Show simple item record

Automatic detection of myocardial infarction in ECG

dc.contributor.advisorSmíšek, Radovancs
dc.contributor.authorNejedlý, Lukášcs
dc.date.accessioned2018-10-21T17:03:56Z
dc.date.available2018-10-21T17:03:56Z
dc.date.created2018cs
dc.identifier.citationNEJEDLÝ, L. Automatická detekce infarktu myokardu v signálu EKG [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2018.cs
dc.identifier.other110562cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/82054
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá automatickou detekcí infarktu myokardu v signálu EKG. Diplomová práce se skládá ze dvou částí. Teoretická část obsahuje popis převodního systému srdečního, principu šíření elektrické aktivity srdeční svalovinou, způsobu snímání EKG a křivky EKG. Dále jsou zmíněny příčiny ischemie myokardu a různé metody jeho detekce. Další část práce je věnována vysokofrekvenčnímu EKG, analýze HFQRS a klinickým studiím, které popisují využití vysokofrekvenčního EKG při diagnostice infarktu myokardu. V praktické části je navržen algoritmus využívající nízkofrekvenční složky EKG a algoritmus využívající vysokofrekvenční složky EKG pro automatickou detekci infarktu myokardu. Navržené algoritmy jsou realizované v programovém prostředí MATLAB a testovány na signálech z databáze PTB. Závěrečná část diplomové práce je věnována porovnání úspěšnosti detekce infarktu myokardu pomocí nízkofrekvenčních a vysokofrekvenčních složek EKG a srovnání dosažených výsledků s výsledky z klinických studií.cs
dc.description.abstractThis master’s thesis deals with the automatic detection of myocardial infarction in ECG. Semester work consists of two parts. The theoretical part provides a description of the electrical conduction system of the heart, spreading of electrical activity through the heart muscle, the methods of ECG scanning and the ECG curve. There are also mentioned the causes of myocardial ischemia and various methods of its detection. Another part is devoted to high-frequency ECG, analysis of HFQRS and clinical studies which describe the use of high-frequency ECG in diagnosis of myocardial infarction. In the practical part is proposed an algorithm using low-frequency components ECG and an algorithm using high-frequency components ECG for automatic detection of myocardial infarction. The proposed algorithms are implemented in programming environment MATLAB and tested on signals from the PTB database. The final part of the master‘s thesis is devoted to the comparison of the success of myocardial infarction by means of low frequency and high frequency components of ECG and comparison of achieved results with results from clinical studies.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectInfarkt myokarducs
dc.subjectelektrokardiografiecs
dc.subjectsignál EKGcs
dc.subjectrozměření signálů EKGcs
dc.subjectpatologické vlny Qcs
dc.subjectelevace úseku STcs
dc.subjectdeprese úseku STcs
dc.subjectizoelektrická liniecs
dc.subjectvysokofrekvenční EKGcs
dc.subjectRAZcs
dc.subjectMyocardial infarctionen
dc.subjectelectrocardiographyen
dc.subjectECG signalen
dc.subjectdelineation of ECG signalsen
dc.subjectpathological Q wavesen
dc.subjectST elevationen
dc.subjectST depressionen
dc.subjectisoelectric lineen
dc.subjecthigh-frequency ECGen
dc.subjectRAZen
dc.titleAutomatická detekce infarktu myokardu v signálu EKGcs
dc.title.alternativeAutomatic detection of myocardial infarction in ECGen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2018-06-13cs
dcterms.modified2018-06-14-07:30:24cs
thesis.disciplineBiomedicínské inženýrství a bioinformatikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav biomedicínského inženýrstvícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid110562en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 11:05:03en
sync.item.modts2020.03.31 09:41:31en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeKozumplík, Jiřícs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Jana Kolářová, Ph.D. (předseda) prof. Pharm.Dr. Petr Babula, Ph.D. (místopředseda) Ing. Roman Jakubíček (člen) RNDr. Jiří Jarkovský, Ph.D. (člen) Ing. Marina Ronzhina, Ph.D. (člen) Ing. Martin Mézl, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent prezentoval výsledky své práce a komise byla seznámena s posudky. Doc. Kolářová položila otázku, zda nebylo zbytečné použít k předzpracování převzatý algoritmus? Která data jste zpracovával a jak jste je vztahoval k výsledkům z klinických studií? Existuje nějaká databáze, kde by byly signály s IM? Měl jste nějaké informace o těchto signálech (např. věková hranice)? RNDr. Jarkovský položil otázku, zaměřil jste se i na stanovení na falešně negativity? Je možné použít váš postup i v rámci nějaké biochemcké aplikace (např. kdy správně odebírat Troponin)? Prof. Babula položil otázku, jak vypadá zdravý pacient? Ing. Mézl položil otázku, čím se měří EKG, je to povrchový signál? Student obhájil diplomovou práci.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programBiomedicínské inženýrství a bioinformatikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record