Show simple item record

Social Responsible Investment

dc.contributor.advisorPavláková Dočekalová, Mariecs
dc.contributor.authorKličková, Adélacs
dc.date.accessioned2019-04-04T01:02:32Z
dc.date.available2019-04-04T01:02:32Z
dc.date.created2018cs
dc.identifier.citationKLIČKOVÁ, A. Společensky odpovědné investování [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2018.cs
dc.identifier.other106964cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/81893
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá společensky odpovědným investováním. Investice do společensky odpovědného fondu má za cíl vytvořit pozitivní dopad na společnost a životní prostředí. Cílem práce je analyzovat a posoudit výnosnost společensky odpovědné investice. Přínos práce spočívá v potenciálu dalšího vývoje udržitelného investování se zaměřením na aktuální možnosti, které mohou investoři využít na českém trhu.cs
dc.description.abstractThis master thesis analyses socially responsible investments. Socially Responsible Investment aims to create a positive impact on society and the environment. Its aim is to evaluate and analyze funds’ performance and methods of assessment. The added value of the theme lies in the potential for further development of sustainable investment, focusing on the current opportunities that investors can use on the Czech market.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectUdržitelný rozvojcs
dc.subjectInvestovánícs
dc.subjectSharpe ratiocs
dc.subjectVýnosnostcs
dc.subjectFondycs
dc.subjectESGcs
dc.subjectIndex.cs
dc.subjectSustainabilityen
dc.subjectInvestmenten
dc.subjectSharpe ratioen
dc.subjectRate of profiten
dc.subjectFundsen
dc.subjectESGen
dc.subjectIndex.en
dc.titleSpolečensky odpovědné investovánícs
dc.title.alternativeSocial Responsible Investmenten
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2018-06-11cs
dcterms.modified2018-06-15-10:35:56cs
thesis.disciplinePodnikové finance a obchodcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid106964en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 05:46:21en
sync.item.modts2020.03.31 03:01:33en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeŠmajer, Vojtěchcs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Iva Živělová, CSc. (předseda) doc. RNDr. Anna Putnová, Ph.D., MBA (místopředseda) Ing. Pavel Mráček, Ph.D. (člen) Ing. Michal Karas, Ph.D. (člen) Ing. Marie Pavláková Dočekalová, Ph.D. (člen)cs
but.defenceOtázky vedoucího - odpovězeno Otázky oponenta - odpovězeno Otázky: doc. RNDr. Anna Putnová, Ph.D., MBA - Čím si myslíte, že je způsobeno, že státy EU hodnotí různě investování do jaderné energie jako společensky odpovědného investování? - odpovězenocs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programEkonomika a managementcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record