Show simple item record

Analysis of the Factors Influencing the Usual Price of Flats in the District of Vsetín

dc.contributor.advisorHlavinková, Vítězslavacs
dc.contributor.authorVašíčková, Dominikacs
dc.date.accessioned2019-05-17T07:16:28Z
dc.date.available2019-05-17T07:16:28Z
dc.date.created2018cs
dc.identifier.citationVAŠÍČKOVÁ, D. Analýza faktorů ovlivňujících obvyklou cenu bytových jednotek na Vsetínsku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2018.cs
dc.identifier.other108074cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/81638
dc.description.abstractDiplomová práce se zaměřuje na porovnání bytových jednotek několika způsoby ocenění na Vsetínsku. Teoretická část popisuje základní pojmy související s oceňováním, jednotlivé metody oceňování a popis lokality. Praktická část je zaměřena na samotné oceňování vybraných bytových jednotek jednotlivými metodami, podle metody platného cenového přepisu a metody přímého porovnání a metodou výnosovou pro stanovení obvyklé ceny. V závěru práce budou všechny tyto metody vyhodnoceny a porovnány.cs
dc.description.abstractThe thesis is focused on comparing the price of housing units in Vsetín region using different valuation methods. Theoretical part describes the basic concepts related to valuation, individual methods of valuation and description of the region. Practical part is focused on valuation of selected housing unit’s individual methods of valuation, which are the method of valid price provision, the direct comparison method and the yield method for determining the usual price. All these methods will be evaluated and compared in the conclusion of the thesis.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectBytová jednotkycs
dc.subjectceny bytůcs
dc.subjecthodnotacs
dc.subjectnabídkacs
dc.subjectpoptávkacs
dc.subjectindex trhucs
dc.subjectocenění podle cenového předpisucs
dc.subjectmetoda přímého porovnánícs
dc.subjectvýnosová metodacs
dc.subjectobvyklá cena.cs
dc.subjectHousing unitsen
dc.subjectapartment pricesen
dc.subjectworthen
dc.subjectofferen
dc.subjectdemanden
dc.subjectmarket indexes valuation using price provisionen
dc.subjectmethod of a direct comparisonen
dc.subjectyield methoden
dc.subjectcurrent price.en
dc.titleAnalýza faktorů ovlivňujících obvyklou cenu bytových jednotek na Vsetínskucs
dc.title.alternativeAnalysis of the Factors Influencing the Usual Price of Flats in the District of Vsetínen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2018-06-12cs
dcterms.modified2018-06-12-14:56:19cs
thesis.disciplineRealitní inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Ústav soudního inženýrstvícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid108074en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 09:17:34en
sync.item.modts2020.03.31 06:42:41en
eprints.affiliatedInstitution.facultyÚstav soudního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeGardášová, Alenacs
dc.description.markCcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Leonard Hobst, CSc. (předseda) doc. Ing. Leonora Marková, Ph.D. (místopředseda) Ing. Boris Biely (člen) Ing. Vítězslava Hlavinková, Ph.D. (člen) Ing. Petr Doležal (člen)cs
but.defenceDiplomantka seznámila státní zkušební komisi se svou diplomovou prací na téma Analýza faktorů ovlivňujících obvyklou cenu bytových jednotek na Vsetínsku. Diplomantka na otázky oponenta odpověděla. Diplomantka závěrečnou práci obhájila.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programSoudní inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record