Show simple item record

Optimization of Operating and Financial Costs in Retail Business

dc.contributor.advisorKocmanová, Alenacs
dc.contributor.authorStřeštíková, Ivetacs
dc.date.accessioned2019-05-17T02:13:49Z
dc.date.available2019-05-17T02:13:49Z
dc.date.created2018cs
dc.identifier.citationSTŘEŠTÍKOVÁ, I. Optimalizace provozních a finančních nákladů v maloobchodním podniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2018.cs
dc.identifier.other110471cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/81851
dc.description.abstractTématem diplomové práce je optimalizace nákladů v obchodní společnosti. Pod pojmem optimalizace se skrývá snaha modifikovat náklady tak, aby bylo dosaženo co nejlepšího hospodářského výsledku společnosti. Pro správné analyzování a následné navržení potřebných opatření, je nutné získat teoretické znalosti o nákladech. V první části práce jsou obsaženy teoretické poznatky. Druhá část se zabývá analýzou nákladů a konkretizací oblastí, které jsou nejvhodnější pro potenciální úspory. V poslední části jsou uvedeny návrhy, které by měly vést k úsporám.cs
dc.description.abstractThe topic of the diploma thesis is cost optimization in the company. The concept of optimization hides the effort to modify costs in order to achieve the best economic result of the company. In order to properly analyze and subsequently design the necessary measures, it is necessary to obtain a theoretical knowledge of the costs. The first part of the thesis contains theoretical knowledge. The second part deals with cost analysis and concrete areas that are most suitable for potential savings. The last part contains suggestions that should lead to savings.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectNákladycs
dc.subjectfinanční nákladycs
dc.subjectprovozní nákladycs
dc.subjectplatební stykcs
dc.subjectmaloobchodcs
dc.subjectbankovní účetcs
dc.subjectCostsen
dc.subjectexpensesen
dc.subjectfinancial costsen
dc.subjectoperating costsen
dc.subjectpaymentsen
dc.subjectretailen
dc.subjectbank accounten
dc.titleOptimalizace provozních a finančních nákladů v maloobchodním podnikucs
dc.title.alternativeOptimization of Operating and Financial Costs in Retail Businessen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2018-06-08cs
dcterms.modified2018-06-15-10:38:30cs
thesis.disciplinePodnikové finance a obchodcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid110471en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 00:01:57en
sync.item.modts2020.03.30 22:28:12en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeIng.Richard Surmancs
dc.description.markDcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Tomáš Meluzín, Ph.D. (předseda) doc. RNDr. Jaroslav Koutský, Ph.D. (místopředseda) Ing. Jiří Luňáček, Ph.D., MBA (člen) Ing. Pavel Mráček, Ph.D. (člen) Ing. Lenka Smolíková, Ph.D. (člen)cs
but.defenceOtázky oponenta: odpovězeno doc. Koutský: Jaké jste měla nastaveny parametry výzkumu? odpovězeno Ing. Luňáček: Co rozumíte pod pojmem optimalizace? Jak budete realizovat předání peněz distibutorovi? odpovězenocs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programEkonomika a managementcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record