Show simple item record

Flow measurement

dc.contributor.advisorBeneš, Petrcs
dc.contributor.authorSchoř, Zdeněkcs
dc.date.accessioned2018-06-12T19:04:19Z
dc.date.available2018-06-12T19:04:19Z
dc.date.created2018cs
dc.identifier.citationSCHOŘ, Z. Měření průtoku kapalin [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2018.cs
dc.identifier.other111050cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/81810
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá měřením průtoku kapalin. První část tvoří teoretický rozbor s přehledem nejdůležitějších parametrů snímačů průtoku, hlavních parazitních vlivů a metod pro kalibraci snímačů průtoku. Druhou část tvoří návrh a realizace laboratorního přípravku pro měření průtoku vody, který je určen pro výuku studentů. Přípravek je navržen na testování čtyř snímačů průtoku s použitím odvažování jako reference. Výsledkem praktické části je naměření základních charakteristik použitých snímačů průtoku a porovnání získaných hodnot s údaji od výrobce. Dále jsou během měření přidány parazitní vlivy a je určeno, do jaké míry ovlivňují přesnost měření.cs
dc.description.abstractThis bachelor thesis deals with flow measurement of liquids. The first part is a theoretical analysis with an overview of the most important parameters of flow sensors, the main parasitic influences and methods for calibration of flow sensors. The second part is the design and realization of the laboratory apparatus for measuring the flow of water, which is intended for the teaching of students. The apparatus is designed to test four flow sensors using weighing reference. The result of the practical part is the measurement of the basic characteristics of the flow sensors used and comparison of the obtained values with the data from a manufacturer. Further parasitic influences are added during the measurement and is determined to what extent they affect accuracy of the measurement.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectPrůtokoměrcs
dc.subjectnejistotacs
dc.subjectpřesnostcs
dc.subjectuklidňující dráhycs
dc.subjectkalibracecs
dc.subjectFlowmeteren
dc.subjectuncertaintyen
dc.subjectaccuracyen
dc.subjectcalming tracksen
dc.subjectcalibrationen
dc.titleMěření průtoku kapalincs
dc.title.alternativeFlow measurementen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2018-06-12cs
dcterms.modified2018-06-14-07:40:21cs
thesis.disciplineAutomatizační a měřicí technikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav automatizace a měřicí technikycs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid111050en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.22 23:58:39en
sync.item.modts2021.11.22 22:53:35en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeBoček, Petrcs
dc.description.markBcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeplk. gšt. prof. Dr. Ing. Alexandr Štefek (předseda) doc. Ing. Petr Beneš, Ph.D. (místopředseda) prof. Ing. Petr Pivoňka, CSc. (člen) Ing. Jakub Dokoupil, Ph.D. (člen) Ing. Petr Petyovský, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent obhájil bakalářskou práci.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programElektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record