Now showing items 1-19 of 419

 • Zařízení pro měření aktivity včelstva 

  Fučík, Jan
  Tato práce se před samotným návrhem zařízení věnuje charakteristickému chování včel. Uvažuje neelektrické veličiny, které mohou chování včel reprezentovat. Následuje popis komponentů, které mohou být pro měření jednotlivých ...
 • Zařízení pro diagnostiku baterií během nabíjení 

  Formánek, Michael
  Tato práce se zabývá návrhem a kompletní výrobou zařízení pro diagnostiku NiCd baterií používaných v letadlech a vrtulnících. Cílem je vytvoření snadno ovladatelného zařízení, které automatizuje proces vyžadovaný příručkou ...
 • Jednokolové vozítko 

  Hanuš, Radek
  Cílem této práce je návrh a praktická realizace samobalancujícího vozítka podobného kolečkovému prknu, využívající k pohonu pouze jedno kolo umístěné ve středu konstrukce. Jezdec bude měnit směr a rychlost náklonem platformy. ...
 • Kamerový zabezpečovací systém s minipočítačem Raspberry Pi 

  Vitula, Marek
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem kamerového zabezpečovacího systému na platformě Raspberry Pi, který může být vzdáleně ovládán a napájen solárním panelem. Součástí je popis komponent a také návrh aplikace umožňující ...
 • Návrh modulu synchronního spínaného zdroje pro automobily 

  Sedlák, Jakub
  Tato bakalářská práce se věnuje problematice DC/DC měničů a jejich použití pro automobilové osvětlení. V první části je lehce rozvedena teorie DC/DC měničů, jejich základní topologie a synchronní usměrnění. Dále práce ...
 • Teslova turbína jako zdroj energie 

  Šedina, Martin
  Bakalářská práce se zabývá rozdělením a popisem dnes využívaných typů turbín, dále se práce zabývá teorií o bezlopatkové Teslově turbíně. V teoretické části se v práci probírají vodní kola, vodní turbíny s jejich rozdělením ...
 • Doplněk k softwaru pro motoristické závody 

  Schneiderka, Dominik
  Hlavním cílem této bakalářské práce bylo zprovoznění komunikace se zobrazovací jednotkou skrz rozhraní RS-485 (scoreboard) a vytvořit aplikaci pro hlasatele. Zabudování komunikace se zobrazovací jednotkou do existujícího ...
 • Impulzní proudový zdroj pro zábleskovou xenonovou výbojku 

  Nakládal, Martin
  Tato bakalářská práce je zaměřená na návrh speciálního impulzního proudového zdroje, který slouží pro napájení xenonové výbojky s funkcí krátkodobého výkonové přebuzení. Impulzní zdroj bude součástí modernizovaného ...
 • Napájecí zdroj pro galvanickou úpravu kovových povrchů 

  Botek, Lukáš
  Tato práce pojednává o realizaci spínaného zdroje, určeného ke stejnosměrnému napájení galvanické lázně pro anodickou oxidaci titanu. Zabývá se návrhem a realizací jeho jednotlivých částí. Dále obsahuje shrnutí základních ...
 • E-learning jako prostředek výuky na vysokých školách 

  Mikulášek, Filip
  Tato práce se zaobírá tématem e-learningu na vysokých školách. Zabývá se jeho vývojem od dálkového studia pomocí pošty, zapojením složitějších strojů na výuku a připojením na síť internetu až do současnosti. Práce se také ...
 • Mobilní aplikace pro sport v prostředí Android 

  Maloušek, Jan
  Cílem této semestrální práce je návrh mobilní aplikace pro OS Android sloužící k domlouvání společných sportovních aktivit. Teoretická část popisuje samotný operační systém Android, tvorbu a základní komponenty aplikací a ...
 • Mobilní telefony SAMSUNG pro rok 2017 a jejich konkurenceschopnost v České republice 

  Bendová, Kateřina
  Tato bakalářská práce pojednává o mobilních telefonech firmy Samsung pro rok 2017. Je primárně zaměřena na technologie, které jsou v telefonech použity a jejich výhodami oproti konkurenci na českém trhu. Dále je v práci ...
 • Laboratorní úlohy pro mikrokontroléry HCS 08 

  Bilík, Jan
  Cílem bakalářské práce je seznámení se sériovými sběrnicemi I2C, SPI a 1-Wire a jejich implementace při realizaci komunikace mezi mikrokontrolérem NXP MC9S08LH64, teplotním čidlem, kalendářovým obvodem a posuvným registrem. ...
 • Sociální média a jejich vliv na demokratické volby 

  Khyzhniak, Veronika
  Technologický pokrok výrazně zlepšil způsob, jakým mohou lidé na celém světě komunikovat. Sociální sítě velmi usnadňují živou komunikaci nejen pro obyčejné lidi, ale také pro zástupce legislativní moci. Prostřednictvím ...
 • THD analyzátor 

  Ha, Tuan
  Tato práce se zabývá návrhem THD analyzátoru pro audio kmitočty. Na úvod jsou popsány metody výpočtu THD a způsob realizace THD analyzátoru. Pro návrh THD analyzátoru je zvolena vhodná platforma schopná zpracovávat audio ...
 • Preventivní údržba energetických zařízení na základě skutečného technického stavu 

  Gabrys, Dominik
  Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na problematiku řádu preventivní údržby, diagnostiky vysokonapěťových kabelů a návrh údržby energetických zařízení. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická ...
 • Návrh audio zesilovače 2.1 ve třídě D 

  Holínský, Jan
  Obsahem práce je nastudování principů jednotlivých typů nízkofrekvenčních zesilovačů. Jsou zde popsány principy funkce zesilovačů v různých třídách s ohledem na jejich zkreslení a účinnost. Zesilovač typu D je podrobně ...
 • Měření změn parametrů MEMS gyroskopů 

  Raichl, Petr
  Práce se zabývá určováním parametrů MEMS gyroskopů pomocí Allanovy odchylky. V úvodu je popsán princip gyroskopů. V první části jsou popsány deterministické a stochastické parametry. Také jsou popsány metody určování těchto ...
 • Návrh pájecí stanice pro reballing BGA pouzder 

  Janiš, Adam
  Tato práce se zabývá návrhem pájecí stanice pro reballing pouzder BGA v ochranné dusíkové atmosféře. Jsou v ní přiblíženy principy pájení přetavením, výhody ochranné dusíkové atmosféry na kvalitu výsledného pájeného spoje ...