Show simple item record

Powder feeding analysis in RF-ICP

dc.contributor.advisorČížek, Jancs
dc.contributor.authorZlatník, Rostislavcs
dc.date.accessioned2019-05-17T13:26:20Z
dc.date.available2019-05-17T13:26:20Z
dc.date.created2018cs
dc.identifier.citationZLATNÍK, R. Analýza parametrů podávání práškových materiálů v technologii RF-ICP [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2018.cs
dc.identifier.other109149cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/81940
dc.description.abstractPráce je zaměřena na technologii radiofrekvenčního indukčně vázaného plazmatu, která se používá na depozici vrstev. V rámci práce jsme se zaměřili na dva cíle. První se zaobíral problematikou práškového podavače pracujícího na vibračním principu a použitého v přístroji využívající indukčně vázané plazma. Cílem je zjištění jeho vlastností, závislosti na odlišných vstupních parametrech a pracovních podmínkách a ověření vhodnosti jeho použití pro tuto aplikaci. Předpokladem bylo zjištění ideální konfigurace podavače pro podávání daného prášku, ale po celkovém zhodnocení vlastností podavače byl uznán jako nevhodný pro tuto aplikaci. Druhým cílem práce je nástřik wolframových vrstev ze tří odlišných wolframových prášků. Nástřiky pomocí technologie indukčně vázané plasmy přináší slibné výsledky, ale je třeba se této problematice do budoucna intenzivně věnovat.cs
dc.description.abstractThe work is focused on the problematics of inductively coupled plasma, which is used for deposition of layers. We focused on two goals in the work. The first one focused on powder feeder, which is working on the vibration principle and is used in an apparatus that is using inductively coupled plasma. The aim is to determine its properties, dependence on different input parameters and working conditions. Is important to verify the suitability of its use for this kind of application. The assumption was to find the ideal configuration of the feeder for the given powder. After an overall assessment of the feeder properties, it was recognized as inappropriate for this application. The second goal is to spray tungsten layers with three different tungsten powders. Layers made with an inductively coupled plasma technology delivers promising results, but this issue needs to be intensively addressed in the future.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectjaderná fúzecs
dc.subjectpráškový podavačcs
dc.subjectITERcs
dc.subjectRF-ICPcs
dc.subjectradiofrekvečně řízené indukčně vázané plazmacs
dc.subjectwolframcs
dc.subjectnástřikycs
dc.subjectvakuová depozice vrstevcs
dc.subjectnuclear fusionen
dc.subjectpowder feederen
dc.subjectITERen
dc.subjectRF-ICPen
dc.subjectinductively coupled plasmaen
dc.subjecttungstenen
dc.subjectcoatingsen
dc.subjectvacuum layersen
dc.titleAnalýza parametrů podávání práškových materiálů v technologii RF-ICPcs
dc.title.alternativePowder feeding analysis in RF-ICPen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2018-06-12cs
dcterms.modified2018-06-25-08:24:05cs
thesis.disciplineZáklady strojního inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav materiálových věd a inženýrstvícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid109149en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.06.21 05:53:22en
sync.item.modts2019.05.19 04:45:40en
dc.contributor.refereeVeverka, Jakubcs
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record