Show simple item record

Business Valuation

dc.contributor.advisorKocmanová, Alenacs
dc.contributor.authorPartlová, Luciecs
dc.date.accessioned2018-10-21T19:35:07Z
dc.date.available2018-10-21T19:35:07Z
dc.date.created2018cs
dc.identifier.citationPARTLOVÁ, L. Stanovení hodnoty podniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2018.cs
dc.identifier.other111974cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/81831
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá stanovením hodnoty společnosti Samohýl group, a. s. k datu 01. 07. 2017. V teoretické části jsou vymezeny základní pojmy oceňování, jako podnik, hodnota podniku, strategická a finanční analýza a metody oceňování. V analytické části jsou uvedeny základní informace o společnosti, strategická analýza, finanční analýza včetně jejího zhodnocení. V návrhové části je zpracovaná analýza a prognóza generátorů hodnoty, sestaven finanční plán, a nakonec stanovena hodnota podniku pomocí výnosových metod a účetní metody.cs
dc.description.abstractThis master’s thesis deals with determination of the value of Samohýl group, a. s. company at 01. 07. 2017. The theoretical part defines the basic concepts of valuation, such as business, value, strategic and financial analysis and valuation methods. In the analytical part, the analyzed company are basic information presented, strategic analysis, financial analysis including its assessment. The design part is processed by analysis and prognosis of value generators and the compilation of the financial plan and ultimately determination of the value of an enterprise using yield methods and accounting method.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectpodnikcs
dc.subjecthodnota podnikucs
dc.subjectstrategická analýzacs
dc.subjectfinanční analýzacs
dc.subjectfinanční pláncs
dc.subjectgenerátor hodnotycs
dc.subjectmetody oceňovánícs
dc.subjectdiskontovaný peněžní tokcs
dc.subjectekonomická přidaná hodnotacs
dc.subjectúčetní hodnotacs
dc.subjectcompanyen
dc.subjectvalue of a companyen
dc.subjectstrategic analysisen
dc.subjectfinancial analysisen
dc.subjectfinancial planen
dc.subjectgenerators valuesen
dc.subjectvaluation methodsen
dc.subjectdiscounted cash flowen
dc.subjecteconomic value addeden
dc.subjectaccounting valueen
dc.titleStanovení hodnoty podnikucs
dc.title.alternativeBusiness Valuationen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2018-06-08cs
dcterms.modified2018-06-15-10:38:28cs
thesis.disciplinePodnikové finance a obchodcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid111974en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 16:16:43en
sync.item.modts2021.11.12 15:48:17en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeIng.Michala Strnadová, Ph.D.cs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Tomáš Meluzín, Ph.D. (předseda) doc. RNDr. Jaroslav Koutský, Ph.D. (místopředseda) Ing. Jiří Luňáček, Ph.D., MBA (člen) Ing. Pavel Mráček, Ph.D. (člen) Ing. Lenka Smolíková, Ph.D. (člen)cs
but.defenceOtázky oponenta: odpovězeno doc. Koutský: Je ve vaši práci nějaká návrhová část? Odpovězeno Ing. Luňáček: Za jakých podmínek se neshodnout dva způsoby vašich výpočtů? Odpovězenocs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programEkonomika a managementcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record