Show simple item record

Calculation of the heat load of the train air conditioning unit

dc.contributor.advisorPospíšil, Jiřícs
dc.contributor.authorKasal, Milancs
dc.date.accessioned2019-05-17T06:12:49Z
dc.date.available2019-05-17T06:12:49Z
dc.date.created2018cs
dc.identifier.citationKASAL, M. Výpočet tepelné zátěže vlakové klimatizační jednotky [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2018.cs
dc.identifier.other108960cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/82420
dc.description.abstractPředmětem této diplomové práce je aplikovat znalosti termodynamiky při návrhu parametrů vlakové klimatizační jednotky. V první části je nastíněna problematika klimatizační techniky, základní druhy chladících oběhů a popis jednotlivých komponent. Dále je zde uveden přehled skupin chladiv a jejich značení. V druhé části je proveden výpočet tepelné zátěže vlakové jednotky pro limitní návrhové stavy letního a zimního provozu včetně uplatnění teorie vlhkého vzduchu. Dále je nastíněn základní postup pro návrh hlavních komponent kompresorového chlazení, které se téměř výhradně používá ve vlakových aplikacích. Poslední část obsahuje postup výpočtu zisků/ztrát v rozvodných kanálech reálné klimatizační jednotky M7 a zhodnocení výsledků. V příloze je uveden SW v programu MS Excel, pomocí kterého lze orientačně vypočítat celkové zisky/ztráty rozvodných kanálů na libovolné klimatizační jednotce před vstupem vzduchu do vlakové jednotky.cs
dc.description.abstractThe subject of this diploma thesis is to apply the knowledge of thermodynamics when designing parameters of the train air conditioning unit. In the first part, the issue of air conditioning technology, basic types of cooling circuits and description of individual components are outlined. Furthermore, there is an overview of groups of refrigerants and their labelling. In the second part, a calculation of the heat load of the train unit for the limit design conditions of summer and winter operation, including the application of humid air theory are to be found. There is a basic procedure for designing the main components of compressor cooling, which is almost exclusively used in train applications, outlined. The last part contains the procedure for calculating the gains/losses in the distribution channels of the real air conditioning unit M7 and the evaluation of the results. In the appendix, there is an SW in MS Excel program, which can be indicatively used to calculate the total gains/losses of the distribution channels on any air-conditioning unit before the air enters into the train unit.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectVlaková klimatizační jednotka klimatizační okruhcs
dc.subjectkompresorové chlazenícs
dc.subjectHVACcs
dc.subjectchladivocs
dc.subjecttepelná zátěžcs
dc.subjectvlhký vzduch.cs
dc.subjectRail air conditioningen
dc.subjectair conditioning circuiten
dc.subjectvapor-compression refrigerationen
dc.subjectHVACen
dc.subjectrefrigeranten
dc.subjectheat loaden
dc.subjecthumid air.en
dc.titleVýpočet tepelné zátěže vlakové klimatizační jednotkycs
dc.title.alternativeCalculation of the heat load of the train air conditioning uniten
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2018-06-14cs
dcterms.modified2018-06-14-14:43:28cs
thesis.disciplineEnergetické inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Energetický ústavcs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid108960en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.30 16:41:25en
sync.item.modts2020.03.30 14:58:03en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeMilčák, Pavelcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Jiří Pospíšil, Ph.D. (předseda) Ing. Pavel Milčák (místopředseda) Ing. Aleš John (člen) Ing. Pavel Skoupý (člen) Ing. Milan Kořista, Ph.D. (člen) Ing. Hugo Šen (člen)cs
but.defenceZodpovězeny dotazy oponenta DP. V rozpravě byly položeny tyto otázky: Praktické umístění klimatizační jednotky. Jaké jsou rychlosti vzduchu v jednotce.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojní inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record