Show simple item record

Experimental investigation of the pumps for cryogenic proppellants of the rocket fuel systems

dc.contributor.advisorKozák, Jiřícs
dc.contributor.authorŠuráň, Davidcs
dc.date.accessioned2018-10-21T17:14:14Z
dc.date.available2018-10-21T17:14:14Z
dc.date.created2018cs
dc.identifier.citationŠURÁŇ, D. Experimentální výzkum kryogenních čerpadel pro raketové pohonné jednotky [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2018.cs
dc.identifier.other108845cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/81959
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá problematikou čerpání kryogenních (silně podchlazených) látek. Konkrétním cílem práce je rešerše experimentálního výzkumu turbočerpadel pro raketový motory. Jsou popsány jednotlivé testy, jejich cíle, průběhy a výsledky včetně detailního popisu zkušebních tratí. Primárně byla práce zaměřena na čerpání tekutého kyslíku. V průběhu rešerše se však ukázalo, že tekutý kyslík je při testování velmi často nahrazován vodou případně tekutým dusíkem. Jsou uvedeny podmínky, za kterých je možné tyto látky srovnávat. Důvodem této záměny je bezpečnost při manipulaci a úspora finančních nákladů. Hlavními zdroji informací byly technické zprávy vypracované na základě jednotlivých experimentů a vědecké články. Další části práce jsou zaměřeny na teorii hydrodynamiky, popis čerpadel a jejich parametrů, kavitaci, inducery, spalovací cykly raket a kapalná raketová paliva. V závěru práce autor navrhl vlastní testovací trať pro čerpání kryogenních látek.cs
dc.description.abstractThis bachelor’s thesis deals with the pumping of cryogenic substances. The main objective is a research of experimental investigation of rocket turbopumps. Specific experiments, their purposes, processes and final results including the detailed description of the test rigs are listed. Originally, the work was aimed to pumping of the liquid oxygen (LOX), but it turned out that liquid oxygen simulants are used extensively during the experimental testing. The essential conditions for comparing those substances are stated. Major references were obtained from the experimental investigation technical reports and scientific articles. The rest of the work describes basics of hydrodynamics, pumps and their parameters, cavitation, inducers, rocket combustion cycles and liquid propellants. Finally, author designed a test rig for cryogenic substances pumping.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectTurbočerpadlocs
dc.subjectinducercs
dc.subjectkavitační nestabilitycs
dc.subjectkryogenikacs
dc.subjecttekutý kyslík (LOX)cs
dc.subjecttestovací traťcs
dc.subjectTurbopumpen
dc.subjectinduceren
dc.subjectcavitation instabilitiesen
dc.subjectcryogenicsen
dc.subjectliquid oxygen (LOX)en
dc.subjecttest rigen
dc.titleExperimentální výzkum kryogenních čerpadel pro raketové pohonné jednotkycs
dc.title.alternativeExperimental investigation of the pumps for cryogenic proppellants of the rocket fuel systemsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2018-06-13cs
dcterms.modified2018-06-25-08:24:01cs
thesis.disciplineZáklady strojního inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Energetický ústavcs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid108845en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 18:22:28en
sync.item.modts2020.03.31 15:14:51en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeRudolf, Pavelcs
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeDoc. Dr. Ing. Lumír Hružík (předseda) prof. Ing. František Pochylý, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Vladimír Habán, Ph.D. (člen) doc. Ing. Miloslav Haluza, CSc. (člen) prof. RNDr. Jan Čermák, CSc. (člen)cs
but.defenceStudent přednesl krátkou prezentaci své práce. Po přečtení posudků zodpověděl otázky oponenta.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojírenstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record