Show simple item record

Cooling of a powerful light source

dc.contributor.advisorHejčík, Jiřícs
dc.contributor.authorTulis, Vojtěchcs
dc.date.accessioned2018-10-21T16:49:32Z
dc.date.available2018-10-21T16:49:32Z
dc.date.created2018cs
dc.identifier.citationTULIS, V. Chlazení výkonných zdrojů světla [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2018.cs
dc.identifier.other108833cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/82417
dc.description.abstractDiplomová práce je zaměřena na výpočet tepelného odporu liniového zdroje světla a návrhu chladicího systému s ideální vstupní teplotou. Dílčím cílem práce je ve spolupráci s firmou CAMEA spol. s r. o. stanovit tepelné odpory jednotlivých částí zařízení a navrhnout úpravy tak, aby byl celkový tepelný odpor a maximální teplota v limitech daných spolupracující firmou. Hlavním cílem je pak na základě těchto výsledků navrhnout chladicí systém se všemi pojistnými prvky a doporučenou regulací pro hospodárný a spolehlivý provoz. K zjištění požadovaných výsledků jsou v práci využity analytické výpočty, CFD simulace i reálné testování. Podařilo se dosáhnout snížení tepelného odporu plošného spoje o 30 %, byl stanoven tepelný odpor hliníkového profilu s chladicím kanálem a propočítány jeho hydraulické vlastnosti. Prověřil se současný chladicí systém navrhovaný firmou CAMEA spol. s r. o. pro diody o menším výkonu pro použití ve výkonnějším systému a byl vytvořen návrh nového chladicího systému konstruovaného pro efektivní a hospodárný provoz v systému s výkonnými diodami.cs
dc.description.abstractThe diploma thesis is focused on calculating the thermal resistance of the line light source and the design of the cooling system with ideal inlet temperature. The partial aim of the work is in cooperation with CAMEA spol. s r. o. to determine the thermal resistances of the individual parts of the device and propose modifications so that the total thermal resistance and the maximum temperature are within the limits given by the cooperating firm. The main objective is to design a cooling system with all safety features and recommended regulation for economical and reliable operation. Analytical calculations, CFD simulations and real-world testing are used to determine the desired results. A reduction by 30% in thermal resistance of the printed circuit board was achieved, the thermal resistance of the aluminum profile with the cooling channel was determined and its hydraulic properties were calculated. The current cooling system designed by CAMEA spol. s r. o. for less powerful diodes was verified for use in a more powerful system, and a new cooling system was designed for efficient and economical operation in a powerful diode system.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectLiniový zdroj světlacs
dc.subjecttepelné odporycs
dc.subjectchladicí systémcs
dc.subjectCFD simulacecs
dc.subjectLine light sourceen
dc.subjectthermal resistanceen
dc.subjectcooling systemen
dc.subjectCFD simulationsen
dc.titleChlazení výkonných zdrojů světlacs
dc.title.alternativeCooling of a powerful light sourceen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2018-06-14cs
dcterms.modified2018-06-14-13:36:18cs
thesis.disciplineTechnika prostředícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Energetický ústavcs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid108833en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 11:37:14en
sync.item.modts2020.03.31 09:21:24en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeTuhovčák, Jáncs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Jaroslav Katolický, Ph.D. (předseda) prof. Ing. Miroslav Jícha, CSc. (místopředseda) prof. Ing. František Kavička, CSc. (člen) prof. Ing. Milan Pavelek, CSc. (člen) doc. Ing. Eva Janotková, CSc. (člen) Ing. Stanislav Patočka, Ph.D. (člen) Bc. Ing. Jan Fišer, Ph.D. (člen)cs
but.defenceZodpovězeny dotazy oponenta DP. Doc. Janotková se zeptala na typ použitého suchého chladiče. Ing. Fišer se zeptal na přínos vyšší svítivosti světelného zdroje.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojní inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record