Show simple item record

Reducing the energy performance of a residential building

dc.contributor.advisorPospíšil, Jiřícs
dc.contributor.authorDrápal, Michalcs
dc.date.accessioned2018-10-21T20:34:27Z
dc.date.available2018-10-21T20:34:27Z
dc.date.created2018cs
dc.identifier.citationDRÁPAL, M. Snížování energetické náročnosti obytného objektu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2018.cs
dc.identifier.other108963cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/82428
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá výpočtem tepelné ztráty rodinného domu, možnými způsoby snižování této tepelné ztráty a důsledky nahrazení stávajícího zdroje tepla za plynový kon-denzační kotel nebo tepelné čerpadlo. V rešeršní části je seznámení s jednotlivými způsoby snižování tepelné ztráty a možnými hlavními zdroji tepla pro zvolený subjekt. V další části je popsán rodinný dům a je vypočítaná jeho tepelná ztráta dle normy ČSN EN 12831. Ná-sledně jsou navrženy opatření ke snížení této ztráty a jejich ekonomické zhodnocení. V po-slední části je stávající zdroj nahrazen za plynový kondenzační kotel a tepelné čerpadlo. Vzhledem k nízké ceně za 1 GJ tepla by se snižování tepelné ztráty bez dotačního programu „Nová Zelená Úsporám“ nejevilo zajímavě. Při výměně stávajícího zdroje za plynový kon-denzační kotel nebo tepelné čerpadlo je ale nutností.cs
dc.description.abstractThis diploma thesis deals with the calculation of the heat loss of a family house, possible ways of reducing the heat loss and impacts of replacing an existing heating source with a gas condensing boiler or heat pump. The research is focused on the individual ways of reducing the heat loss and possible choices of heating sources for the chosen subject. In the next part, there is the house described and its heat loss is calculated according to ČSN EN 12831. Subsequently, arrangements are proposed to reduce the heat loss and return on investment is calculated. The last part is focused on replacing the existing heating source by a gas con-densing boiler and heat pump. Regarding to low price of 1 GJ of heat, reducing heat loss without the subsidy program “Nová Zelená Úsporám”, would not be interesting. However, if we replace an existing source with a gas condensing boiler or heat pump, then the reduction is a must.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectsnižování tepelné ztráty RDcs
dc.subjectzdroj teplacs
dc.subjectvytápěnícs
dc.subjectnávratnost investiccs
dc.subjectreducing the heat loss of a family houseen
dc.subjectsource of heaten
dc.subjectheatingen
dc.subjectreturn on investmenten
dc.titleSnížování energetické náročnosti obytného objektucs
dc.title.alternativeReducing the energy performance of a residential buildingen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2018-06-14cs
dcterms.modified2018-06-14-14:51:30cs
thesis.disciplineEnergetické inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Energetický ústavcs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid108963en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.06.21 10:41:22en
sync.item.modts2019.05.18 07:42:08en
dc.contributor.refereeBaláš, Marekcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record