Now showing items 306-325 of 419

 • Řízení inteligentního domu 

  Šála, David
  Tato bakalářská práce se zabývá řízením inteligentního domu především z pohledu regulace vytápění, ovládání světel a žaluzií a v neposlední řadě zabezpečením. Zaměřuje se na výběr vhodného hardwaru a jeho popisu včetně ...
 • Řízení napájení pro monopost Formula Student 

  Sanetrik, Štefan
  Práca sa zaoberá návrhom jednotky riadenia napájania pre monopost Formule Student. Prvá časť práce sa zaoberá definovaním požiadaviek na jednotku riadenia napájania. Následne je predstavený komunikačný protokol CAN, ktorý ...
 • Řízení nouzového osvětlení systémem Foxtrot 

  Hanák, Petr
  Tato práce se zabývá řízením nouzového osvětlení, normami a požadavky na jejich provoz a instalaci. Z norem jsou sepsány především požadavky na provoz a bezpečnost nouzového osvětlení, dále konstrukci, instalaci a kontrolování. ...
 • Řízení pohybu kuličky na 2D plošině 

  Bednář, Ladislav
  Cieľom predkladanej bakalárskej práce je navrhnutie riadiaceho algoritmu pre riadenie polohy guličky na 2D plošine so spätnou väzbou realizovanou pomocou kamery. Venuje sa návrhu ovládača krokových motorov, ktorý je ovládaný ...
 • Řízení přístupu v sítích IP 

  Frdlík, Tomáš
  V práci je popsána problematika zabezpečení QoS pro různé poskytované služby prostřednictvím IP sítí. Tyto aplikace mají vysoké nároky na parametry QoS jako zpoždění, ztrátovost a kolísání zpoždění. Požadovanou kvalitu ...
 • Řízení přístupu v sítích IP 

  Frdlík, Tomáš
  V práci je popsána problematika zabezpečení QoS pro různé poskytované služby prostřednictvím IP sítí. Tyto aplikace mají vysoké nároky na parametry QoS jako zpoždění, ztrátovost a kolísání zpoždění. Požadovanou kvalitu ...
 • Řízení střídače s aktivním usměrňovačem 

  Klusáček, Jan
  Bakalářská práce se zabývá návrhem řídícího algoritmu a řídící elektroniky pro střídač frekvenčního měniče, který má za úkol řídit chod asynchronního generátoru v malé vodní elektrárně. Součástí práce je popis a základní ...
 • Řízení teploty v kapalinovém termostatu pomocí mikrokontroléru Atmel ATmega328 

  Hanulík, René
  Bakalářská práce seznamuje čtenáře s problematikou regulace a měření teploty v prostředí kapalinového termostatu. Popisuje některé druhy snímačů, jejich fyzikální principy a možnosti jejich užití. Část práce je věnována ...
 • Samolepicí antény pro komunikaci po lidském těle 

  Punar, Jan
  Tato bakalářská práce je zaměřena na planární antény pro komunikaci po lidském těle (on body). Práce vychází z konceptu samolepicí antény, který byl publikován v [1]. Práce obsahuje výsledky simulací navržené antény a ...
 • Sběr dat s bezdrátovým přenosem informací 

  Hrbáček, Zdeněk
  Cílem této práce je navrhnout a realizovat zařízení pro bezdrátový sběr dat a jejich následné zpracování v nadřazeném systému.
 • Sběr MaR dat 

  Rathouzský, Matouš
  Tato bakalářská práce nastiňuje představu o pojmu inteligentní budova a s ní související sběr MaR dat. V první části je popsán komunikační protokol BACnet a sbíraná data z inteligentních budov. Dále je popsán software ...
 • Segmentace fibrotické srdeční tkáně v MRI datech 

  Sokol, Norbert
  Zobrazovanie pomocou kardiovaskulárnej magnetickej rezonancie s neskorým sýtením gadolíniom sa dá využiť pre zobrazenie preablačnej fibrózy alebo postablačnej jazvy myokardu. Môže to významne pomôcť pacientom trpiacich ...
 • Segmentace fibrotické srdeční tkáně v MRI datech 

  Sokol, Norbert
  Zobrazovanie pomocou kardiovaskulárnej magnetickej rezonancie s neskorým sýtením gadolíniom sa dá využiť pre zobrazenie preablačnej fibrózy alebo postablačnej jazvy myokardu. Môže to významne pomôcť lekárom pri diagnostike ...
 • Segmentace míšního kanálu a meziobratlových plotének v MRI datech 

  Koban, Martin
  Práca sa venuje vývoju metódy pre segmentáciu spinálneho kanálu a intervertebrálnych diskov v objemových MRI dátach. Cieľom je čo najvyšší stupeň automatizácie postupu a presnosť umožňujúca spoľahlivé kvantitatívne hodnotenie ...
 • Segmentace ultrazvukových sekvencí 

  Schwarzerová, Jana
  Tato bakalářská práce se zabývá základním popisem ultrasonografie, principem kontrastního zobrazení a aplikací segmentačních metod v ultrasonografické problematice. Z uvedených segmentačních metod byly některé metody vybrány ...
 • Simulace modelu pomocí nástroje SIMIT 

  Váňa, Dominik
  Tato bakalářská práce je zaměřena na simulaci technologického procesu. Teoretická část textu pojednává o simulačních nástrojích dostupných na trhu. Pozornost je věnována nástroji SIMIT, který je velmi komplexním řešením ...
 • Simulace ultrazvukových sekvencí při kontrastním zobrazování 

  Staňková, Jana
  Tato bakalářská práce pojednává o principu kontrastních zobrazovacích technik u ultrazvukového zobrazení. Nejprve jsou zde popsány pro pochopení základní principy a vlastnosti ultrazvukového vlnění. Dále je práce zaměřena ...
 • Simulace ultrazvukových sekvencí při kontrastním zobrazování 

  Staňková, Jana
  Tato bakalářská práce pojednává o principu kontrastních zobrazovacích technik u ul-trazvukového zobrazení. Nejprve jsou zde v první části popsány pro pochopení základní prin-cipy a vlastnosti ultrazvukového vlnění. Dále ...
 • Simulátor napěťového výstupu +-10 V s mikrokontrolérem 

  Horváth, Michal
  Táto práca sa venuje návrhu napäťového simulátora s mikrokontrolérom. Práca predstavuje niektoré dostupné priemyselné riešenia. Následne sa práca venuje návrhu vlastného zariadenia. Návrh hardwarovej časti zahŕňa návrh ...
 • Simulátor napěťového výstupu 0-10V s mikrokontrolérem 

  Mačišák, Martin
  Táto práca sa zaoberá návrhom simulátoru napäťového výstupu 0-10V s mikrokontrolérom. Súčasťou práce je teoretický návrh koncepcie celého systému, návrh takéhoto systému a návrh zdroja napájania celého zariadenia. Následne ...