Show simple item record

Business Intelligence as a Tool for Data Analysis

dc.contributor.advisorDydowicz, Petrsk
dc.contributor.authorSlaninková, Michaelask
dc.date.accessioned2018-10-21T19:35:06Z
dc.date.available2018-10-21T19:35:06Z
dc.date.created2018cs
dc.identifier.citationSLANINKOVÁ, M. Business Intelligence jako nástroj analýzy dat [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2018.cs
dc.identifier.other110339cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/82256
dc.description.abstractDiplomová práca sa zameriava na využitie Business Intelligence na analýzu poskytnutých firemných dát o zamestnancoch. Popisuje tvorbu dashboardov vo vybraných Business Intelligence nástrojoch, porovnáva ich na základe definovaných kritérií a vyberá ten najvhodnejší. Súčasťou diplomovej práce je aj popis implementácie vytvoreného riešenia a ekonomické zhodnotenie vrátane nákladov a prínosov.sk
dc.description.abstractThe diploma thesis focuses on the usage of Business Intelligence for the analysis of the provided employee data. It describes the process of creating dashboards in the chosen Business Intelligence tools, compares them based on the defined criteria and chooses the most suitable tool. The diploma thesis also contains a description of an implementation process of the created solution and an economic evaluation including costs and benefits.en
dc.language.isoskcs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectBusiness Intelligencesk
dc.subjectMicrosoft Power BIsk
dc.subjectSAP Analytics Cloudsk
dc.subjectQlik Sensesk
dc.subjectanalýza dátsk
dc.subjectvizualizácia dátsk
dc.subjectdashboardsk
dc.subjectBusiness Intelligenceen
dc.subjectMicrosoft Power BIen
dc.subjectSAP Analytics Clouden
dc.subjectQlik Senseen
dc.subjectdata analysisen
dc.subjectdata visualizationen
dc.subjectdashboarden
dc.titleBusiness Intelligence jako nástroj analýzy datsk
dc.title.alternativeBusiness Intelligence as a Tool for Data Analysisen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2018-06-13cs
dcterms.modified2018-06-15-10:36:47cs
thesis.disciplineInformační managementcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav informatikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid110339en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 19:14:28en
sync.item.modts2020.03.31 16:34:51en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeNovák, Lukášsk
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Miloš Koch, CSc. (předseda) doc. Ing. Vít Novotný, Ph.D. (místopředseda) Ing. Petr Sedlák (člen) Mgr. Eva Michalíková, Ph.D. (člen) Ing. Markéta Kruntorádová, Ph.D. (člen)cs
but.defenceotázky oponenta: zodpovězeno Ing. Sedlák: Tab.16 chybí tam kritéria bezpečnosti - zodpovězeno dr. Kruntorádová: Jakého počtu zaměstanců se to týka? V jakém oblasti podniká firma? Skúmala jste kvalitu dát, které jste použili ke tvorbě? - zodpovězenocs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programSystémové inženýrství a informatikacs
but.jazykslovenština (Slovak)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record