Show simple item record

Analysis of the impact of the baffle placement in the supersonic flow in the differentially pumped chamber

dc.contributor.advisorMaxa, Jiřícs
dc.contributor.authorVlasáková, Martinacs
dc.date.accessioned2018-10-29T17:08:02Z
dc.date.available2018-10-29T17:08:02Z
dc.date.created2018cs
dc.identifier.citationVLASÁKOVÁ, M. Analýza vlivu umístění usměrňovače v nadzvukovém proudu v komoře diferenciálního čerpání [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2018.cs
dc.identifier.other112128cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/81756
dc.description.abstractTato práce se zabývá oblastí komory diferenciálního čerpání environmentálního rastrovacího elektronového mikroskopu, umístěním tlak omezujících clon a vlivem přepážky uvnitř komory. V teoretické části je nejprve popsána Mikroskopie jako věda, informace o mikroskopech (rozdělení mikroskopů) a elektronech. Poté se práce zabývá přímo environmentální rastrovací elektronovou mikroskopí a její problematikou a vakuovým systémem. Dále jsou rozebrány programy pro výpočet daných problémů a jejich princip, simulace, matematické modely a výpočtové oblasti, základní informace o srovnávací studii, ze které práce vychází. V experimentální části jsou uvedeny cíle práce a kapitola věnující se zpracování výsledků, které jsou srovnávány s výchozí studií za použití programu Ansys Fluent.cs
dc.description.abstractThis thesis deals with the area of the differential pumping chamber of an environmental scanning electron microscope, engaging the pressure limiting apertures and the influence of the enclosure inside the chamber. In the theoretical part, it is first called Microscopy as science, information about microscopes (division of microscopes) and electrons. Afterwards, the theory deals directly with environmental scanning electron microscopy and its problems and vacuum system, mathematical models and computational areas, basic information about the comparative study from, which the thesis is based. In the experimental part there are presented the objectives of the work and the chapter dealing with the processing of results, which are compared with the initial study using the program Ansys Fluent.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectKomora diferenciálního čerpánícs
dc.subjectEnvironmentální rastrovací elektronový mikroskopcs
dc.subjectAnsys Fluentcs
dc.subjectSolid Works.cs
dc.subjectDifferentially pumped chamberen
dc.subjectEnvironmental scanning electron microscopeen
dc.subjectAnsys Fluenten
dc.subjectSolid Works.en
dc.titleAnalýza vlivu umístění usměrňovače v nadzvukovém proudu v komoře diferenciálního čerpánícs
dc.title.alternativeAnalysis of the impact of the baffle placement in the supersonic flow in the differentially pumped chamberen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2018-06-12cs
dcterms.modified2018-06-15-10:24:13cs
thesis.disciplineMikroelektronika a technologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav elektrotechnologiecs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid112128en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 21:23:37en
sync.item.modts2020.03.31 17:39:53en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeBílek, Michalcs
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. Ing. Jiří Vaněk, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Jiří Maxa, Ph.D. (místopředseda) Ing. Roman Prokop, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Libich, Ph.D. (člen) Ing. Zdenka Rozsívalová (člen)cs
but.defenceStudentka seznámila státní zkušební komisi s cíli a řešením závěrečné vysokoškolské práce a zodpověděla otázky a připomínky oponenta. Jaké jsou fyzické rozměry clony? Ovlivňuje uchycení clony výsledný rychlostní profil?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programElektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record