výukový doplněk pro kurz Angličtina pro Informační Technologie. Práce nejdříve zkoumá existující aplikace, které jsou vytvářenému programu podobné ...
 • Typické prvky a žánry textů odborného stylu v anglickém jazyce. 

  Behancová, Katarína
  V 21. storočí môžeme hovoriť o obrovskom náraste ľudí používajúcich anglický jazyk v ich každodennom živote. Angličtina sa stala jazykom používaným v globálnej sfére a je používaná vo všetkých odborných oblastiach ako veda, ...
 • Univerzální komunikační jednotka 

  Ružička, Michal
  Táto bakalárska práca sa venuje komunikácií po napájacej sieti. Jej úlohou je priblížiť túto problematiku a využiť získané znalosti pre návrh vlastnej komunikačnej jednotky. V práci sú popísané základné parametre napájacej ...
 • Určování vzdálenosti a pozice pomocí ultrazvuku 

  Bartoš, Dalibor
  Tato práce se zabývá měřením vzdálenosti pomocí ultrazvuku a možnostmi využití tohoto měření k určení polohy objektu v rovině. V první části jsou popsány principy šíření ultrazvuku, funkce piezoelektrického měniče, základy ...
 • Úsporné zabezpečovací zařízení s modulem (Espressif) ESP8266/ESP32 

  Ondráček, Petr
  Bakalářská práce se zabývá návrhem a realizací úsporného zabezpečovacího zařízení pomocí Wifi modulu ESP32. Zařízení bude detekovat otevření dveří/oken/prostoru pomocí magnetického kontaktu a tuto událost nahlašovat na ...
 • Vectoring v DSL přenosových systémech 

  Rada, Dominik
  Práce představuje přiblížení modulace VDSL2 a G.fast přenosových systémů dle předem vybraných typů kabelů. Práce je rovněž zaměřena na princip vectoringu a jeho využití. Součásti práce je vysvětlen inicializační proces u ...
 • Veřejné softwarové licence 

  Mazánek, Pavel
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou veřejných softwarových licencí, jejich užití, jejich vlastností v podobě specifických licenčních smluvních ujednání (licenčních aspektů), vzájemné kompatibility a následovně ...
 • Virtualizace na směrovačích 

  Ráboňová, Jana
  Bakalářská práce se zabývá virtualizací služeb s důrazem na oblast síťové oblasti. Největší důraz je kladen na představení možností virtualizace služeb na směrovačích. Cílem práce je nalézt platformy umožňující virtualizaci ...