Show simple item record

Using Cosmos FloWorks for analyse the detector.

dc.contributor.advisorMaxa, Jiřícs
dc.contributor.authorHladík, Jaroslavcs
dc.date.accessioned2019-05-17T02:21:30Z
dc.date.available2019-05-17T02:21:30Z
dc.date.created2010cs
dc.identifier.citationHLADÍK, J. Vyhodnocení vlivu vzdálenosti clonek u sekundárního detektoru na tlak v komoře scintilátoru s ohledem na kritické proudění pomocí systému FloWorks [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2010.cs
dc.identifier.other32758cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/8228
dc.description.abstractPředkládaná práce se zabývá problémy proudění plynu v komoře detektoru enviromentálního rastrovacího elektronového mikroskopu. Popisuje základní vlastnosti elektronového mikroskopu a vyhodnocování výstupních signálů. Základním zaměřením práce je návrh umístění clonek v detektoru v prostředí programu SolidWorks 2008. U nich je pomocí systému COSMOS FloWorks provedena analýza čerpání plynu při různých tlacích a vzájemné poloze, která má v daných podmínkách proudění výrazný vliv. Programové prostředí umožňuje 3D modelování a vyhodnocování proudění metodou konečných objemů při zadání základních podmínek řešení, které by se měli co nejvíce přiblížit reálnému chování plynu v reálném detektoru.cs
dc.description.abstractThis work follow up gas fluxion problems in detector chamber of enviromental scanning electron microscope. Describes basic electron microscopes characteristic and evaluation output signal. Basic focus of this work is proposal placing screening in detector in surroundings programme SolidWorks 2008. There is by the help of system COSMOS FloWorks effected analysis pumping gas with different pressure and mutual position which has significant influence in given fluxion conditions. Programmatic surroundings makes it possible to simulation 3D and evaluation fluxion method final capacities by setting fundamental conditions of solving, which would have been next to real behaviour of gas in real detector.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectEREMcs
dc.subjectproudění plynucs
dc.subjectsekundární elektronycs
dc.subjectCADcs
dc.subjectEREMen
dc.subjectfluxion flowen
dc.subjectsecondary electronen
dc.subjectCADen
dc.titleVyhodnocení vlivu vzdálenosti clonek u sekundárního detektoru na tlak v komoře scintilátoru s ohledem na kritické proudění pomocí systému FloWorkscs
dc.title.alternativeUsing Cosmos FloWorks for analyse the detector.en
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2010-06-09cs
dcterms.modified2010-07-13-11:45:32cs
thesis.disciplineElektrotechnická výroba a managementcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav elektrotechnologiecs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid32758en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.04.01 08:28:37en
sync.item.modts2020.04.01 02:20:49en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeŠpinka, Jiřícs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Jaromír Kadlec, CSc. (předseda) doc. Ing. Josef Jirák, CSc. (místopředseda) prof. Ing. Vojtěch Koráb, Dr., MBA (člen) Ing. Martin Frk, Ph.D. (člen) doc. Ing. et Ing. Fabian Khateb, Ph.D. et Ph.D. (člen)cs
but.defenceDiplomant seznámil státní zkušební komisi s podstatnou částí práce a zodpověděl otázky a připomínky oponenta. Je možné při simulacích stanovit tlaky přímo na hrdle u vývěvy? U scintilátoru jsou tlaky v porovnání s tlaky na hrdle vyšší nebo nižší? Jak je realizována díra ve clonce v reálné praxi?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programElektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record