Show simple item record

Solution of the unsteady motion of the body in the liquid flow

dc.contributor.advisorFialová, Simonacs
dc.contributor.authorZbavitel, Jancs
dc.date.accessioned2019-05-17T06:12:49Z
dc.date.available2019-05-17T06:12:49Z
dc.date.created2018cs
dc.identifier.citationZBAVITEL, J. Řešení nestacionárního pohybu tělesa v proudící kapalině [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2018.cs
dc.identifier.other109594cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/82427
dc.description.abstractPráce se věnuje výpočtovému modelování proudění mechanickou srdeční chlopní. Úvodní část obsahuje rešerši na negativní dopady implantace umělých chlopní i dosavadní přístupy používané při jejich modelování, následuje podrobný rozbor dynamické sítě a řešení CFD úlohy pomocí open-source knihovny FOAM-extend. Součástí práce je zhodnocení tvarových modifikací na vznik nestabilit proudu a průběh silových účinků.cs
dc.description.abstractThe thesis deals with CFD solution of flow through mechanical heart valves. The opening part includes a research on the negative impacts of implantation of artificial heart valves and the common approaches used in their modeling. This is followed by a detailed analysis of the dynamic mesh functionality and CFD solution is performed using the open-source library FOAM-extend. Part of the thesis focuses on evaluation of the geometry modifications from the perspective of forming the instabilities of the current and the course of force effects on the valve.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectVýpočtové modelování prouděnícs
dc.subjectCFDcs
dc.subjectdynamická síťcs
dc.subjectmechanická srdeční chlopeňcs
dc.subjectFOAM-extendcs
dc.subjecttvarová modifikace.cs
dc.subjectComputational fluid dynamicsen
dc.subjectCFDen
dc.subjectdynamic meshen
dc.subjectmechanical heart valvesen
dc.subjectFOAM-extenden
dc.subjectmodification of geometry.en
dc.titleŘešení nestacionárního pohybu tělesa v proudící kapaliněcs
dc.title.alternativeSolution of the unsteady motion of the body in the liquid flowen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2018-06-14cs
dcterms.modified2018-06-14-15:15:13cs
thesis.disciplineFluidní inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Energetický ústavcs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid109594en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 09:11:20en
sync.item.modts2020.03.31 06:46:17en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeKozák, Jiřícs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. RNDr. Milada Kozubková, CSc. (předseda) prof. Ing. František Pochylý, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Zdeněk Florian, CSc. (člen) doc. Ing. Simona Fialová, Ph.D. (člen) doc. Ing. Jaroslav Štigler, Ph.D. (člen) prof. Ing. Michal Varchola, CSc. (člen) Ing. Zdeněk Franc, Ph.D. (člen) Ing. Zdeněk Zavadil (člen) Ing. Jindřich Veselý, Ph.D. (člen)cs
but.defenceBakalář předstoupil před komisi, předsedkyně ho přívitala a požádala ho, aby komisi seznámil s obsahem své diplomové práce. Student na základě připravené prezentace na jednotlivých snímích postupně objasnil problematiku obecného zádání práce, které řešil především v oblasti srdečních náhrad reálných náhrad srdečních chlopní. Problematiku převedl do prostředí numerické simulace. Popsal použité metody návrhu sítě, kvalitu sítě a následně použité okrajové podmínky. Prostor dostaly i použité řešiče a metody hodnocení. Na základě provedených výpočtů původní geometrie byla navržena modifikovaná geometrie, která prokázala snížění hemodynamický negativních účinků. Na závěr bylo provedeno shrnutí důležitých výsledků a shrnuty doporučení pro další řešení.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojní inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record