Now showing items 294-313 of 419

 • Robot sportovec 

  Slovák, Tomáš
  Cílem této bakalářké práce je navrhnout a vyrobit dvounohého kráčivého robota za pomocí 3D tisku, který je bateriově napájen a bezdrátově ovládán.
 • Robotická zbraňová věž pro hlídání perimetru - detekce cíle 

  Kaplenko, Mykola
  Základem efektivní činnosti libovolného autonomního zařízení jsou řídící algoritmy. Proto daná bakalářská práce je věnovaná problému řízení jednoho z nejperspektivnějších druhů zbraně – automatické zbraňové věže. V rámcích ...
 • Rozbor a hodnocení technických systémů pohonů výkonových jističů 

  Hurbanič, Jakub
  Táto práca bola vytvorená ako prehľad a rozbor pohonov kompaktných ističov. Je tu uvedené zoznámenie sa s pohonmi pre kompaktné ističe z hľadiska ich využitia, možnosťou diaľkového ovládania a použitia v budúcnosti v zmysle ...
 • Rozbor parametrů indukčního trojfázového motoru s kroužkovou kotvou 

  Porubský, Ondrej
  Táto bakalárska práca v prvej časti popisuje všeobecný princíp činnosti asynchrónneho motoru. Druhá časť sa zaoberá renováciu historického motoru s vinutým rotorom ďalej popisuje jednotlivé merania potrebné k výpočtom, ...
 • Rozpoznání tváří v reálných podmínkách pomocí technik hlubokého učení 

  Horňáková, Veronika
  Táto bakalárska práca sa zaoberá rozpoznávaním ľudských tvárí, pomocou techník hlbokého učenia. Rozpoznávanie tvárí sa používa pre dve hlavné úlohy a to overenie a identifikácia. V práci sú opísané techniky hlbokého učenia ...
 • Rozšiřující deska umožňující bezdrátovou komunikaci pomocí platformy Arduino 

  Gromeš, Jan
  Cílem práce je návrh a realizace hardware a software rozšiřující desky kompatibilní s platformou Arduino (tzv. „shield”). Hlavní funkcí této rozšiřující desky je bezdrátová komunikace pomocí různých technologií, např. WiFi, ...
 • Řídicí embedded moduly pro rozhraní COM Express 

  Malinka, Rostislav
  Tato práce se zabývá návrhem řídícího embedded modulu pro rozhraní COM Express. To zahrnuje vytvoření blokového schématu modulu a následný návrh implementace rozhraní do FPGA. Práce také obsahuje předběžný návrh odvodu ...
 • Řídicí systém proudového transformátoru 

  Petráček, Dominik
  Cílem této bakalářské práce je vytvořit obslužný program a vizualizaci pro řízení proudového transformátoru ve zdroji 400 kVA. První část je věnována základní problematice transformátorů. Ve druhé části seznamuje s ...
 • Řízení a monitoring energetického managementu rodinného domu s OZE a akumulací 

  Kupka, Ondřej
  Bakalářská práce se zabývá moderními prostředky pro efektivní řízení energetických zdrojů v rodinném domě. Shrnuje možnosti využití obnovitelných zdrojů energie, akumulačních sytému elektrické energie a řídicí systémy ...
 • Řízení a navádění kolového robota pomocí počítačového vidění 

  Granát, Michal
  Teória riadenia je aplikovaná takmer všade okolo nás, počnúc reguláciou teploty v našich domoch cez modelovanie správania sa trhu až po riadenie vesmírnych lodí. Dôvod, prečo je tomu tak je, je jej výkonnosť a krása, obe ...
 • Řízení CNC frézky 

  Hájek, Luděk
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem konstrukce a řízení 3-osé hobby CNC frézky pomocí LinuxCNC. Všechny osy jsou poháněny krokovými motory Microcon SX 24-2341, které jsou napájeny drivery Leadshine M542. LinuxCNC je ...
 • Řízení decentralizovaných zdrojů energie a akumulace energie 

  Maksimovich, Valeriia
  Žijeme ve století, ve kterém jen těžko dovedeme představit život bez elektrické energie. Vznikajicí malé elektrárny, které vyrábějí elektřinu z obnovitelných zdrojů energie vyvolali potřebu v přisnějším řizení, inteligentním ...
 • Řízení inteligentního domu 

  Šála, David
  Tato bakalářská práce se zabývá řízením inteligentního domu především z pohledu regulace vytápění, ovládání světel a žaluzií a v neposlední řadě zabezpečením. Zaměřuje se na výběr vhodného hardwaru a jeho popisu včetně ...
 • Řízení napájení pro monopost Formula Student 

  Sanetrik, Štefan
  Práca sa zaoberá návrhom jednotky riadenia napájania pre monopost Formule Student. Prvá časť práce sa zaoberá definovaním požiadaviek na jednotku riadenia napájania. Následne je predstavený komunikačný protokol CAN, ktorý ...
 • Řízení nouzového osvětlení systémem Foxtrot 

  Hanák, Petr
  Tato práce se zabývá řízením nouzového osvětlení, normami a požadavky na jejich provoz a instalaci. Z norem jsou sepsány především požadavky na provoz a bezpečnost nouzového osvětlení, dále konstrukci, instalaci a kontrolování. ...
 • Řízení pohybu kuličky na 2D plošině 

  Bednář, Ladislav
  Cieľom predkladanej bakalárskej práce je navrhnutie riadiaceho algoritmu pre riadenie polohy guličky na 2D plošine so spätnou väzbou realizovanou pomocou kamery. Venuje sa návrhu ovládača krokových motorov, ktorý je ovládaný ...
 • Řízení přístupu v sítích IP 

  Frdlík, Tomáš
  V práci je popsána problematika zabezpečení QoS pro různé poskytované služby prostřednictvím IP sítí. Tyto aplikace mají vysoké nároky na parametry QoS jako zpoždění, ztrátovost a kolísání zpoždění. Požadovanou kvalitu ...
 • Řízení přístupu v sítích IP 

  Frdlík, Tomáš
  V práci je popsána problematika zabezpečení QoS pro různé poskytované služby prostřednictvím IP sítí. Tyto aplikace mají vysoké nároky na parametry QoS jako zpoždění, ztrátovost a kolísání zpoždění. Požadovanou kvalitu ...
 • Řízení střídače s aktivním usměrňovačem 

  Klusáček, Jan
  Bakalářská práce se zabývá návrhem řídícího algoritmu a řídící elektroniky pro střídač frekvenčního měniče, který má za úkol řídit chod asynchronního generátoru v malé vodní elektrárně. Součástí práce je popis a základní ...
 • Řízení teploty v kapalinovém termostatu pomocí mikrokontroléru Atmel ATmega328 

  Hanulík, René
  Bakalářská práce seznamuje čtenáře s problematikou regulace a měření teploty v prostředí kapalinového termostatu. Popisuje některé druhy snímačů, jejich fyzikální principy a možnosti jejich užití. Část práce je věnována ...