Show simple item record

Colorimeter for Medical Applications with NFC Connections

dc.contributor.advisorSekora, Jiřícs
dc.contributor.authorŠobich, Adamcs
dc.date.accessioned2018-06-12T15:04:58Z
dc.date.available2018-06-12T15:04:58Z
dc.date.created2018cs
dc.identifier.citationŠOBICH, A. Kolorimetr pro medicínské aplikace s NFC připojením [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2018.cs
dc.identifier.other110580cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/81661
dc.description.abstractTato diplomová práce se věnuje sestavení kolorimetru s využitím NFC technologie. Teoretická část seznamuje s principy kolorimetrického měření, kalibrační křivkou a s důležitými fyzikálními veličinami. Práce pojednává o principu technologie NFC, její architektuře a o dělení NFC zařízení. Praktická část práce navrhuje konstrukční a softwarové řešení vlastního kolorimetru. Zvláštní důraz je kladen na výběr RGB senzoru, který je testován a výsledky jsou analyzovány. Řešen je elektrický obvod a ovládání pomocí mikroprocesoru. Práce se zabývá realizací aplikace pro operační systém Android, která slouží jako uživatelské rozhraní kolorimetru. Získávání dat ze senzoru a jejich ukládání do paměti NFC tagu je zajištěno platformou Arduino. Problémy zjištěné během vypracování práce jsou rozebrány v diskuzi.cs
dc.description.abstractThis Master’s thesis deals with assembling of a colorimeter using NFC technology. The theoretical part introduces the principles of colorimetric measurement, calibration curve, and important physical quantities. Further, the principle of NFC technology, its architecture, and division of NFC devices are described. The goal of the practical part is to propose a structural design and software solution of a colorimeter. Particular emphasis is placed on the selection of the RGB sensor that is being tested and its results are being analyzed. The construction of electrical circuit and microprocessor control are being solved. The manuscript deals with the implementation of an application for the Android operating system, which serves as the user interface of the colorimeter. Obtaining data from the sensor and storing it in a memory of the NFC tag is provided by the Arduino platform. Issues that were encountered during the work are analyzed in the discussion.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectKolorimetrcs
dc.subjectNFC technologiecs
dc.subjectNFC tag MAX66242cs
dc.subjectNDEFcs
dc.subjectI2C sběrnicecs
dc.subjectArduino UNOcs
dc.subjectRGB senzor ISL29125cs
dc.subjectaplikace pro Androidcs
dc.subjectvývojové prostředí Android Studiocs
dc.subjectColorimeteren
dc.subjectNFC technologyen
dc.subjectNFC tag MAX66242en
dc.subjectNDEFen
dc.subjectI2C busen
dc.subjectArduino UNOen
dc.subjectRGB sensor ISL29125en
dc.subjectapplication for Androiden
dc.subjectdevelopment environment Android Studioen
dc.titleKolorimetr pro medicínské aplikace s NFC připojenímcs
dc.title.alternativeColorimeter for Medical Applications with NFC Connectionsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2018-06-12cs
dcterms.modified2018-06-12-16:23:11cs
thesis.disciplineBiomedicínské a ekologické inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav biomedicínského inženýrstvícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid110580en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.06.21 08:32:48en
sync.item.modts2019.05.18 01:04:24en
dc.contributor.refereeČížek, Martincs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record