Show simple item record

Encapsulation of plant extracts containing phenolic compounds into nanoparticles and nanofibers

dc.contributor.advisorMatoušková, Petracs
dc.contributor.authorPetrželková, Markétacs
dc.date.accessioned2019-05-17T14:11:45Z
dc.date.available2019-05-17T14:11:45Z
dc.date.created2018cs
dc.identifier.citationPETRŽELKOVÁ, M. Enkapsulace rostlinných extraktů s obsahem fenolických látek do nanočástic a nanovláken [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2018.cs
dc.identifier.other107030cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/82205
dc.description.abstractPředložená bakalářská práce byla zaměřena na enkapsulaci extraktů s obsahem fenolických látek s cílem aplikovat tyto materiály v kosmetice. V práci byly připraveny vodné, ethanolové a lipidové extrakty z kávy a kakaa. Všechny extrakty byly charakterizovány na obsah celkových polyfenolů a flavonoidů. Také byla stanovena jejich antioxidační aktivita a SPF. Vybrané extrakty byly následně enkapsulovány do liposomů a nanovláken z polyhydroxybutyrátu. U připravených liposomů byla provedena základní charakterizace, také byl sledován jejich SPF a antioxidační aktivita, přičemž nejvyšší antioxidační aktivitu i SPF měly liposomové částice obsahující ethanolové extrakty z kakaa. Liposomové částice byly následně aplikovány i do kosmetických emulzí. Tyto krémy vykazovaly vysokou antioxidační aktivitu i stabilitu stanovenou pomocí analytické centrifugace. Také připravená nanovlákna měla vysokou antioxidační aktivitu a bylo u nich potvrzeno pozvolné uvolňování aktivních látek. Na závěr byla na lidských keratinocytech testem cytotoxicity pomocí MTT testu potvrzena bezpečnost připravených nanomateriálů, které jsou tedy vhodné pro kosmetické aplikace.cs
dc.description.abstractThe presented bachelor thesis was focused on the encapsulation of extracts containing phenolic substances in order to apply these materials in cosmetics. At work were prepared aqueous, ethanol and lipid extracts of coffee and cocoa. All extracts were characterized on the content of all polyphenols and flavonoids. Their antioxidant aktivity and SPF were also determined. Then the selected extracts were encapsulated into liposomes and polyhydroxybutyrate nanofibres. The basic characteristics of the prepared liposomes were also observed and also their SPF and antioxidant aktivity were monitored. The highest antioxidant aktivity and SPF had liposome particles containing ethanol cocoa extracts. The liposome particles were applied to cosmetic emulsion. These creams evince high antioxidant acitivity and stability determined by analytical centrifugation. Also the prepared nanofibres had high antioxidant aktivity and confirmed the gradual release of the active substances. In conclusion the test cytotoxicity on human keratinocytes confirmed the safety of prepared nanomaterials using the MTT test, which are therefore suitable for cosmetic applications.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemickács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectpřírodní extraktycs
dc.subjectliposomycs
dc.subjectenkapsulacecs
dc.subjectnanovláknacs
dc.subjectemulzecs
dc.subjectpolyfenolycs
dc.subjectantioxidantycs
dc.subjectstabilitacs
dc.subjectSPFcs
dc.subjectnatural extractsen
dc.subjectliposomesen
dc.subjectencapsulationen
dc.subjectnanofibresen
dc.subjectemulsionen
dc.subjectpolyphenolsen
dc.subjectantioxidantsen
dc.subjectstabilityen
dc.subjectSPFen
dc.titleEnkapsulace rostlinných extraktů s obsahem fenolických látek do nanočástic a nanovlákencs
dc.title.alternativeEncapsulation of plant extracts containing phenolic compounds into nanoparticles and nanofibersen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2018-06-13cs
dcterms.modified2018-06-13-17:25:55cs
thesis.disciplineChemie pro medicínské aplikacecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav fyzikální a spotřební chemiecs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid107030en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.06.17 14:11:19en
sync.item.modts2019.05.18 21:56:24en
dc.contributor.refereeBokrová, Jitkacs
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record