Show simple item record

Gas fired boiler house

dc.contributor.advisorSkála, Zdeněkcs
dc.contributor.authorHosnedl, Pavelcs
dc.date.accessioned2019-04-03T21:36:55Z
dc.date.available2019-04-03T21:36:55Z
dc.date.created2012cs
dc.identifier.citationHOSNEDL, P. Kotelna spalující zemní plyn [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2012.cs
dc.identifier.other42014cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/8201
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá problematikou stanovení provozních a bezpečnostních rizik plynové kotelny administrativní budovy o celkovém výkonu 4×49 kW. Kotelna je osazena čtyřmi kotli Geminox THRi 10-50. Cílem diplomové práce je stanovení možných rizik provozu a bezpečnosti provozu plynové kotelny. Diplomová práce je rozdělena do několika částí, přičemž v první části je rozebrána stávající situace, včetně teoretických poznatků o rizicích a jejich analýze. V této části jsou nastíněna možná řešení pro identifikaci a kvantifikaci rizik hrozící v plynové kotelně. V další části jsou stanoveny konkrétní rizikové faktory, je provedena jejich analýza pomocí diagramu příčin a následků a metody FMEA. V závěrečné části jsou navržena konkrétní opatření pro vybraná rizika.cs
dc.description.abstractThis master thesis deals with problems of determining operational and safety risks at gas boiler room in office building with total output of 4×49 kW. The gas boiler room is equipped with four boilers Geminox THRi 10-50. The aim of this master thesis is to determine the potential operational and safety risks of gas boiler room. The master thesis is divided into several parts, when the first part is describing the current situation with some theoretical knowledge and risk analysis. This part also outlines possible solutions for identification and quantification of risks to the gas boiler room. The specific risk factors are determined at other part of master thesis and there is also their analysis, which is solved by cause and effect diagram and by Failure Mode and Effect Analysis. The specific precautions are suggested for chosen risks in final part of master thesis.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectAnalýza rizikcs
dc.subjectplynová kotelnacs
dc.subjectrizikocs
dc.subjectzemní plyn.cs
dc.subjectRisk analysisen
dc.subjectgas boiler roomen
dc.subjectrisken
dc.subjectnatural gas.en
dc.titleKotelna spalující zemní plyncs
dc.title.alternativeGas fired boiler houseen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2012-06-14cs
dcterms.modified2012-06-18-13:14:25cs
thesis.disciplineŘízení rizik firem a institucícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Ústav soudního inženýrstvícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid42014en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 10:21:33en
sync.item.modts2021.11.12 08:56:12en
eprints.affiliatedInstitution.facultyÚstav soudního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeBaláš, Marekcs
dc.description.markCcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. RNDr. Ing. Petr Štěpánek, CSc., dr. h. c. (předseda) prof. Ing. Petr Dostál, CSc. (místopředseda) Ing. Lubomír Weigel, CSc. (člen) doc. RNDr. Zdeněk Karpíšek, CSc. (člen) doc. Ing. Radek Doskočil, Ph.D., MSc (člen)cs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programRizikové inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record