Show simple item record

The line borders

dc.contributor.advisorMikyta, Svätoplukcs
dc.contributor.authorKazdová, Kristýnacs
dc.date.accessioned2019-06-14T11:35:53Z
dc.date.available2019-06-14T11:35:53Z
dc.date.created2018cs
dc.identifier.citationKAZDOVÁ, K. Hranice linie [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. 2018.cs
dc.identifier.other109911cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/82345
dc.description.abstractRozdílnost ve vnímání reality je způsobována jazykem, který vytváří pojmosloví k pojmenování formálních entit, definice těchto pojmů jsou abstraktní. Vzniká tím kolektivní nejednotnost a spor mezi obsahem a formou. Otevírá se otázka objektivity přisuzování abstraktního obsahu ke konkrétním materiálním entitám. Elementární prvky kresebného vyjádření jako linka/kresba jsou primárně vnímány ve značných formálních mantinelech. Má práce se posouvá mimo tyto mantinely.cs
dc.description.abstractThe difference in perception of reality is caused by the language that creates the terminology for naming formal entities; the definitions of these concepts are abstract. This creates both a collective inconsistency and an incongruity between content and form. In consequence, the question of the objectivity of attributing an abstract image to specific material should be asked. Elementary elements of the drawing expression as a line/picture are primarily perceived in formal boundaries. The goal of my work is to move beyond these boundaries.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných uměnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectkresbacs
dc.subjectliniecs
dc.subjectlinkacs
dc.subjectformátcs
dc.subjecthranicecs
dc.subjectformacs
dc.subjectobsahcs
dc.subjectdrawingen
dc.subjectlineen
dc.subjectformaten
dc.subjectborderen
dc.subjectformen
dc.subjectcontenten
dc.titleHranice liniecs
dc.title.alternativeThe line bordersen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2018-06-13cs
dcterms.modified2018-08-30-12:05:10cs
thesis.disciplineVýtvarná tvorbacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. Ateliér kresby a grafikycs
thesis.levelBcA.cs
thesis.nameBcA.cs
sync.item.dbid109911en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.30 23:00:04en
sync.item.modts2020.03.30 21:53:01en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta výtvarných uměnícs
dc.contributor.refereeSikora, Piotrcs
dc.description.markBcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeprof. akad. soch. Jan Ambrůz (předseda) doc. Mgr. Pavel Korbička (člen) doc. Mgr. Art. Svätopluk Mikyta (člen) MgA. Katarína Hládeková, Ph.D. (člen) MgA. Vasil Artamonov (člen) MgA. Tomáš Hlavenka (člen) doc. MgA. Luděk Rathouský (člen) MgA. Ondřej Homola (člen) prof. MgA. Petr Kvíčala (člen) MgA. Břetislav Malý (člen) Mgr. Miloš Vojtěchovský (člen)cs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programVýtvarná uměnícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record