Now showing items 403-419 of 419

 • Webový portál pro podporu výuky 

  Vicen, Šimon
  Táto práca sa venuje problematike tvorby webovej stránky na podkladoch redakčného systému wordpress s prihlasovaním SSO cez prihlasovanie na stránkach VUT. Práca v postupných krokoch popisuje atribúty SSO a spôsoby, akými ...
 • Webový portál pro pořádání závodů 

  Maslák, Roman
  Táto bakalárska práca sa zaoberá systémom pre podporu poriadania závodov. Pre správu tohto systému je využitý CMS systém Drupal, ktorý je vhodný pre správu obsahu webový stránok. Prvá časť tejto práce je venovaná popisu a ...
 • Zabezpečení mobilních zařízení s operačním systémem Android ve firemní sféře 

  Pecl, David
  Práce se zabývá problematikou bezpečnosti operačního systému Android. Nejdříve popisuje základní architekturu systému a bezpečnostní mechanizmy, které můžeme v tomto systému najít. Ve druhé části se věnuje popisu hrozeb a ...
 • Zařízení pro diagnostiku baterií během nabíjení 

  Formánek, Michael
  Tato práce se zabývá návrhem a kompletní výrobou zařízení pro diagnostiku NiCd baterií používaných v letadlech a vrtulnících. Cílem je vytvoření snadno ovladatelného zařízení, které automatizuje proces vyžadovaný příručkou ...
 • Zařízení pro kontrolu a vyhodnocení volnočasových aktivit 

  Pecen, Vojtěch
  Práce se zabývá vytvořením mobilního elektronického zařízení, které přinese nové možnosti do volnočasových aktivit a následně je schopno aktivity vyhodnocovat. Nejdříve je provedena analýza zařízení dostupných na trhu a ...
 • Zařízení pro měření aktivity včelstva 

  Fučík, Jan
  Tato práce se před samotným návrhem zařízení věnuje charakteristickému chování včel. Uvažuje neelektrické veličiny, které mohou chování včel reprezentovat. Následuje popis komponentů, které mohou být pro měření jednotlivých ...
 • Zařízení pro měření aktivity včelstva 

  Fučík, Jan
  Tato práce se před samotným návrhem zařízení věnuje charakteristickému chování včel. Uvažuje neelektrické veličiny, které mohou chování včel reprezentovat. Následuje popis komponentů, které mohou být pro měření jednotlivých ...
 • Zařízení pro nastavení polohy držáku kartáčů 

  Škoda, Josef
  Bakalářská práce je zaměřena na problematiku životnosti stejnosměrných motorů. Po teoretickém rozboru byly navrhnuty úpravy, které pomůžou nastavit správnou polohu kartáčů a tím i vylepší komutaci i celkové vlastnosti ...
 • Základní rozpoznání živosti otisku prstu 

  Horák, Tomáš
  Tato práce se zaměřuje na rozpoznávání živosti otisků prstů založené čistě na softwarových metodách posuzujících příznaky pouze z jednoho snímku otisku prstu. Proto je jako první v této práci popsána problematika biometrie ...
 • Základní rozpoznání živosti otisku prstu 

  Horák, Tomáš
  Biometrická data jsou jedinečná, bezpečná a často používaná pro ochranu informací. I tak lze v některých případech detektory obelhat, a proto je potřeba živost kontrolovat. Tato práce se zaměřuje na základní rozpoznání ...
 • Zkušební trať pro plynové ventily 

  Šefránek, Adam
  Tématem práce je návrh na inovaci zařízení pro testování plynových ventilů. Obsah je rozdělen do celkem čtyř částí. První část obsahuje rozbor konstrukce, parametrů a využití původního zařízení. Ve druhé části jsou stanoveny ...
 • Zpětnovazební učení pro řešení herních algoritmů 

  Daňhelová, Jana
  Bakalářská práce Zpětnovazební učení pro řešení herních algoritmů je rozdělena do dvou částí. V teoretické části jsou popsány a srovnávány základní metody zpětnovazebního učení, přičemž zvláštní pozornost je věnována metodám ...
 • Zpracování obrazu a automatické řešení nonogramů 

  Udvardy, Bálint
  V některých novinách se často vyskytují hlavolamy různého typu. Nejčastější se jedná švédské křížovky a sudoku, ale také se setkáme někdy s malovanými křížovkami. Malované křížovky vyžadují pro řešení matematickou logiku, ...
 • Zpracování projektové dokumentace elektro s částečnou automatizací v rozsahu pro realizaci stavby RD 

  Jaroš, Zdeněk
  Cílem této práce je seznámení se s problematikou spojenou s tvorbou silových a datových rozvodů, definování zásad potřebných k vypracování dokumentace a realizace projektu elektroinstalace rodinného domu. První část práce ...
 • Zpracujte revizi zadaného elektrického zařízení 

  Lanc, Rudolf
  Revize elektrického zařízení je ověření stavu zařízení z hlediska bezpečnosti. Cílem bakalářské práce je revize vybraného elektrického zařízení. Na vybraném zařízení bude provedena prohlídka, měření, kontroly a zkoušky, ...
 • Zvýšení odolnosti komunikační architektury pro dálkovou spektroskopii 

  Cebo, Patrik
  Táto práca sa zaoberá návrhom novej komunikačnej architektúry zariadenia pre diaľkovú laserovú spektroskopiu rLIBS. Koncepčný návrh vychádza z analýzy súčastného stavu poznania v oblasti diaľkovej laserovej spektroskopie. ...
 • Zvýšení účinnosti jednofázového asynchronního motoru 

  Bořil, Michal
  Tématem bakalářské práce je zvýšení účinnosti jednofázového asynchronního motoru. Práce je rozdělena na několik částí a obsahuje informace uvedené k tématu. V první části je uveden teoretický princip všech točivých strojů, ...