Show simple item record

Proposal of Development of the Company's Incentive System

dc.contributor.advisorKruntorádová, Markétacs
dc.contributor.authorUrbanová, Michaelacs
dc.date.accessioned2018-10-21T16:08:09Z
dc.date.available2018-10-21T16:08:09Z
dc.date.created2018cs
dc.identifier.citationURBANOVÁ, M. Návrh rozvoje motivačního systému společnosti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2018.cs
dc.identifier.other111144cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/81836
dc.description.abstractPředmětem diplomové práce „Návrh rozvoje motivačního systému společnosti“ je analýza současného stavu motivace zaměstnanců společnosti IMOS Brno, a.s. V práci je provedena analýza současného motivačního systému vybrané společnosti. Práce obsahuje dotazníkové šetření zaměřující se na spokojenost zaměstnanců a na motivační prostředky, které jsou ve společnosti zavedeny. Na základě získaných dat jsou formulovány návrhy opatření vedoucí k větší spokojenosti zaměstnanců, zapříčiněné zlepšením motivačního systému společnosti.cs
dc.description.abstractThe aim of the diploma thesis entitled "The Proposal of Development Company's Incentive System" is to analyse the current status of employees' motivation in the company IMOS Brno, a.s. The thesis contains analysis of current employees' incentive system. The data was gathered via questionnaire focused on satisfaction of employees and introduced incentive tools. Based on the results improvement measures are formulated which will lead to higher employees' satisfaction.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectMotivacecs
dc.subjectmotivační programcs
dc.subjectřízení lidských zdrojůcs
dc.subjectspokojenostcs
dc.subjectodměňovánícs
dc.subjecthodnocení pracovního výkonu.cs
dc.subjectMotivationen
dc.subjectmotivation programmeen
dc.subjecthuman resources managementen
dc.subjectsatisfactionen
dc.subjectremunerationen
dc.subjectwork evaluation.en
dc.titleNávrh rozvoje motivačního systému společnostics
dc.title.alternativeProposal of Development of the Company's Incentive Systemen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2018-06-11cs
dcterms.modified2018-06-15-10:36:04cs
thesis.disciplinePodnikové finance a obchodcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid111144en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.08 14:03:59en
sync.item.modts2021.11.08 13:11:08en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeMigdauová, Ludmilacs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Vojtěch Koráb, Dr., MBA (předseda) Ing. Marek Mihalisko, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Mgr. Karel Brychta, Ph.D. (člen) doc. Mgr. Veronika Novotná, Ph.D. (člen) Ing. Markéta Kruntorádová, Ph.D. (člen)cs
but.defenceotázky vedoucího - nejsou otázky oponenta - nejsou Ing. Marek Mihalisko, Ph.D.: Jakým způsobem prakticky by mělo být hodnocenovšech 600 pracovníků? Okruhy hodnocení jsou pro pracovníky na všech úrovních stejné? Jak předpokládáte, že by pracovníky motivovalo zavedení Zpravodaje? - A Mgr. Veronika Novotná, Ph.D.: Jak jste došla ke Gaussově křivce (Obrázek 16) jako ukazateli výkonnosti ve firmě? - Acs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programEkonomika a managementcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record