Show simple item record

Fluorescence probes to study the properties of hydrogel systems

dc.contributor.advisorMravec, Filipcs
dc.contributor.authorMáčala, Jakubcs
dc.date.accessioned2018-10-21T21:46:23Z
dc.date.available2018-10-21T21:46:23Z
dc.date.created2018cs
dc.identifier.citationMÁČALA, J. Fluorescenční sondy pro studium vlastností hydrogelových systémů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2018.cs
dc.identifier.other106019cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/81794
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá možnostmi použití vybraných fluorescenčních sond ke studiu vlastností hydrogelových systémů. Vybranými fluorescenčními sondami byly Prodan pro studium polarity, HPTS pro studium pH prostředí a komplex platiny [2,6-Bis(2-pyridyl)fenyl-C,N,N]chloroplatina kvůli svým unikátním fluorescenčním vlastnostem a potenciálu například pro měření přenosu energie v hydrogelových systémech. Spektrální vlastnosti fluoroforů byly nejprve definovány ve vybraném souboru rozpouštědel o různé polaritě pomocí metody stacionární fluorescenční spektroskopie. Vlastnosti sondy HPTS byly rovněž zkoumány v pufrech o různém pH. Následně byly připraveny hydrogely na bázi hyaluronan-septonex a na bázi dextran-SDS s inkorporovaným fluorescenčními sondami. Měření stacionární fluorescence fluoroforů z prostředí hydrogelů probíhalo pomocí optických vláken fluorimetru. Bylo zjištěno, že sondy Prodan a HPTS se zdají býti vhodným prostředkem ke studiu polarity a pH hydrogelů a pravděpodobně budou moci být použity pro studium hydrogelů i dalšími technikami, jako je fluorescenční mikroskopie, zatímco komplex platiny je kvůli nízké intenzitě fluorescence a možnému zhášení polárním vodným prostředím nejspíše dále nepoužitelným pro další měření.cs
dc.description.abstractThis bachelors thesis is focused on possibility of selected fluorescent probes for study of properties of hydrogel systems. Chosen probes are Prodan for polarity study, HPTS for measurement of pH of the probe environment and platinum complex [2,6-Bis(2-pyridyl)fenyl-C,N,N]chloroplatinum(II) for its unique fluorescence properties and potential of energy transfer studies in hydrogel systems. Spectral properties of fluorophores were defined in selected set of solvents with different polarity with steady state fluorescence spectroscopy method. Properties of HPTS probe were also tested in buffers with different pH. Subsequently, hydrogels based on hyaluronan-septonex and dextran-SDS with incorporated fluorescence probes were prepared. Steady state fluorescence measurement of fluorophores from hydrogel were made using fluorimeter optical fibres. It was found, that probes Prodan and HPTS are suitable for study of polarity and pH of hydrogels and probably they will be able to be used for study of hydrogel with other techniques, like fluorescence microscopy, however platinum complex is, due to the low fluorescence intensity and possible quenching by polar water environment, probably not suitable for other measurements.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemickács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectHydrogelcs
dc.subjecthyaluronancs
dc.subjectdextrancs
dc.subjecttenzidycs
dc.subjectSeptonexcs
dc.subjectSDScs
dc.subjectustálená fluorescencecs
dc.subjectsondycs
dc.subjectfluoroforycs
dc.subjectfyzikální chemiecs
dc.subjectHydrogelen
dc.subjecthyaluronanen
dc.subjectdextranen
dc.subjectsufractantsen
dc.subjectSeptonexen
dc.subjectSDSen
dc.subjectSteady State fluorescenceen
dc.subjectprobesen
dc.subjectflurophoresen
dc.subjectphysical chemistryen
dc.titleFluorescenční sondy pro studium vlastností hydrogelových systémůcs
dc.title.alternativeFluorescence probes to study the properties of hydrogel systemsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2018-06-12cs
dcterms.modified2018-06-12-17:28:58cs
thesis.disciplineChemie pro medicínské aplikacecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav fyzikální a spotřební chemiecs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid106019en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 17:04:42en
sync.item.modts2020.03.31 15:45:57en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta chemickács
dc.contributor.refereeVenerová, Terezacs
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeprof. Ing. Miloslav Pekař, CSc. (předseda) prof. RNDr. Ivana Márová, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Petr Dzik, Ph.D. (člen) doc. Ing. Stanislav Obruča, Ph.D. (člen) prof. Ing. Michal Veselý, CSc. (člen) doc. RNDr. Zbyněk Zdráhal, Dr. (člen)cs
but.defenceMárová: Dá se nějak využít autofluorescence proteinů při studiu vlastností hydrogelů?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programChemie a chemické technologiecs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record