Show simple item record

Rotary drying and sintering kilns

dc.contributor.advisorSkryja, Pavelcs
dc.contributor.authorRafaj, Svatomírcs
dc.date.accessioned2019-05-17T06:12:46Z
dc.date.available2019-05-17T06:12:46Z
dc.date.created2018cs
dc.identifier.citationRAFAJ, S. Rotační sušící a sintrovací pece [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2018.cs
dc.identifier.other109553cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/81654
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá problematikou rotačních sušících a sitrovacích pecí. První část práce pojednává o konstrukčním řešení těchto pecí, procesech, které v nich probíhají a o různých možnostech jejích technologických zapojení. V druhé části jsou provedeny dva experimenty. První se zabývá určením zdržné doby materiálu v bubnu sušící rotační pece v závislosti na frekvenci otáčení a sklonu rotační pece. Zkoušky vyhodnotily zvlášť závislost zdržné doby na frekvenci otáčení a sklonu pece. Z těchto dat byla stanovena regresní rovnice, která popisuje závislost zdržné doby na frekvenci otáčení a sklonu pece. Výsledky regresní rovnice, v porovnání s rovnicemi z literatury, umožňuje přesnější výpočet zdržné doby (s odchylkou jedné minuty) pro daný materiál a podmínky sušení. Druhý experiment je zaměřen na sestavené materiálové a tepelné bilance konkrétního sušícího procesu. Materiálem byl vlhký drcený tetrapack. Byly stanoveny technologické podmínky pro tento materiálu, potřebný příkon hořáku a tepelné ztráty distribuce tepla mezi materiálem a spalinami. Při sušení materiálu bylo odvedeno téměř 80 procent tepla spalinami. Zbylých 20 procent bylo rozděleno mezi latentní teplo (potřebné na odpaření vody z materiálu), materiál a tepelné ztráty povrchem pláště.cs
dc.description.abstractThis thesis deals with rotary drying and sintering kilns. The first part focused upon construction of the kilns, kiln processes and the options of technological arrangement of the kilns. The thesis second part presents two experiments. The first one is targeted to find the relation between residence time, kiln rotary speed and kiln slope in longitudinal direction. The examinations analysed individually the relation between kiln rotary speed and residence time and the relation between kiln slope and residence time. Finally, the regression equation describing the relation between holding time, kiln rotary speed and kiln rake was established. The results given by regression equation much closer to the real one then the results given by literature. The difference between real residence time and the regression one is about one minute. The second one is concerned with producing a set of equations with respect of mass and heat balance in case of drying process. The input material was wet crushed tetra packs. There were established technological conditions of the material, necessary burner energy input, heat losses and distribution of heat between material and flue gas. There were taken away almost 80 percent of heat energy by flue gases. The remaining 20 percent was divided between latent heat, material and heat losses through the shell of the rotary kiln.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectRotační peccs
dc.subjectsušenícs
dc.subjectsintrovánícs
dc.subjectsouproudýcs
dc.subjectprotiproudýcs
dc.subjectmateriálová a tepelná bilancecs
dc.subjectRotary kilnen
dc.subjectdryingen
dc.subjectsinteringen
dc.subjectco-currenten
dc.subjectcounter-currenten
dc.subjectmass and heat balanceen
dc.titleRotační sušící a sintrovací pececs
dc.title.alternativeRotary drying and sintering kilnsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2018-06-12cs
dcterms.modified2018-06-12-15:39:37cs
thesis.disciplineProcesní inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav procesního inženýrstvícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid109553en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 14:23:57en
sync.item.modts2021.11.12 13:02:41en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeHudák, Igorcs
dc.description.markCcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeIng. Jan Pokorný, CSc. (předseda) prof. Dr. Ing. Marcus Reppich (místopředseda) RNDr. Petr Žaloudík, CSc. (člen) prof. Ing. Petr Stehlík, CSc., dr. h. c. (člen) doc. Ing. Zdeněk Jegla, Ph.D. (člen) Ing. Dušan Vincour, Ph.D. (člen) Ing. Martin Piskovský, Ph.D. (člen) Ing. Karel Mařík, Ph.D. (člen) Ing. Dušan Hrabec, Ph.D. (člen)cs
but.defence1. Student prezentoval svou diplomovou práci. Prezentace obsahovala následující body: - Rotační sušící a sintrovací pece - Technologické uspořádání rotačních pecí - Experimentální měření - Vyhodnocení experimentů - Závěr 2. Tajemník přečetl posudek a dotazy oponenta. 3. Student uspokojivě odpověděl na dotazy oponenta. 4. Členové komise položili dotazy k diplomové práci: V otázkách oponenta jste zmínil, že byste použil ocel pro teplotu 1400°C jako materiál pro pece s přímým ohřevem bez vyzdívky. Jak byste se vyvaroval poškození materiálu při této teplotě? Student uspokojivě odpověděl na dotaz. Jaký prvek se vyskytuje v materiálu Inconel? Student neodpověděl na dotaz. Mohl byste stručně popsat experimentální stanovení vlhkosti zpracovávaného materiálu? Student uspokojivě odpověděl na dotaz. Ve své práci často používáte normální rozdělení. Mohl byste nakreslit a popsat parametry normální rozdělení? Existují ještě nějaké další parametry normálního rozdělení? Student částečně odpověděl na dotazy. 5. Student odpověděl na dotazy komise.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojní inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record