Show simple item record

Analysis of Influence of Hardness and Alteration of Piano Hammer on Strength and Spectrum of Signal

dc.contributor.advisorJirásek, Ondřejcs
dc.contributor.authorMikulášková, Anetacs
dc.date.accessioned2018-10-21T21:54:18Z
dc.date.available2018-10-21T21:54:18Z
dc.date.created2018cs
dc.identifier.citationMIKULÁŠKOVÁ, A. Analýza vlivu tvrdosti a úpravy kladívka u klavíru na sílu a spetrum signálu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2018.cs
dc.identifier.other110162cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/82160
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá analýzou časově proměnného spektra zvuku pianin řady 125 a M 110 značky PETROF a vlivem intonace na toto spektrum. Rozebírá závislost vyšších harmonických složek nástroje na třech dynamikách úhozu automatické úderné lavice za použití různě intonovaných kladívek. Pozoruje vliv dynamiky úhozu a intonace na průběh tónu v jeho časové i frekvenční rovině a sílu tohoto tónu. Dále práce popisuje způsob měření a nahrávání pořízených vzorků tónů a jejich následné zpracování a zobrazení pomocí analýzy v aplikaci vytvořené ve vývojovém prostředí MATLAB.cs
dc.description.abstractThe bachelor’s thesis deals with the analysis of the time-varying spectrum of sound of the piano series 125 and M 110 by PETROF and the influence of intonation on this spectrum. It analyzes the higher harmonic components in relation to the force applied to strings and the use of variously tuned hammers. Bachelor’s thesis observes the effect of the dynamics of keystroke and intonation on the pitch of the tone in its time and frequency plane and tone’s energy loss in relation with the dynamics. Further, the thesis describes the way of measuring and recording the captured tone samples and their subsequent processing and analysis in the application created in MATLAB development environment.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectKlavírcs
dc.subjectpianinocs
dc.subjectúderná kladívkacs
dc.subjectspektrum tónucs
dc.subjectdynamika úhozucs
dc.subjectvliv intonacecs
dc.subjectanalýza spektracs
dc.subjectsíla tónucs
dc.subjectPianoen
dc.subjectupright pianoen
dc.subjecthammersen
dc.subjectsound spectrumen
dc.subjectdynamics impacten
dc.subjectintonation influenceen
dc.subjectspectrum analysisen
dc.subjecttone’s energyen
dc.titleAnalýza vlivu tvrdosti a úpravy kladívka u klavíru na sílu a spetrum signálucs
dc.title.alternativeAnalysis of Influence of Hardness and Alteration of Piano Hammer on Strength and Spectrum of Signalen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2018-06-13cs
dcterms.modified2018-06-14-09:24:57cs
thesis.disciplineAudio inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikacícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid110162en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.06.20 09:16:16en
sync.item.modts2019.05.18 05:55:45en
dc.contributor.refereeMusil, Jaroslavcs
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record