Show simple item record

Assessmen of ROI in a Passive and Standard House in Zlín

dc.contributor.advisorHlavinková, Vítězslavacs
dc.contributor.authorGajdoš, Nikolacs
dc.date.accessioned2018-10-21T19:32:20Z
dc.date.available2018-10-21T19:32:20Z
dc.date.created2018cs
dc.identifier.citationGAJDOŠ, N. Posouzení návratnosti investice do pasivního a standardního rodinného domu ve Zlíně [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2018.cs
dc.identifier.other103796cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/81641
dc.description.abstractCílem této diplomové práce je posouzení ekonomické návratnosti investice do pasivního domu v porovnání se standardním domem. V práci jsou uvedeny běžné problémy pasivní výstavby, historie, požadavky, vlastnosti a použité materiály. Způsob hodnocení je založen na návratnosti počáteční investice do pasivního domu. Hlavní část práce se zaměřuje na materiály s tepelně izolačními vlastnostmi a softwarový výpočet roční spotřeby energií. V závěru práce byla provedena analýza cen energií v čase návratnosti. Výstupem práce je doba návratnosti počáteční investice do pasivního domu v letech, při dvou různých cenách spotřebních energií.cs
dc.description.abstractThe aim of this diploma thesis is to evaluate the economic return of the investment in the passive house compared to the standard house. The thesis presents the common problems of passive construction, history, requirements, properties and used materials. The method of assessment is based on the return on initial investment in the passive house. The main part of the thesis focuses on materials with thermal insulating properties and software calculation of annual energy consumption. At the end of the thesis an analysis of energy prices at the time of return was made. The output of the work is the payback time of the initial investment in the passive house in years at two different prices of energy consumption.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectNávratnost investicecs
dc.subjectpasivní důmcs
dc.subjectstandardní důmcs
dc.subjectspotřeba energiícs
dc.subjectuživatelské nákladycs
dc.subjectprostup tepla.cs
dc.subjectInitial investmenten
dc.subjectreturn on investmenten
dc.subjectpassive houseen
dc.subjectstandard houseen
dc.subjectenergy consumptionen
dc.subjectuser costsen
dc.subjectheat transfer.en
dc.titlePosouzení návratnosti investice do pasivního a standardního rodinného domu ve Zlíněcs
dc.title.alternativeAssessmen of ROI in a Passive and Standard House in Zlínen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2018-06-12cs
dcterms.modified2018-06-12-14:30:38cs
thesis.disciplineRealitní inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Ústav soudního inženýrstvícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid103796en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 17:25:03en
sync.item.modts2021.11.12 16:20:53en
eprints.affiliatedInstitution.facultyÚstav soudního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeVařechová, Martinacs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Leonard Hobst, CSc. (předseda) doc. Ing. Leonora Marková, Ph.D. (místopředseda) Ing. Boris Biely (člen) Ing. Vítězslava Hlavinková, Ph.D. (člen) Ing. Petr Doležal (člen)cs
but.defenceDiplomant seznámil státní zkušební komisi se svou diplomovou prací na téma Posouzení návratnosti investice do pasivního a standardního rodinného domu ve Zlíně. Diplomant na otázky oponenta odpověděl. Komise položila otázku, z jakého materiálu byl diskutovaný dům postaven? Jakou životnost mají jednotlivé konstrukce? Diplomant na otázky odpověděl. Diplomant závěrečnou práci obhájil.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programSoudní inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record