Show simple item record

Application of Management Control System for Comparison of Planned and Actual Performance of the Company and for Future Planning

dc.contributor.advisorŽižlavský, Ondřejcs
dc.contributor.authorKoubek, Ondřejcs
dc.date.accessioned2018-10-21T16:08:11Z
dc.date.available2018-10-21T16:08:11Z
dc.date.created2018cs
dc.identifier.citationKOUBEK, O. Využití controllingu pro porovnání plánované a skutečné výkonnosti podniku a budoucí plánování [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2018.cs
dc.identifier.other112060cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/81897
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá využitím metod operativního controllingu, které popisuje v teoretické části práce. V analytické části jsou tyto metody použity ke srovnání plánované ekonomiky jednotlivých nákladních vozidel přepravní firmy v roce 2017 s jejich skutečnou výkonností v daném roce. Zjištěné odchylky jsou dále analyzovány za účelem identifikace jejich původu a formulování nápravných opatření k jejich odstranění. V návrhové části jsou pak tyto poznatky využity k vytvoření plánu pro rok 2018, který zohledňuje zjištěné skutečnosti a navrhovaná opatření k odstranění závažných nedostatků z předchozího roku. Část plánu pro rok 2018 je konfrontována se skutečnými daty naměřenými podnikem v tomto období za účelem posouzení přesnosti plánu, identifikace odchylek od plánu a jejich příčin.cs
dc.description.abstractThe master's thesis deals with application of Management Control System methods, described in theoretical part of the thesis. In analytical part, those methods are used for comparison of planned performance of individual trucks in the transport company with real performance of those trucks in year 2017. Detected deviations from the plan are further analysed, in order to identify their sources and to formulate corrective measures to eliminate them. This knowledge is put to use in the proposal part, in order to create plan for year 2018, which takes into account established facts and corrective measures from previous year. Finally, part of the plan for year 2018 is compared with real data collected by the company in that period, in order to assess the plan’s accuracy, identify deviations from the plan and their sources.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectControllingcs
dc.subjectnákladní autodopravacs
dc.subjectanalýza odchylekcs
dc.subjectoperativní plánovánícs
dc.subjectpříspěvek na úhraducs
dc.subjectporovnání výkonnostics
dc.subjectManagement Control Systemen
dc.subjecttruck transporten
dc.subjectdeviation analysisen
dc.subjectoperative planningen
dc.subjectmargin contributionen
dc.subjectperformance comparisonen
dc.titleVyužití controllingu pro porovnání plánované a skutečné výkonnosti podniku a budoucí plánovánícs
dc.title.alternativeApplication of Management Control System for Comparison of Planned and Actual Performance of the Company and for Future Planningen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2018-06-11cs
dcterms.modified2018-06-15-10:35:56cs
thesis.disciplinePodnikové finance a obchodcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid112060en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.06.21 09:37:43en
sync.item.modts2019.05.18 02:36:50en
dc.contributor.refereeRežňáková, Máriacs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record