Show simple item record

Influence of uniaxial pressing conditions on final ceramics aimed for ballistic applications

dc.contributor.advisorKachlík, Martincs
dc.contributor.authorMalý, Martincs
dc.date.accessioned2018-10-21T21:16:22Z
dc.date.available2018-10-21T21:16:22Z
dc.date.created2018cs
dc.identifier.citationMALÝ, M. Vliv parametrů uniaxiálního lisování na výsledné vlastnosti keramiky pro balistické aplikace [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2018.cs
dc.identifier.other109513cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/82333
dc.description.abstractV této bakalářské práci byla provedena literární rešerše přípravy pokročilých keramických materiálů se zaměřením na uniaxiálnímu lisování a literární rešerše z oblasti personální balistické ochrany. Experimentální část byla věnována přípravě objemové Al2O3 keramiky uniaxiáním lisováním. U vylisovaných a slinutých vzorků byla stanovena relativní hustota výlisků i následně slinutých keramických těles. Získané výsledky byly diskutovány z hlediska vlivu rozměrů výlisků, lisovacího tlaku a výdrže na lisovacím tlaku. U vybrané série těles byla stanovena tvrdost dle Vickerse. Výsledkem experimentální práce bylo úspěšné určení optimálních parametrů procesu uniaxiálního lisování z hlediska relativní hustoty a dosažené tvrdosti slinutého Al2O3 tělesa vyrobeného z komerčně dostupného prášku. Takto připravené materiály jsou vhodné pro aplikaci v oblasti balistické ochrany.cs
dc.description.abstractThis bachelor thesis is a literary research on the preparation of advanced ceramics with a focus on the uniaxial pressing. The focus is also on the literary review of personal ballistic protection. The experimental part of the thesis was dedicated to the preparation of the Al2O3 ceramics by uniaxial pressing. Relative green density and relative density of sintered samples were measured. The acquired results were discussed in terms of impact of the dimension of the green bodies, pressing pressure and endurance of the pressing pressure. Hardness according to Vickers was measured in a group of chosen samples. The result of the experimental part was successful determination of optimal parameters for the process of uniaxial pressing in terms of relative density and achieved hardness of sintered Al2O3 material. Advanced ceramics prepared this way are suitable for ballistic protection.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectpokročilá keramikacs
dc.subjectAl2O3cs
dc.subjectuniaxiální lisovánícs
dc.subjectpersonální balistická ochranacs
dc.subjectadvanced ceramicsen
dc.subjectAl2O3en
dc.subjectuniaxial pressingen
dc.subjectpersonal ballistic protectionen
dc.titleVliv parametrů uniaxiálního lisování na výsledné vlastnosti keramiky pro balistické aplikacecs
dc.title.alternativeInfluence of uniaxial pressing conditions on final ceramics aimed for ballistic applicationsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2018-06-13cs
dcterms.modified2018-06-25-08:23:51cs
thesis.disciplineZáklady strojního inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav materiálových věd a inženýrstvícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid109513en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.06.21 05:53:41en
sync.item.modts2019.05.18 06:32:30en
dc.contributor.refereeRoleček, Jakubcs
dc.description.markCcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record