Show simple item record

Pump station design optimization

dc.contributor.advisorŠtigler, Jaroslavcs
dc.contributor.authorKunovský, Lukášcs
dc.date.accessioned2019-05-17T06:12:49Z
dc.date.available2019-05-17T06:12:49Z
dc.date.created2018cs
dc.identifier.citationKUNOVSKÝ, L. Optimalizace návrhu čerpací stanice [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2018.cs
dc.identifier.other109327cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/82419
dc.description.abstractTato diplomová práce shrnuje potřebné znalosti pro návrh čerpací stanice. Zaměřena je na volbu vhodných čerpadel a regulačních ventilů. Dále podává informaci o metodách matematické optimalizace. Díky propojení těchto dvou oborů vznikl program, který vybírá nejvhodnější kombinaci čerpadel a ventilů pro zadané požadavky. Ty mohou být proměnné v čase. Cílem optimalizace je minimalizovat počáteční a provozní náklady. Uvažované jevy jsou: časově proměnný průtok a dopravní výška, sériová a paralelní spolupráce čerpadel, regulace škrcením, změny charakteristik s otáčkami i teplotou, kontrola sací výšky, maximální výkon motoru, ztráty v propojovacím potrubí.cs
dc.description.abstractThis diploma thesis summarizes the necessary knowledge for the design of the pump station. It focuses on the choice of suitable pumps and control valves. It also provides information on mathematical optimization methods. By combining these two disciplines a program was created that selects the most suitable combination of pumps and valves for the assigned requirements. These can vary over time. The goal of optimization is to minimize initial and operating costs. The phenomena considered are: time-varying flow and head height, serial and parallel co-operation of pumps, throttling control, a change of characteristics for variable speed and temperature, suction height control, maximum motor output, loss in connection piping.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectČerpací stanicecs
dc.subjectoptimalizacecs
dc.subjectmatematické programovánícs
dc.subjectJuliacs
dc.subjectčerpadlacs
dc.subjectPump stationen
dc.subjectoptimizationen
dc.subjectmathematical programmingen
dc.subjectJuliaen
dc.subjectpumpsen
dc.titleOptimalizace návrhu čerpací stanicecs
dc.title.alternativePump station design optimizationen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2018-06-14cs
dcterms.modified2018-06-14-12:42:22cs
thesis.disciplineFluidní inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Energetický ústavcs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid109327en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.04.01 04:24:31en
sync.item.modts2020.04.01 00:28:22en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeKlas, Romancs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. RNDr. Milada Kozubková, CSc. (předseda) prof. Ing. František Pochylý, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Zdeněk Florian, CSc. (člen) doc. Ing. Simona Fialová, Ph.D. (člen) doc. Ing. Jaroslav Štigler, Ph.D. (člen) prof. Ing. Michal Varchola, CSc. (člen) Ing. Zdeněk Franc, Ph.D. (člen) Ing. Zdeněk Zavadil (člen) Ing. Jindřich Veselý, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent přistoupil před komisi a za pomoci připravené prezentace přednesl základní kapitoly a postup řešení v předložené práci. Dosažené poznatky student ilustroval na praktickém příkladu aplikace v reálném prostředí při návrhu čerpací stanice pro vytápění skupiny domů. Následovalo přečtení posudků a otázky oponenta. Student na všechny položené dotazy reagoval a odpověděl na ně. V rámci nastalé debaty se zapojili ostatní členové komise se svými dotazy z oblasti energeticky úsporných čerpadel.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojní inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record