Show simple item record

Detection of specific anatomical structures in CT data via convolutional neural networks

dc.contributor.advisorJakubíček, Romancs
dc.contributor.authorKozlová, Dominikacs
dc.date.accessioned2019-04-03T22:12:57Z
dc.date.available2019-04-03T22:12:57Z
dc.date.created2018cs
dc.identifier.citationKOZLOVÁ, D. Detekce anatomických struktur v CT datech s využitím konvolučních neuronových sítí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2018.cs
dc.identifier.other110567cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/81921
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá problematikou detekce anatomických struktur v medicínských obrazech s využitím konvolučních neuronových sítí (CNN). Nejprve jsou popsány metody strojového učení, konvoluční neuronové sítě a vybrané přístupy k detekci s využitím CNN. V rámci práce byla vytvořena databáze anotovaných CT snímků deseti anatomických struktur (hlava, srdce, aorta, levá a pravá plíce, páteř, játra, levá a pravá ledvina, slezina). Dále byla navržena metoda umožňující jejich detekci, která obsahuje dva postupy získání oblastí ze snímku, CNN a závěrečné zpracování pro získání výsledku detekce. Navržený algoritmus byl implementován v programovacím jazyce Python s využitím knihovny TensorFlow. Získané výsledky validace sítě a výsledky detekce jsou uvedeny a diskutovány v poslední kapitole.cs
dc.description.abstractThis thesis deals with the issue of detection of anatomical structures in medical images using convolutional neural networks (CNN). At first there are described methods of machine learning, convolutional neural networks and selected methods for detection using CNN. In this work was created a database of annotated CT images of ten anatomical structures (head, heart, aorta, left and right lung, spine, liver, left and right kidney, spleen). A method for detecting these structures was designed, that contains two approaches of region proposals from image, CNN and postprocessing to obtain the detection result. The designed algorithm was implemented in the Python programming language using the TensorFlow library. Obtained results of validation of the network and the detection results are presented and discussed in the last chapter.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectDetekcecs
dc.subjectKonvoluční neuronová síťcs
dc.subjectStrojové učenícs
dc.subjectHluboké učenícs
dc.subjectDetectionen
dc.subjectConvolutional Neural Networken
dc.subjectMachine learningen
dc.subjectDeep learningen
dc.titleDetekce anatomických struktur v CT datech s využitím konvolučních neuronových sítícs
dc.title.alternativeDetection of specific anatomical structures in CT data via convolutional neural networksen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2018-06-13cs
dcterms.modified2018-06-14-07:30:24cs
thesis.disciplineBiomedicínské inženýrství a bioinformatikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav biomedicínského inženýrstvícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid110567en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.06.21 08:32:49en
sync.item.modts2019.05.18 11:35:03en
dc.contributor.refereeJan, Jiřícs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record