Show simple item record

Business Plan for creation of driving school

dc.contributor.advisorRompotl, Jaroslavcs
dc.contributor.authorPaďourková, Mariecs
dc.date.accessioned2018-10-22T00:45:51Z
dc.date.available2018-10-22T00:45:51Z
dc.date.created2018cs
dc.identifier.citationPAĎOURKOVÁ, M. Podnikatelský záměr - založení autoškoly [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2018.cs
dc.identifier.other109759cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/81834
dc.description.abstractDiplomová práce se zaměřuje na problematiku založení nového podniku - autoškoly. V první části jsou popsána teoretická východiska vztahující se k této problematice. Druhá část diplomové práce se zaměřuje na sestavení konkrétního podnikatelského záměru včetně finančního plánu vývoje podniku, analýzy trhu, SWOT analýzy a PEST analýzy.cs
dc.description.abstractThe diploma thesis focuses on the issue of establishing a new business - driving school. In the first part, theoretical background relating to this issue is being described. The second part of the diploma thesis focuses on building a specific business plan with a financial plan of business development, market analysis, SWOT analysis and PEST analysis.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectPodnikatelský záměrcs
dc.subjectzaložení podnikucs
dc.subjectautoškolacs
dc.subjectSWOT analýzacs
dc.subjectanalýza trhucs
dc.subjectfinanční pláncs
dc.subjectPEST analýzacs
dc.subjectBusiness planen
dc.subjectbusiness establishmenten
dc.subjectdriving schoolen
dc.subjectSWOT analysisen
dc.subjectmarket analysisen
dc.subjectfinancial planen
dc.subjectPEST analysisen
dc.titlePodnikatelský záměr - založení autoškolycs
dc.title.alternativeBusiness Plan for creation of driving schoolen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2018-06-11cs
dcterms.modified2018-09-19-08:56:38cs
thesis.disciplinePodnikové finance a obchodcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid109759en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.10 14:18:47en
sync.item.modts2021.11.10 13:37:02en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeNavrátil, Jaroslavcs
dc.description.markEcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Robert Zich, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Jiří Beneš, CSc. (místopředseda) prof. Ing. et Ing. Stanislav Škapa, Ph.D. (člen) prof. Ing. Mirko Dohnal, DrSc. (člen) Ing. František Milichovský, Ph.D., MBA, DiS. (člen)cs
but.defenceIng. Milichovský - Pochopil jsem, že klíčový segment jsou studenti 15 - 20. Je to tak? Ve SWOT analýze uvádíte spolupráci se školama. Teď otázka v návaznosti na produkt. Kolik z těchto žáků může dělat autoškolu? - zodpovězeno částečně Ing. Milichovský - V návaznosti k traktoru. Jaké je zaměření škol v Pelhřimově? - zodpovězeno částečně Ing. Milichovský - Vzhledem k tomu, že nabízíte více produktů, každé školení je za jinou cenu. Jak Vám mohl vyjít bod zvratu lineární? - zodpovězeno částečně Ing. Milichovský - Jaký je Váš potenciál, když chcete jen regulérní autoškolu, pouze auta? - zodpovězeno částečně doc. Zich - Kolik existuje škol s tímto jménem v České republice? - zodpovězeno částečně doc. Zich - Začínáte SWOT analýzou. K čemu se používá SWOT analýza? - zodpovězeno částečně doc. Zich - Ve SWOT konstatujete, že jedním z největších rizik je změna legislativy. K jaké změně se tedy chystají? - zodpovězeno částečně doc. Zich - Jak mám číst pavučinový diagram u Porterovy analýzy? - zodpovězeno částečně doc. Zich - Vy tvrdíte, že hrozba substitutů je zásadnější než síla dodavatelů. Proč? - zodpovězeno částečně doc. Zich - Uvádíte tady mzdové náklady. Jak prosím Vás kalkulujete mzdové náklady autoškoly? - zodpovězeno částečně doc. Škapa - Jakou spatřujete konkurenční výhodu? Proč si myslíte, že by to ta firma měla dělat? - zodpovězeno částečněcs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programEkonomika a managementcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record