Now showing items 368-387 of 419

 • Vectoring v DSL přenosových systémech 

  Rada, Dominik
  Práce představuje přiblížení modulace VDSL2 a G.fast přenosových systémů dle předem vybraných typů kabelů. Práce je rovněž zaměřena na princip vectoringu a jeho využití. Součásti práce je vysvětlen inicializační proces u ...
 • Veřejné softwarové licence 

  Mazánek, Pavel
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou veřejných softwarových licencí, jejich užití, jejich vlastností v podobě specifických licenčních smluvních ujednání (licenčních aspektů), vzájemné kompatibility a následovně ...
 • Virtualizace na směrovačích 

  Ráboňová, Jana
  Bakalářská práce se zabývá virtualizací služeb s důrazem na oblast síťové oblasti. Největší důraz je kladen na představení možností virtualizace služeb na směrovačích. Cílem práce je nalézt platformy umožňující virtualizaci ...
 • Virtualizace virtualizačního softwaru 

  Holovová, Simona
  Bakalárska práca pojednáva o virtualizácií. Hlavným cieľom je porovnať vybrané virtualizačné platformy a popísať ich fungovanie. Teoretická časť práce popisuje teoretické východiská pre virtualizáciu, jej základy ako aj ...
 • Virtualizace výpočetních strojů a operačních systémů 

  Kadlíček, Jan
  Tato bakalářská práce je zaměřena na problematiku virtualizace „strojů“ a seznámení se s jednotlivými virtualizačními technologiemi, mezi které patří například VirtualBox, VMware, HyperV, Docker Container. Zaznamenává ...
 • Virtuální model stroje Tecnomatix Process Simulate 

  Buchal, David
  Tato bakalářská práce se zabývá vytvořením zjednodušeného virtuálního modelu elektronického barmana v prostředí Tecnomatix Process Simulate od firmy Siemens. Popisuje, jakým způsobem byl model vložen do tohoto programu a ...
 • Vícepásmové vyšívané antény 

  Fraj, Lukáš
  Tato práce se zabývá již navrženou vyšívanou dipólovou vícepásmovou anténou. Pomocí programu ANSYS HFSS jsou vytvořeny numerické modely antény, operující v pásmech GSM 900 MHz, PCS 1900 MHz a WLAN 2450 MHz. V práci je ...
 • Vliv angličtiny na české odborné texty v elektroinženýrství a informatice 

  Vojíř, Martin
  Tato bakalářská práce pojednává o vlivu angličtiny na české odborné elektroinženýrské a IT texty. Rozebírá a analyzuje globalizaci angličtiny, její rozšíření ve světě a také její vliv na společnost jako takovou. V závěru ...
 • Vliv jazyků vysoké úrovně na výsledný fyzický návrh číslicových obvodů do FPGA 

  Sikora, Martin
  Popularita vysokoúrovňové syntézy (HLS) se postupně zvyšuje a nástrojů pro ni stále přibývá. Otázkou je, jaký dopad mají tyto nástroje na konečný návrh číslicového obvodu a jestli se v konečném důsledku návrh v jazyce vyšší ...
 • Vliv mateřského jazyka na učení cizích jazyků 

  Kimličková, Lenka
  Tato práce se zabívá tématem přivlastňování si cizího jazyka a vztahem mezi mateřským a cizím jazykem. Objasňuje základní pojmy, například přivlastňování si jazyk, kontrastní analýza a jazykový transfer. Zdůrazňuje význam ...
 • Vliv počítačových her na znalost anglického jazyka 

  Prát, Patrik
  Navzdory skutečnosti, že počítačové hry stále nabývají na popularitě, postoj většiny vůči počítačovým hrám je stále převážně negativní. Cílem této bakalářské práce je demonstrovat fakt, že hraní počítačových her může být ...
 • Vstupní audio zesilovač pro laboratorní výuku 

  Friml, Vilém
  Práce řeší návrh audio předzesilovače s pevnými přepínatelnými korekcemi a volbou mezi zesílením pomocí integrovaných obvodů a diskrétních prvků. Součástí návrhu je vstupní atenuátor, zesilovač s operačním zesilovačem, ...
 • Vyhodnocení numerických reprezentací pro detekci překryvů 

  Pleskačová, Barbora
  Bakalářská práce je zaměřena na vyhodnocení numerických reprezentaci pro detekci překryvů. Úvodní část se věnuje popisu struktury deoxyribonukleové kyseliny. Dále jsou popsány sekvenační metody a techniky pro sestavení ...
 • Vyhodnocování chování zařízení na bezpečnostních systémech Jaderné elektrárny Temelín při přechodu z nominálního napájení na nouzový zdroj 

  Holeš, David
  Tato bakalářská práce obsahuje popis blokové vlastní spotřeby na jaderné elektrárně Temelín. Dále jaké jsou zdroje vlastní spotřeby, kde je popsán dieselgenerátor a jeho automatika postupného spouštění. Na konci jsou popsány ...
 • Vytvoření Amazon Alexa dovednosti pro Amazon Echo 

  Dobrík, Andrej
  V posledných rokoch nastala významná zmena v spôsobe interakcie medzi používateľmi a inteligentnými zariadeniami. Pre ludí je najpraktickejší spôsob interakcie s týmito zariadeniami hlasová interakcia. Veľa firiem si túto ...
 • Vytvoření interaktivních programů pro podporu výuky zpracování signálů 

  Pacas, Ondrej
  Bakalářská práce se zabývá vytvořením čtyř interaktivních nástrojů pro podporu výuky zpracování signálů. Cílem práce je vytvořit aplikace které budou vizuálně interpretovat jednotlivé metody zpracování signálů. Toto zahrnuje ...
 • Vytvoření knihovny pro parametrizaci dysartrické řeči v jazyce Python 

  Koutný, Tomáš
  Bakalářská práce je zaměřená na parametrizaci dysartrické řeči. V rámci práce je věnována pozornost metodám analýzy řečového signálu u Parkinsonovy nemoci, moderním parametrizačním technikám, které mají za úkol kvantifikovat ...
 • Vytvoření serverové aplikace v programovacím jazyce Swift 

  Střálka, Martin
  Tato práce se věnuje možnostem použití vývojářského jazyka Swift v serverových aplikacích. Popisuje výhody a nevýhody jazyka Swift oproti ostatním jazykům, zejména Obj-C který je předchůdcem Swiftu a Java, který je přímým ...
 • Využití modulu Arduino pro řízení fyzikálního modelu MVE 

  Perout, Miroslav
  Tato bakalářská práce je zaměřena na seznámení se s modelem MVE a vytvoření návrhu struktury řízení na základě získaných informací. V prvním kroku jsou zde popsány a vysvětleny rozdíly v použitých generátorech. Následně ...
 • Využití optimalizačních metod pro segmentaci MRI dat 

  Olešová, Kristína
  Práca sa zaoberá segmentáciou mozgových tkanív z MRI obrazových dát a jej implementáciou v programe MATLAB. Je popísaná problematika rôznych segmentačných techník a najmä prístup k segmentácii ako optimalizačnému problému. ...