Show simple item record

Application of Selected Valuation Methods on a House in a Selected Location

dc.contributor.advisorHlavinková, Vítězslavacs
dc.contributor.authorBoško, Marekcs
dc.date.accessioned2018-10-21T19:32:19Z
dc.date.available2018-10-21T19:32:19Z
dc.date.created2018cs
dc.identifier.citationBOŠKO, M. Aplikace vybraných způsobů ocenění na rodinný dům ve vybrané lokalitě [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2018.cs
dc.identifier.other103791cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/81643
dc.description.abstractDiplomová práca sa zaoberá určením ceny zistenej, rodinného domu v obci Vranovice. Teoretická časť rozoberá základné postupy a terminológiu, potrebnú pre ocenenie nehnuteľnosti. Cieľom práce je použiť rôzne metódy oceňovania, vyhodnotiť ich a určiť náročnosť z hľadiska prácnosti a množstva potrebných vstupných údajov. Nehnuteľnosť sa ocení priamym porovnaním a nákladovou metódou. V závere práce sa posúdi, do akej miery sa cenové podiely uvedené v oceňovacej vyhláške, zhodujú s cenovými podielmi v položkovom rozpočte a vyhodnotia sa stanovené ceny rodinného domu.cs
dc.description.abstractThe diploma thesis deals with determination of the price of a family house, located in Vranovice. The theoretical part discusses the basic procedures and terminology necessary for property valuation. The aim of the thesis is to use different valuation methods, to evaluate them and to determine the difficulty in terms of the job and the amount of input data needed. Property will be evaluated by direct comparison and cost method. At the end of the thesis we will assess to what extent the price shares listed in the Valuation Ordinance, correspond with the price shares in the item budget and evaluate the calculated prices of the family house.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectRodinný domcs
dc.subjectpozemokcs
dc.subjectdatabázacs
dc.subjectcenacs
dc.subjecthodnotacs
dc.subjectnákladová metódacs
dc.subjectporovnávacia metódacs
dc.subjectmetóda priameho porovnaniacs
dc.subjectoceňovacia vyhláškacs
dc.subjectcenové podielycs
dc.subjectpoložkový rozpočet.cs
dc.subjectFamily houseen
dc.subjectlanden
dc.subjectdatabaseen
dc.subjectpriceen
dc.subjectvalueen
dc.subjectcost methoden
dc.subjectcomparative methoden
dc.subjectdirect comparison methoden
dc.subjectvaluation reporten
dc.subjectprice sharesen
dc.subjectitem budget.en
dc.titleAplikace vybraných způsobů ocenění na rodinný dům ve vybrané lokalitěcs
dc.title.alternativeApplication of Selected Valuation Methods on a House in a Selected Locationen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2018-06-12cs
dcterms.modified2018-06-12-14:22:49cs
thesis.disciplineRealitní inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Ústav soudního inženýrstvícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid103791en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.06.21 10:50:26en
sync.item.modts2019.05.18 07:18:59en
dc.contributor.refereeHakl, Filipcs
dc.description.markCcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record